Oppimisen sisältöjä Suomesta maailmalle

Suomi tunnetaan maailmalla koulutuksen supermaana. Tänne tulee paljon vierailijoita tutustumaan suomalaiseen kouluun ja oppimateriaaleihin. Delegaatiot kaukomailta ovat tuttuja myös Otavassa, ja Oppimisen palvelut panostaa nyt voimakkaasti vientiin.

Teksti Pauliina Luoto

Suomen koulutuksella on hieno maine eritoten PISA-menestyksen ansiosta. Frankfurtin kirjamessuilla Otavan oppimateriaalit tunnetaan hyvin ja sisältömme kiinnostavat – olemme haluttu yhteistyökumppani”, Otavan oppimisen palveluiden kielten kustannuspäällikkö ja vientivastaava Mari Kyyhkynen kertoo.

Aiemmin lisenssimyyntiä on hoitanut pääosin Oppimisen palveluiden kustannusjohtaja Teuvo Sankila, mutta viime keväänä yksikköön perustettiin vientitiimi kasvaneen kiinnostuksen takia. Kyyhkynen vetää tiimiä ja vastaa erityisesti vientiin liittyvistä yhteiskuntasuhteista. Muut jäsenet ovat kustannustoimittajat Pauliina Impiö ja Essi Heiskanen sekä tekijänpalkkiovastaava Kirsi Hölttä, joka huolehtii kustannussopimusasioista.

Tiimi selvittää erilaisia vientimahdollisuuksia ja on yhteydessä kiinnostaviin toimijoihin. Asiakaskontaktit, viestintä ja monet vierailut, oppimateriaaliesittelyt sekä tilaisuuksiin osallistuminen kuuluvat vientitiimin tehtäviin.

Lisenssikauppaa
Otava ei ole perustamassa omaa kansainvälistä myyntiorganisaatiota, vaan oppimateriaalien myynti ulkomaille on lisensointiin perustuvaa sisältövientiä. Ulkomainen kustantamo ostaa lisenssin Otavan materiaaleihin, jotka se lokalisoi, tuottaa ja myy asiakkaille omalla markkina-alueellaan.

Otava auttaa kumppania alkuvaiheessa monin tavoin: kustantamon edustajat pääsevät esimerkiksi tapaamaan kirjailijoita ja seuraamaan opetusta tai heitä autetaan mainosmateriaalien kirjoittamisessa. Otavaa kiinnostaa pitkäaikainen menestys, ja yhteistyöhön paikallisen kustantamon kanssa ollaan siksi valmiita satsaamaan.

”Oppimateriaalien myynti ulkomaille on hidas prosessi. Monissa kulttuureissa joudutaan tunnustelemaan pitkään ennen varsinaista myyntityötä. On perehdyttävä kohdemaan koulutusjärjestelmään ja luotava suhteita paikallisiin toimijoihin”, Teuvo Sankila kuvailee.

”Verkostoituminen eri toimijoiden kanssa on tärkeää, jotta keskustelukynnys madaltuu ja yhteistyö helpottuu. Otavan nykyiset suhteet Euroopassa on pitkälti solmittu EEPG:n (European Educational Publishers Group) kautta”, hän lisää.

Otava on mukana myös Education Finlandissa, joka on Opetushallituksen alainen koulutusviennin kasvuohjelma ja kehittää jäsentensä vientiosaamista. Mukana on erilaisia koulutusalan organisaatioita ja yrityksiä. Education Finland järjestää matkoja Suomen koulutusviennin kohdemarkkinoille, kuten Kaakkois-Aasiaan, Lähi-itään ja Latinalaiseen Amerikkaan.

Koulutusviennin karikoita
Kyyhkysen mukaan Otavassa ollaan uuden äärellä, kun oppimateriaaleja myydään ulkomaille.

”Joudumme pohtimaan monia uusia, eettisiäkin kysymyksiä. Pitää valikoida tarkkaan, kenen kanssa lähdemme yhteistyöhön, sillä vastapuolen pitäisi myös nojata arvoihin, joita suomalainen koulu pyrkii edistämään.”

Suomalainen oppimateriaali lokalisoidaan kohdemaassa, sillä materiaali on aina osittain kulttuurisidonnaista. Sisältöä, kuvitusta ja esimerkkejä on muokattava paikalliseen kulttuuriin paremmin sopiviksi.

”Lokalisointi vie aikaa, mutta on tärkeä osa prosessia. Tavat ja traditiot ovat erilaisia. Kohdemaan opetussuunnitelmakin eroaa suomalaisesta. Paikallinen kustantaja tuntee kulttuurinsa ja markkinansa ja huolehtii lokalisoinnista”, sanoo Teuvo Sankila.

Mitä sitten oppikirjailijat tuumaavat tästä kaikesta? Sankilan mukaan he ovat olleet innoissaan materiaaliensa arvostuksesta ulkomailla ja niiden laajenevasta käyttäjäkunnasta. Kirjailijoilla voi myös olla konkreettinen rooli Otavan vientityössä, esimerkiksi kouluttajina tai esittelijöinä.

Tuhattaituri on myyntimenestys
Otavan viennin kärki on alakoulun matematiikan oppimateriaali Tuhattaituri. Sarja on ollut myyntimenestys niin Suomessa kuin Ruotsissa ja se on Pohjoismaiden markkinajohtaja matematiikan oppimateriaaleissa.

”Suurin vientimarkkinamme on tällä hetkellä Ruotsi ja seuraavaksi tavoitellaan hyvää jalansijaa Espanjassa”, Sankila kertoo.

Espanja on Otavalle tärkeä markkina-alue, myös koska sitä kautta on mahdollisuus päästä Etelä-Amerikan markkinoille.

”Jatkossa panostamme aktiivisesti myös digitaalisten materiaalien myyntiin. Se on maailmalla vahvasti kasvava markkina”, Sankila hehkuttaa.

Kun ulkomainen asiakas ostaa oppimateriaalioikeudet Otavasta, yritys saa käyttöönsä suomalaisen koulun kulmakiven. Se on maailman parhaiden opettajien luomus, se nojaa moderniin pedagogiikkaan ja humaaneihin arvoihin. Sen avulla voidaan toteuttaa suomalaisen koulun parhaita puolia.