AVAINLUVUT 2020

Koronapandemia vaikutti ihmisten ajankäyttöön ja kulutukseen. Digitalisaatio eteni entistä nopeammin, kun pandemia lisäsi sähköisten tuotteiden ja palvelujen käyttöä.

Tutustu tarkemmin tilinpäätökseen tästä:

Otava-konsernin liikevaihto (286,2 M€ 2019)

277.7

M€

Otava-konsernin operatiivinen liikevoitto (31,4 M€ 2019)

31.6

M€

Operatiivisen liikevoiton osuus liikevaihdosta prosentteina (11,0 %  2019)

11.4

%

Otava-konsernin omavaraisuusaste (69,0 %  2019)

63.7

%

Sijoitetun pääoman tuotto
(9,0 %  2019)

11.3

%

Oman pääoman tuotto (8,2 %  2019)

11.8

%

Kirjat-liiketoiminnan liikevaihto (70,4 M€ 2019)

72.3

M€

Kauppa-liiketoiminnan liikevaihto (120,2 M€ 2019)

111.2

M€

Julkaistuja sähköisiä nimikkeitä (914 kpl 2019)

1089

kpl

Media-liiketoiminnan liikevaihto (90,5 M€ 2019)

85.9

M€

Otava Markkinapaikkojen liikevaihto (23,7 M€ 2019)

23.0

M€

Julkaistuja aikakauslehtinimikkeitä (156 kpl 2019)

157

kpl