Otavan Tähtihetket 2020

OTAVA-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2020

Tervetuloa mukaan katsomaan Otavan tähtihetkiä vuonna 2020. Monialaisessa sisältötalossa tapahtui paljon tähdellistä.

OTAVA PÄHKINÄNKUORESSA

Otava-konserni on Suomen kolmanneksi suurin monialainen mediakonserni, joka koskettaa jollain tavoin lähes jokaista suomalaista. Liiketoiminta-alueemme ovat yleinen kirjallisuus, oppimisen palvelut, kauppa, aikakauslehtien kustantaminen ja verkkopalvelut sekä markkinapaikat.

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

”Otava onnistui koronan aiheuttamista haasteista ja epävarmuudesta huolimatta pysymään merkittävänä kotimaisena toimijana kansainvälisen kilpailun paineessa.”

Globaali koronapandemia loi varjonsa vuoteen 2020 muuttaen samalla elämämme ja työn tekemisen tavat.

Otava onnistui koronan aiheuttamista haasteista ja epävarmuudesta huolimatta pysymään merkittävänä kotimaisena toimijana kansainvälisen kilpailun paineessa.

Kaikilla liiketoiminta-alueillamme pystyttiin ylläpitämään yhteys kuluttajiin ja muihin asiakkaisiin räätälöimällä ja luomalla uusia tuotteita ja palveluita, samalla kun jouduimme sopeutumaan uudenlaiseen arkeen ja etätyöskentelyyn.

Otavan taloudellinen tulos oli erittäin hyvä.

Tämä on hieno saavutus tilanteessa, jossa koko maailma oli uuden ja arvaamattoman viruksen kourissa. Taloussuhdanteet ja sananvapauden tila heikentyivät, geopoliittinen tunnelma kiristyi ja valeuutiset ja salaliittoteoriat levisivät.

Suomessakin talouden suhdannekuva heikentyi ja koulutuksen muutos kiihtyi muun muassa maksuttoman toisen asteen myötä. Lisäksi digitalisaatio ja kansainvälinen kilpailu media-alalla haastoivat meitä entistä kovemmin.

Tärkein rooli Otavan onnistumisessa on ollut henkilöstöllä. Otavassa on muutoshaluinen ja joustava henkilökunta, jolla on loistava asenne työhön ja hyvä keskinäinen henki. Otavan yrityskulttuuri näytti kyntensä poikkeusaikana.

Tärkein rooli Otavan onnistumisessa on ollut henkilöstöllä.

HENRIK EHRNROOTH

Otavan yleisen kirjallisuuden kustannusohjelma on laadukas ja asiakaslähtöinen. Kirjatoimiala digitalisoituu vahvasti, ja Otavassa lanseerattiin Digital First -kustannusohjelma, jonka teokset julkaistaan vain ääni- ja sähkökirjoina.

Vaikka ihmisten asiointi kirjakaupoissamme väheni koronarajoitusten vuoksi, kertaostos suureni. Kirja on harkittu ostos. Suomalaisella Kirjakaupalla on myös käytössään toimiva verkkokauppa-alusta ja uudistettu kanta-asiakasohjelma. Uusi avaus oli Suomalainen Plus, erityisesti mobiililaitteille suunniteltu e- ja äänikirjapalvelu.

Luotettavan journalismin tarve on kasvanut pandemia-aikana. Kevään aikana medialiiketoiminnassa muokattiin sisältöjä lukijoiden ja verkkokävijöiden tarpeiden mukaisiksi. Verkko- ja printtimediamme menestyivät muuta markkinaa paremmin. Uudenlaista yhdessä tekemistä kokeiltiin keväällä, kun Tekniikan Maailma aloitti päivittäisen koronaan keskittyvän liveuutislähetyksen.

Otava Markkinapaikkojen Nettiauto.com osoitti toimivuutensa, kun korona-aika vauhditti käytettyjen autojen kauppaa.

Otavaa auttoivat myös ennen koronaa aloitetut hankkeet, kuten kotimaisuutta korostanut brändiuudistus ja Oppimisen visio -työryhmän työ. Otavalla on arvokas tehtävä olla mahdollistamassa sitä, että suomalainen koulujärjestelmä, opettajat ja oppilaat menestyvät jatkossakin muita maita paremmin.

277.7

Meur

Otava-konsernin liikevaihto vuonna 2020

Menestyksessämme osansa on ollut tiimiorganisaatioon siirtymisellä sekä uusilla tai uudistetuilla toimitiloilla. Ne vähensivät hierarkiaa, paransivat yksiköiden välistä yhteistyötä ja nopeuttivat uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.

