toimitusjohtaja_jatko

Vakaalla pohjalla

Talouskasvu jatkui vuonna 2018 Suomessa vahvana suotuisan tuottavuuden, alhaisten rahoituskustannusten ja vahvan vientikysynnän tukemina.

Kasvu ei valitettavasti näkynyt media- alan perinteisissä toiminnoissa. Tilaustuotot pienentyivät ja mediamainonta laski. Ulkomaiset yhtiöt veivät digitaaliset mainosrahat kotimaisten toimijoiden nenän edestä.

Otava-konsernin talous on vakaalla pohjalla, mutta kasvun aikaansaaminen oli kovan työn takana. Liikevaihto kasvoi kuluneena vuonna kaksi prosenttia yritysostojen, muun muassa Jamera Oy ja SL Mediat Oy, ansiosta.

Oppimisen palvelujen tuottaminen oli myös kuluneena vuonna Kirjat-liiketoiminnan menestyksen kivijalka. Etenkin lukiokirjojen myynti yllätti positiivisesti: kirjat eivät vielä kierrä oletetusti ja uutuusmyynti vetää. Digitaalisten oppimistuotteiden myynti merkitsi kokonaisuudessaan jo 10 prosenttia liikevaihdosta. Yleisen kirjallisuuden myynti lähes saavutti edellisen vuoden kovat vastaluvut.

Otavan Kirjapainon vuosi sujui mainiosti ja taloudelliset tavoitteet ylitettiin. Oman konsernin myynnin lisäksi ulkoisten asiakkaiden palvelussa onnistuttiin hyvin. Painotekniikan uusimisen ansiosta pystytään nykypäivän toimitusaika- ja kustannusvaatimuksiin vastaamaan paremmin ja vuoden vaihteessa käyttöön otettava tuotannonohjausjärjestelmä tukee Kirjapainon kehityspolkua.

Kauppa-liiketoiminnoissa vuosi 2018 oli myymäläverkoston kasvun vuosi: kaikkiaan viisi uutta myymälää avattiin. Yhtiön uusi lippulaivamyymälä avasi ovensa Helsingin Aleksanterinkadulla marraskuun alussa.

Uudet Liiketoiminnat menestyi myös kuluneena vuonna ja liikevaihtoa kertyi ilahduttavasti. Liiketoiminnassa keskityttiin sisällön ja palvelun kehittämiseen. Vuodenvaihteessa lanseerattu OmaNettiX palveluinnovaatio vei kuluttajien välisen autokaupan uudelle tasolle: ensimmäisenä Suomessa tuotiin markkinoille sähköinen kauppakirja, jossa autokaupan voi tehdä täysin digitaalisesti aina maksamiseen asti.

Lehdet-liiketoiminnan vuosi oli haasteellinen. Printtimedian volyymin lasku markkinoilla näkyi sekä tilaus- että irtonumeromyynnin pienenemisenä. Kuluttajaliiketoiminnan kannattavuus onnistuttiin silti pitämään kohtuullisen hyvänä tiukan säästöohjelman ja kustannusrakenteen avulla. Huolimatta suotuisasta suhdanteesta aikakausleh tien mediamyynti laski kaksi prosenttia, eikä verkkomainonnan markkinakaan kasvanut odotetusti.

Otavamedia ei saavuttanut vuonna 2018 tavoitteitaan. Kuluttajakäyttäytymisen muutos jatkuu ja monikanavaisen sisällöntuotannon määrä kasvaa edelleen lisäten vaatimuksia uudenlaiselle osaamiselle. Vaatimuksiin vastaamiseksi yhtiössä tarkistettiin organisaatiorakenteita, työrooleja ja tehtävänkuvia kaikissa toiminnoissa.

Alexander Lindholm
Otava Oy:n toimitusjohtaja