puheenjohtaja_jatko

Muutoksen vauhti kiihtyy

Muutoksen vauhti kiihtyy entisestään ja kilpailukenttämme muuttuu.

Maailmantalouden kasvu on hiipumassa ja Suomessakin lyhyt nousukausi on hidastumassa. Digitalisoituminen ja kilpailu kuluttajien kiinnostuksesta kiihtyy. Nykyinen muutosvauhti on silti hidasta tulevaisuuteen verrattuna. Kaikki tämä vaikuttaa Otava-konsernin toimintaympäristöön ja liiketoiminta-alueiden kilpailukenttään. Niin painettujen kirjojen kuin lehtienkin myynti laskee trendinomaisesti.

Olemme pääosin kotimarkkinoilla toimiva konserni, mutta digitalisoituva maailma ei tunne maiden rajoja. Googlen, Facebookin ja Amazonin vaikutus koskee kaikkia liiketoiminta-alueitamme ja vaatii erilaista kilpailuun vastaamista kuin ennen.

Kielialue ei välttämättä suojaa, kun kilpailemme kuluttajan ajasta. Jakeluteiden muutos vaikuttaa vähittäiskaupan rakenteeseen lähitulevaisuudessa, kaikkiin kauppakeskuksiin ei riitä enää asiakkaita kivijalkamyymälöistä puhumattakaan.

Otava-konsernin strategian päivityksessä olemme pyrkineet vastaamaan edellä kuvattuihin haasteisiin. Toimintamme ytimessä ovat laadukkaat kuluttajasisällöt. Korkealaatuiset kirjat käyvät kaupaksi niin painettuina, sähköisinä kuin äänikirjoinakin. Sama koskee aikakauslehtiä: sisältö ratkaisee menestyksen ja korostuu valeuutisten ja muun disinformaation määrän kasvaessa.

Oppimisen palvelut, entiseltä nimeltään Oppimateriaalit, muuttavat muotoaan ja tämä liiketoiminta muuttuu palvelumuotoiseksi. Opetussuunnitelmauudistukset vauhdittavat tätä muutosta ja alalle tulee uusia kilpailijoita perinteisten oppikirjakustantajien lisäksi. Muutos tuo lisävaatimuksia myös opetukselle ja opettajille.

Suomalainen opetus on korkeatasoista ja hyvässä maineessa kansainvälisesti. Tämä on tuonut mahdollisuuksia oppimateriaalien viennille, joka on muodostumassa Otavassa merkittäväksi myös tuloksellisesti.

Otavan Uudet Liiketoiminnat on ollut menestystarina, jossa merkittävin rooli on ollut NettiX:llä. Menestys on perustunut kuluttajakäyttäytymisen muutoksen tuntemiseen ja on parhaimmillaan jopa muovannut sitä. Tästä on useita esimerkkejä niin uusien tuotteiden kuin tuoteominaisuuksien muodossa sähköisissä markkinapaikoissamme.

Vuoden lopussa Otava-konsernista tuli Alma Media Oyj:n suurin omistaja. Omistus on strateginen pitkän tähtäimen omistus eikä se vaikuta operatiiviseen toimintaamme. Otava-konsernin omavaraisuus on kaupan jälkeenkin hyvällä tasolla ja se luo edellytykset osallistua alan mahdollisiin rakennejärjestelyihin.

Otavan keskeisin kilpailutekijä on osaava ja innostunut henkilöstö. Olemme tottuneet toimimaan alati muuttuvassa ympäristössä. Vakaa arvomaailma antaa meille rohkeutta ja määrätietoisuutta vastata tuleviin haasteisiin.

Päättyneenä vuonna olemme panostaneet työskentelytiloihin ja luopuneet ylimääräisistä kiinteistöistämme. Uskon, että modernimmat toimitilat niin ajanmukaistetussa Uudenmaankadun kiinteistössä kuin Pasilan Triplassakin osaltaan auttavat meitä toimintatapojen muutoksessa.

Otava-konserni jatkaa menestystään myös
tulevaisuudessa.

Henrik Ehrnrooth
hallituksen puheenjohtaja