Lähes miljoona lukijaa sai uudet verkkosivut

Otavamedian kaikkien aikojen suurin investointi verkkoon saatiin maaliin marraskuussa 2018, kun Tekniikan Maailman uudet verkkosivut otettiin käyttöön. TM:lle luotua alustaa voidaan hyödyntää myöhemmin myös muiden brändien verkkouudistuksessa.

Teksti Monika Winqvist

Verkkouudistuksen suunnittelu ja ideointi aloitettiin vuoden 2017 loppusyksyllä ja varsinaiseen koodaustyöhön päästiin helmi-maaliskuussa 2018”, kertoo Tekniikan Maailman toimituspäällikkö Sami Rainisto.

”Ensimmäinen versio verkkosivuista oli valmiina kesällä. Tässä versiossa olivat uutispalvelu ja uudistunut digilehti. Sen lisäksi uusiksi menivät arkisto, keskustelu ja vertailuosiomme. Ne valmistuivat marraskuussa, jolloin uusi sivusto käännettiin ensisijaiseksi sivustoksi käyttäjille.”

Lehden niin sanottu beta versio saatiin lukijoiden käyttöön elokuussa. Beta-versiolla tarkoitetaan kehitysvaiheessa olevaa versiota, jota parannellaan palautteen perusteella. Beta-versio ei siis ole valmis palvelu, vaan sitä ylläpidetään rinnakkain vanhan palvelun kanssa, ja vapaaehtoiset käyttäjät voivat halutessaan käyttää palvelun beta-versiota.

Marraskuussa päästiin siihen vaiheeseen, että kaikki lukijat alettiin ohjata ensisijaisesti uudelle sivustolle.

Uudistus tuli tarpeeseen
Rainiston mukaan TM:n vanha sivusto oli perusteellisen uudistuksen tarpeessa.

”Sivustolle oli vuosien varrella tehty monenlaisia palikoita ja ne tekivät siitä raskaan ylläpitää. Käyttöliittymä etenkin hakutoiminnossa ja digilehdessä oli kaikkea muuta kuin tyydyttävä”, Rainisto sanoo.

”Halusimme päästä tilanteeseen, jossa pystymme tarjoamaan lehden lukijoille verkossa paremman käyttökokemuksen kuin mitä printissä voi saavuttaa. Lisäksi tuotamme nyt uutta TM-digilehteä joka viikko.”

Tekemistä on Rainiston mukaan riittänyt, kun käytännössä kaikki on rakennettu alusta uudelleen paremmalle pohjalle.

”Uudistuksessa keskeisenä ajatuksena on halu palvella entistä paremmin nimenomaan nykyisiä kestotilaajiamme. Tilaajat saavat edelleen 23 kertaa vuodessa kotiinsa laadukkaan painetun lehden.”

Verkossa lukijoille voidaan kuitenkin tarjota entistä monipuolisempaa ja laadukkaampaa sisältöä. Pääsy Tekniikan Maailman lehtiarkistoon on myös arvokas kestotilaajan etu, ja sen käyttöön on panostettu paljon.

”Etenkin uudistunut digilehti näyttää nyt hyvin onnistuneelta ja toimivalta, ja olemme saaneet arkistoa ja hakua parannettua. Pystymme myös rakentamaan sivustolle uusia aiempaa helpompia tapoja koota yhteen sisältöä. Olemme kehittäneet onnistuneesti myös työkalua, jonka avulla printin aineistoa on aiempaa helpompi siirtää verkkoon.”

Näköislehtiarkisto uusiksi
Isoin tekninen haaste koko projektissa on ollut näköislehtiarkiston uudistaminen. Arkistot on koneluettu siten, että hyvin toimivien hakujen toteuttaminen on ollut vaikeaa. Tämä on tuottanut lukijoille ajoittain heikon kokemuksen sinänsä arvokkaan arkiston käytössä.

”Tätä on ratkottu pilkkomalla ongelmaa pienempiin osiin ja lähtemällä ratkaisemaan niitä. Olemme myös parantaneet itse haun käyttöliittymää, vaikka hakutulosten paraneminen tulee vasta myöhemmin”, Rainisto huomauttaa.

”Ongelmia on ollut ajoittain myös viestinnässä. Toimituksen sisällä on erilaisia, toisinaan risteäviä toiveita, joiden viestiminen ei ole aina onnistunut täydellisesti. Puhumalla on selvitty monista ongelmista.”

Toimitusprosessia on jouduttu muokkaamaan sellaiseksi, että digilehti pystytään tuottamaan joka viikko nykyisen kahden viikon syklin sijasta. Tässä on ollut omat haasteensa. Niin myös siinä, kun vanhoja järjestelmiä on integroitu uuteen teknologiaan.

Loppuvuodesta palveluun saatiin valmiiksi uudistettu keskusteluosio ja kommentointi. Palveluun on avattu myös osio, jossa TM:n testivoittajia on koottu yhteen paikkaan.

Tekniikan Maailman kumppaneita uudistuksessa ovat olleet Vincit ja Aste Helsinki. Hyvin sujuneessa yhteistyössä Vincitillä on ollut päävastuu teknisistä ratkaisuista, käyttöliittymästä ja visuaalisuudesta. Vastaavasti Aste on keskittynyt WordPress-integ rointeihin ja arkistotoimintoihin. Uudistus on toteu-tettu niin, että TM:lle luotua alustaa voidaan tarvittaessa hyödyntää myöhemmin myös muiden brändien verkkouudistuksessa.

”Suuri osa verkon käyttäjistä on muita kuin lehden tilaajia. Tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden houkutella uusia lukijoita TM:n pariin”, Rainisto korostaa.

”Noin 15 000 TM:n tilaajaa käyttää verkkoa, ja tätä lukua on tarkoitus kasvattaa. Viikoittain reilut 200 000 ja kuukaudessa noin 750 000 eri kävijää käyttää TM:n verkkopalvelua.”