Mainitut uudistukset joutuivat nopeasti testiin koronan vuoksi, ja ne pitivät hyvin pintansa.

Ajatusleikkinä voi myös miettiä, entä jos koronaa ei olisi ollut? Väitän, että Otavan tulos ei olisi ollut merkittävästi parempi ilman pandemiaa. 

Toisen pandemiavuoden alussa on hyvä miettiä, mitä meidän pitää tehdä uudella tavalla, jotta menestymme jatkossakin? 

Tiimityöskentely ja sisäinen yhteistyö auttavat meitä löytämään kasvu-uran digitaalisuudesta.

Vahva yrityskulttuuri ja osaava henkilöstö vievät Otavaa eteenpäin.

Henrik Ehrnrooth
Hallituksen puheenjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Otavan ydin on sisällöissä, ja koronakriisi osoitti, että luotettavalle ja laadukkaalle sisällölle on kysyntää poikkeusoloissakin.”

Vuosi 2020 oli koronaviruspandemian vuoksi poikkeuksellinen. Moni asia elämässämme muuttui, mutta on vielä vaikeaa ennustaa, mitkä muutoksista jäävät pysyviksi. Vuotta varjosti huoli omasta sekä läheisten terveydestä ja jaksamisesta. Perusarvot ovat nousseet jälleen tärkeiksi.

Suomessakin koronarajoitustoimet vähensivät erityisesti alkuvuonna kulutusta ja myös muuttivat kulutuksen tapoja ja kanavia. Digitaalisten sisältöjen ja palveluiden käyttö kasvoi merkittävästi.

Otava menestyi vuonna 2020 taloudellisesti erittäin hyvin. Otavan ydin on sisällöissä, ja koronakriisi osoitti, että luotettavalle ja laadukkaalle sisällölle on kysyntää poikkeusoloissakin. Lisäksi koronan myötä toteutetut tehostamistoimenpiteet ovat onnistuneet koko konsernissa. 

Kirjatoimiala digitalisoituu edelleen. Se on tuonut aiempaa nuorempia yleisöjä kirjallisuuden pariin. Yleisen kirjallisuuden puolella sähkö- ja äänikirjojen myynti on jatkanut voimakasta kasvuaan.

Osana pitkän aikavälin strategiaansa Kustannusosakeyhtiö Otava osti vuoden 2020 alussa Kariston ja lokakuussa Atena Kustannuksen. Yrityskaupoilla haettiin kasvua nykyistä kustannusohjelmaa täydentävällä toiminnalla. Otavalle on tärkeää, että kirja-ala säilyy elinvoimaisena Suomessa ja että markkinoilla on aitoa kilpailua.

Keväällä otettiin iso digiloikka, kun kouluissa siirryttiin nopealla aikataululla etäopetukseen. Otava Oppimisen palvelut avasi kevään ajaksi digituotteensa veloituksetta käyttöön, ja käyttäjämäärät palveluissa lähes kaksinkertaistuivat. Syksyllä tehtiin historiaa, kun vuoden alusta tilattujen lukion oppikirjojen digikappaleiden määrä ylitti ensi kertaa painettujen kappalemäärän.

Kauppaliiketoiminnassa myynti pieneni kivijalkamyymälöissä, jotka olivat auki supistetuin aukioloin. Keskiostos suureni edellisistä vuosista, ja myymälöissä panostettiin palvelun laatuun.

Myynnin pienentymistä korvasi voimakkaasti kasvanut verkkomyynti uudistuneella ja skaalautuvalla verkkokauppa-alustalla.

Medialiiketoiminnassa kaikkien keskeisten verkkosivustojen kävijämäärät ja sivulataukset kasvoivat. Menestyimme myös verkkomediamyynnissä toimialaa merkittävästi paremmin. Korona toi lisää haasteita printin mediamyyntiin, ja vuoden 2020 toisen kvartaalin aikana koettiin Suomen historian suurin mainosmarkkinan lasku. Tästäkin huolimatta olimme edellä muuta markkinaa.

Kuluttamisen muuttuneet tavat ja talouden suhdanteet näkyivät Otava Markkinapaikkojen toiminnassa. Fokusta tekemisessä siirrettiin tulevaisuuden kannalta ydinliiketoiminnan lähellä olevien tuotteiden tuotekehitykseen ja myyntiin.

