Liikkumisen tulevaisuus

Autotoimialalla tulevaisuus puhuttaa. Vaikka autokaupan ennusteet näyttivät vuodelle 2018 nousua aikaisemmista vuosista, toimialaa mullistavat globaalit megatrendit.

Teksti Monika Winqvist

Näihin megatrendeihin kuuluvat kaupungistuminen ja tarve ympäristöystävällisemmille liikkumisen muodoille sekä liikkumisen uudet palvelullistuvat liiketoimintamallit.

Teetimme syksyllä 2018 tutkimuksen, jolla kartoitettiin tulevaisuuden liikkumista. Koko väestöä edustavaan tutkimukseen osallistui noin tuhat 18-74-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Frankly Partners.

”Kehittyäkseen tulevaisuuden vaatimaan suuntaan autotoimialan on voitava sopeutua uudenlaisiin, asiakkaan tarpeiden ymmärtämisestä ponnistaviin toimintamalleihin – paitsi uusien tuotteiden ja palveluiden suhteen myös esimerkiksi asiakkuuksien hoidossa”, kuvailee tutkimuksen taustoja NettiXin kaupallinen tuottaja Erno Kalalahti.

Toimialaa muokkaavat uudenlaiset liikkumiseen liittyvät palvelut. Niitä ovat esimerkiksi autojen ­yhteiskäyttöpalvelut, autojen minuutti-, kilometri- tai kuukausihinnoitellut vuokrauspalvelut, yksityisleasing, yksityishenkilöiden välinen auton vuokraaminen sekä useita erilaisia kulkuvälineitä tai liikkumista yhteen kokoavat kokonaispalvelut.

Asenteet vaihtelevat
Suomalaiset liikkujat eivät ole samasta muotista. Arjen liikkuminen, sen välineet ja suhtautuminen tulevaisuuden liikkumiseen ja uudenlaisiin liikkumisen palveluihin vaihtelee suomalaisten keskuudessa paljonkin. Suomalaiset voidaan jakaa viiteen liikkujaprofiiliin.

Perinteiset ovat korostuneesti vanhempia, jo eläköityneitä liikkujia ja yhden hengen talouksia, miehiä ja naisia tasaisesti. Harkitsevat taas jakautuvat tasaisesti kaikkiin ikäryhmiin ja ovat suuremmalta osin naisia. Suurin osa on yhden tai kahden hengen taloudessa asuvia. Perinteiset ja Harkitsevat eivät ole juurikaan valmiita muokkaamaan arjen liikkumistaan.

Autointoilijat muodostavat kolmannen ryhmän, jossa on keski-ikäisiä miehiä ja perheellisiä. Tällä ryhmällä on keskimääräistä korkeammat talouden vuotuiset tulot. Heille oma auto on liikkumisen keskiössä. Seuraajat ovat korostuneesti nuorempia, opiskelijoita ja suurelta osin miehiä. Suurin osa asuu yhden tai kahden hengen taloudessa.

Innostujat ovat hieman tyypillisemmin naisia kuin miehiä, korostuneesti kahden hengen taloudessa asuvia, yrittäjiä ja toimihenkilöitä. Innostujilla on jo jalka tulevaisuudessa sekä asenteiden että käyttäytymisen muutoksen suhteen. Seuraajat tulevat uusien liikkumisen palveluiden hyödyntäjiksi heti Innostujien vanavedessä.

”Asiakaslähtöinen palveluntarjoaja ja markkinoija ymmärtää kohderyhmänsä asenteita ja käytösmalleja määrittävät ja muokkaavat tekijät”, huomauttaa Otavamedian tutkimuspäällikkö Katja Sampo.
Oma auto on monelle autolliselle tärkeä liikkumisen väline, eikä valtaosa ole harkinnutkaan siitä luopumista. Yleisimmät syyt pitää auto liittyvät sen tuomaan vapauteen ja liikkumisen helppouteen. Monelle suomalaiselle auto on myös välttämätön arjen kulkuväline joko pitkien välimatkojen tai ­puutteellisen julkisen liikenteen vuoksi.

Autoilulla korkeat kustannukset
Autosta luopumista harkittaessa vaakakupissa painavat erityisesti korkeat kustannukset. Moni käyttäisikin rahat mieluummin muuhun kuin autosta koituviin kustannuksiin. Myös autosta aiheutuva vaiva, kuten huolto ja muu ylläpito, on keskeinen syy harkita luopumista.

Suomalaisista noin viidennes on kiinnostunut uudenlaisista liikkumisen palveluista, mutta noin puolelle ne tuntuvat vierailta. Kokeilupäätökseen liittyvää epävarmuutta voi poistaa tiedon lisäämisellä ja esimerkiksi tutustumistarjouksilla. Palveluiden yleistymiseen uskoo kuitenkin jo yli joka neljäs.

Edelläkävijöille palvelut ovat jo tuttuja, ja suurin osa uskoo niiden arkipäiväistymiseen suuressa yleisössä. Uudenlaisten liikkumisen palveluiden käyttäminen on kuitenkin suurimmalle osalle tarvelähtöistä, ja niitä uskotaan käytettävän oman auton käyttämisen rinnalla.

”Hyödynnämme tutkimustuloksia osana palvelukehitystä sekä asiakassuhteiden hoidossa. Saamme tutkimuksesta uutta näkemystä. ­Esimerkiksi Nettiautoon on tulossa kuukausimaksujen vertailua ja Nettivuokrauksen konseptilla olemme vahvasti luomassa tulevaisuutta”, heh­kuttaa tyytyväinen Kalalahti.

Tutkimuksen mukaan suomalaisilla on yllättävän rohkea näkemys liikkumisestaan 10 vuoden päästä. Oman auton rinnalla nähdään muita liikkumisen muotoja ja uusia palveluita. Ympäristöasiat kiinnostavat, uutta visioidaan automaattisen liikenteen ja robottien kautta. Nouseva teema on myös liikkumisen vaihtoehtojen kenttä ja joustavuus liikkumisen muotojen valinnassa. Jakamistalouden palvelut, robottiautot, automatisoitu ja itseohjautuva liikenne sekä laajeneva arjen liikkumisen välineiden valikoima maalaavat suomalaisista yllättävänkin visionäärisen kuvan.