lehdet_liiketoimintakatsaus

Katse kohti tulevaa

Media-alan muutoksen tahti ei osoittanut hidastumisen merkkejä vuonna 2018. Tämä näkyi etenkin aikakauslehtimarkkinoilla.

Otavamedia Oy pärjäsi alan muihin toimijoihin verrattuna paremmin, vaikka printtimarkkinoiden pieneneminen kiihtyi entisestään edelliseen vuoteen verrattuna. Otavamedian liiketoiminnan tulos oli vaikeat olosuhteet huomioon ottaen hyvä.

Alan murros on kulminoitunut printtimedian volyymin pienentymiseen. Myös mediamainonnan määrä on laskenut niin omia kuin markkinoidenkin odotuksia enemmän. Lisäksi monikanavaisen sisällöntuotannon kasvu lisää vaatimuksia uudenlaiselle osaamiselle.

Muutoksen tahti ei osoittanut mitään hidastu­misen merkkejä kuluneenakaan vuonna. Verkon ulkomaiset kilpailijat ovat vetäneet sekä mainostajia että lukijoita. Journalistisen median kilpailutilanne on muuttunut, kun verkossa lukijan huomiosta kilpailevat paitsi kotimaiset, myös ulkomaiset julkaisut.

Otavamedian medioiden verkkopalvelu-uudistukset olivat onnistuneita, mikä näkyi digilukijamäärien ja verkkomainonnan kasvuna. Merkittävä investointi tulevaisuuteen oli vuonna 2018 toteutettu Tekniikan Maailman verkkosivujen uudistus, mikä oli Otavamedian kaikkien aikojen suurin verkkoinvestointi. Nyt luotua verkkoalustaa hyödynnetään myös Otavamedian muiden medioiden verkkosivustojen uudistuksissa.

Suuren Suomalaisen Kirjakerhon liiketoiminta päätettiin vuoden 2018 loppupuolella yhdistää Suomalaiseen Kirjakauppaan. Yhdistämisellä tavoitellaan jatkossa liiketoimintojen synergiaetuja ja aiempaa parempaa kilpailuasemaa markkinoilla. SSKK:n liiketoiminnan siirto pienensi Otavamedian vuoden 2018 operatiivista tulosta yli kahdella miljoonalla eurolla.

Otavamedia OMA teki hyvän tuloksen haastavasta kilpailutilanteesta huolimatta.

Otavamediassa työskentelee yli 400 media-alan ammattilaista, jotka osaamisellaan ja ammattitaidollaan vievät sekä media-alan että Otavamedian kehitystä eteenpäin. Toimintaympäristön muuttumisen edellyttämiä, jo vuonna 2018 aloitettuja uudistushankkeita jatketaan vuonna 2019.

Kaikkien toimintojen toimintatapoja on uudistettu ja lisätty yhdessä tekemistä, millä vastataan työelämän vaatimuksiin.

Muutto vuonna 2020 uusiin toimitiloihin Pasilan Triplaan merkitsee suurta muutosta työ- ja toimintakulttuurissa. Nyt toteutettavan toimintakulttuurin muutoksen tavoitteena on, että Otavamedia työntekijöineen on kilpailukykyinen, vahva media-alan toimija myös tulevaisuudessa.

Timo Kopra
Otavamedia Oy:n toimitusjohtaja