VUOSIKERTOMUS 2018


  Muutoksen vauhti kiihtyy

  Muutoksen vauhti kiihtyy entisestään ja kilpailukenttämme muuttuu. Maailmantalouden kasvu on hiipumassa ja Suomessakin lyhyt nousukausi on hidastumassa. Digitalisoituminen ja kilpailu kuluttajien kiinnostuksesta kiihtyy. Nykyinen muutosvauhti on silti hidasta tulevaisuuteen verrattuna.

  Kaikki tämä vaikuttaa Otava-konsernin toimintaympäristöön ja liiketoiminta-alueiden kilpailukenttään. Niin painettujen kirjojen kuin lehtienkin myynti laskee trendinomaisesti.

  Olemme pääosin kotimarkkinoilla toimiva konserni, mutta digitalisoituva maailma ei tunne maiden rajoja. Googlen, Facebookin ja Amazonin vaikutus koskee kaikkia liiketoiminta-alueitamme ja vaatii erilaista kilpailuun vastaamista kuin ennen.

  Oppimisen palveluiden vuosi oli menestyksellinen.

  Henkilöstö Otava-konsernissa

  77%
  Naisia
  prosentteina
  23%
  Miehiä prosentteina
  41%
  Keskimääräinen ikä (vuosina)
  10%
  Keskimääräinen työsuhde (vuosina)

  Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan myynti kasvoi viidenneksellä.

  Vakaalla pohjalla

  Talouskasvu jatkui vuonna 2018 Suomessa vahvana suotuisan tuottavuuden, alhaisten rahoituskustannusten ja vahvan vientikysynnän tukemina.

  Kasvu ei valitettavasti näkynyt media-alan perinteisissä toiminnoissa. Tilaustuotot pienentyivät ja mediamainonta laski. Ulkomaiset yhtiöt veivät digitaaliset mainosrahat kotimaisten toimijoiden nenän edestä.

  Otava-konsernin talous on vakaalla pohjalla, mutta kasvun aikaansaaminen oli kovan työn takana. Liikevaihto kasvoi kuluneena vuonna kaksi prosenttia yritysostojen, muun muassa Jamera Oy ja SL-Mediat Oy, ansiosta.

  Digilukijamäärät ja verkkomainonta kasvoivat.

  Liiketoiminnot

  KIRJAT

  Pasi Vainio
  Pasi Vainio
  Toimitusjohtaja

  ”Oppimisen palveluissa myynti kasvoi kaikilla luokka-asteilla sekä painetun että erityisesti sähköisen oppimisen alueella.”

  Lue lisää…

  KAUPPA

  Minna Kokka
  Minna Kokka
  Toimitusjohtaja

  ”Vuosi 2018 oli Suomalaiselle Kirjakaupalle panostusten vuosi. Jalansijamme markkinoilla syveni ja leveni uusien kivijalkakauppojen myötä. Suomalaisen Kirjakaupan myynti kasvoi liki neljä prosenttia vuonna 2018.”

  Lue lisää…

  LEHDET

  Timo Kopra
  Timo Kopra
  Toimitusjohtaja

  Otavamedia Oy pärjäsi alan muihin toimijoihin verrattuna paremmin, vaikka printtimarkkinoiden pieneneminen kiihtyi entisestään edelliseen vuoteen verrattuna. Otavamedian liiketoiminnan tulos oli vaikeat olosuhteet huomioon ottaen hyvä.”

  Lue lisää…

  UUDET LIIKETOIMINNOT

  Jaakko Haapakangas
  Jaakko Haapakangas
  Johtaja

  Otavan Uusille Liiketoiminnoille 2018 oli hyvä vuosi, vaikka eri liiketoimintojen välillä olikin eroja. Teknologisesti ja kävijöiden kokemukseen perustuen me olemme edelleen vahvistaneet asemaamme alustantarjoajana.”

  Lue lisää…

  Avainlukuja

  299
  Liikevaihto

  Otava-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 299,1 M€.

  29
  Operatiivinen liikevoitto

  Otava-konsernin liikevoitto oli 29,8 M€ vuonna 2018.

  62
  Omavaraisuusaste

  Otava-konsernin omavaraisuusaste oli korkea, 62,5% vuonna 2018.

  Suomen Kuvalehden digitilaajien määrä rikkoi 10 000 kappaleen rajan.

  ARTIKKELIT

  Nautintojen kirjakauppa

  Marraskuussa 2018 avattu Suomalaisen Kirjakaupan uusi lippulaivamyymälä on kirjakarkkia kahden kerroksen

  Liikkumisen tulevaisuus

  Autotoimialalla tulevaisuus puhuttaa. Vaikka autokaupan ennusteet näyttivät vuodelle 2018 nousua aikaisemmista

  Matkalla Triplaan

  Keväällä 2020 Otavamedia muuttaa Pasilan aseman tuntumaan rakentuvaan Triplaan.

  Olemme vahvistaneet asemaamme alustantarjoajana.