31.6

Meur

Operatiivinen liikevoitto

Maaliskuun puolivälissä Otavassa siirryttiin etätöihin niissä työtehtävissä, joissa se oli mahdollista. Töitä tehtiin läpi vuoden yhdistämällä läsnä- ja etätyö. Uudet työtavat omaksuttiin nopeasti ja työskentely on sujunut mallikkaasti. 

Haluan kiittää Otavan henkilöstöä hyvästä työstä ja joustavuudesta poikkeuksellisena aikana.

Kiitoksena hyvästä tuloksesta henkilökunnalle maksetaan kannustepalkkiota 2,4 miljoonaa euroa sosiaalikuluineen.  

Alexander Lindholm
Otava Oy:n toimitusjohtaja

AVAINLUVUT 2020

Koronapandemia vaikutti ihmisten ajankäyttöön ja kulutukseen. Digitalisaatio eteni entistä nopeammin, kun pandemia lisäsi sähköisten tuotteiden ja palvelujen käyttöä.

Tutustu tarkemmin tilinpäätökseen tästä:

Otava-konsernin liikevaihto (286,2 M€ 2019)

277.7

M€

Otava-konsernin operatiivinen liikevoitto (31,4 M€ 2019)

31.6

M€

Operatiivisen liikevoiton osuus liikevaihdosta prosentteina (11,0 %  2019)

11.4

%

Otava-konsernin omavaraisuusaste (69,0 %  2019)

63.7

%

Sijoitetun pääoman tuotto
(9,0 %  2019)

11.3

%

Oman pääoman tuotto (8,2 %  2019)

11.8

%

Kirjat-liiketoiminnan liikevaihto (70,4 M€ 2019)

72.3

M€

Kauppa-liiketoiminnan liikevaihto (120,2 M€ 2019)

111.2

M€

Julkaistuja sähköisiä nimikkeitä (914 kpl 2019)

1089

kpl

Media-liiketoiminnan liikevaihto (90,5 M€ 2019)

85.9

M€

Otava Markkinapaikkojen liikevaihto (23,7 M€ 2019)

23.0

M€

Julkaistuja aikakauslehtinimikkeitä (156 kpl 2019)

157

kpl

TÄHTIHETKET 2020

Koronapandemia vaikutti elämäämme monin tavoin vuonna 2020. Poikkeusoloissakin Otavassa luotiin tähtihetkiä – uusia tuotteita ja palveluita.

Digitaalinen kustantaminen kasvaa edelleen

Kirjatoimiala digitalisoituu edelleen vahvasti. Otavan Kirjat-liiketoiminnassa se näkyi äänikirjojen suosion kasvuna. Erityisesti yleisen kirjallisuuden puolella sähkö- ja äänikirjojen myynnin kasvu on ollut voimakasta.

Digitaalista liiketoiminta-aluetta eli Virta-tiimiä vahvistettiin resursoimalla sekä rekrytointien että toimintamallin kehityksen kautta.

Digitaalinen kustantaminen on yleisessä kirjallisuudessa kasvanut lähes neljännekseen liikevaihdosta.

Digitalisoitumisvauhtia kiihdytti osaltaan koronapandemia, joka vaikutti ihmisten ajankäyttöön ja kulutukseen ja lisäsi sähköisten tuotteiden ja palvelujen käyttöä Suomessakin.

Lastenkirjoissa äänikirjojen myynti nousi yli sata prosenttia.

Korona on vaikuttanut myös kuluttajien arvomaailmaan, ja osa muutoksista jäänee pitkäaikaisiksi tai pysyviksi. Yksi koronavuoden vaikutuksista oli, että painettujen kirjojen myynti kasvoi ensi kertaa moneen vuoteen.

Yhdessä perheen kanssa vietetty aika ja lukeminen nousivat uudella tavalla arvoonsa.

Lisäksi vuonna 2019 käyttöönotettu short run -tuotannon malli vahvisti kilpailukykyä painettujen kirjojen markkinoilla sekä kirjapainon tuloksentekomahdollisuutta. Toiminnallisesti koronavuodesta selvittiin kirjapainossa hyvin.

Otava julkaisi yli 1 000 äänikirjaa vuonna 2020.

Otavan kustantamista kaunokirjoista 35 prosenttia oli äänikirjoja vuonna 2020.

Digitaalinen kustantaminen on yleisessä kirjallisuudessa kasvanut lähes neljännekseen liikevaihdosta.

”Lukeminen löydettiin uudelleen. Koronan vaikutuksesta muuttunut arvomaailma tukee lukemista ja perheen yhdessä oloa.”

KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA OY:N TOIMITUSJOHTAJA PASI VAINIO

Kotimaisuuden ja lähellä tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvostus on noussut koronapandemian myötä, mikä on otettu huomioon myös kirjojen markkinoinnissa.

Kariston osto helmikuussa 2020 ja Atena Kustannuksen lokakuussa olivat strategian mukaisia yritysostoja, joilla Otava hakee kasvua kustannusohjelmaa täydentävällä kustantamisen osaamisella.

Sekä Atena että Karisto jatkavat kustannustoimintaansa omalla nimellään ja julkaisuohjelmallaan sekä vanhalla henkilöstöllään. Otava pyrkii pitämään kirja-alan elinvoimaisena Suomessa, niin että markkinoilla on monipuolisuutta ja vaihtoehtoja.

Otavan kirjat menestyivät vuonna 2020 sekä kaupallisesti että laadullisesti: Barack Obaman Luvattu maa oli vuoden myydyin painettu kirja.

Koko vuoden kappaleissa eniten myynyt kirja oli Carl-Johan Forssénin Kani joka tahtoi nukahtaa, ennen kaikkea sen äänikirjamenestyksen ansiosta.

Myydyin kirja oli Carl-Johan Forssénin Kani joka tahtoi nukahtaa, ennen kaikkea sen äänikirjamenestyksen ansiosta.

Atena Kustannuksen Kielletyt leikit, tekijänään Marko Tikka ja Seija-Leena Nevala, voitti Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon.

Kaunokirjoissa Finlandia-ehdokkaana oli Kariston kustantama Anne Vuori-Kemilän Mustaa jäätä.

Lasten ja nuorten Finlandia -ehdokkaina olivat Aino Havukaisen ja Sami Toivosen Tatu ja Patu – kovaa menoa kiskoilla sekä Laura Ruohosen, Erika Kallasmaan ja Petri Kumelan Otus Opus.

Vuosien 2021–2022 aikana Kustannusosakeyhtiö Otavassa vahvistetaan toimintakykyä muun muassa siirtymällä tiimiorganisaatiomalliin sekä kehittämällä johtamista ja valmentavaa esimiestyötä. Tämä vaatii rohkeutta ja kykyä uudistua.

Otava Oppimisen palveluissa määriteltiin vuoden 2020 aikana uusi oppimisen visio, Jatkuvan oppimisen mahdollistaja.

Yksi keskeisistä tehtävistä on ollut toisen asteen maksuttomuuteen ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin valmistautuminen. Loppusyksystä 2020 alkoi Otava oppimisen palveluissa muutosmatka, joka varmistaa toiminnan asiakaslähtöisyyden vahvasti digitalisoituvassa markkinassa.

Otava oppimisen palveluiden asiakkaita on pystytty palvelemaan saumattomasti voimakkaasti digitalisoituvassa toimintaympäristössä, käyttäjämäärien kasvaessa. Oppimisen visio ohjaa Otavan toimintaa tulevina vuosina muutosmatkalla, vahvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Otava Oppimisen palvelut tuki kouluja koronakevään digiloikassa.

Lukiomarkkinassa oppimateriaalien digikappalemyynti ohitti printtikappalemyynnin.

Digipalveluiden kävijämäärän kasvu asettautui noin 21% tasolle.

Asiakaspalvelua monikanavaisesti ja datalähtöisesti

Koronapandemia vauhditti vähittäiskaupassa monia kehitystrendejä, jotka vaikuttivat taustalla jo aikaisemminkin. Yksi isoimmista on digitalisoituminen. Digiostaminen yleistyi vuonna 2020 vauhdilla.

Ostokäyttäytymisen muutoksen vauhdittuminen ja etenkin oppimisen digitalisoituminen näkyi myös Otavan Kauppa-liiketoiminnassa. Myynti pieneni vuonna 2020 Suomalaisen Kirjakaupan kivijalkamyymälöissä, jotka olivat koronapandemian vuoksi auki supistetuin aukioloin.

Koronan vaikutuksiin reagoitiin välittömästi muun muassa neuvottelemalla myymälöiden vuokrasopimuksia uusiksi sekä resursoimalla henkilöstön määrää kävijävirran mukaiseksi. Nämä sopeuttamistoimet onnistuivat.

Myynnin pienentymistä myymälöissä korvasi voimakkaasti kasvanut verkkomyynti.

Asiakasmäärät vähentyivät kivijalkamyymälöissä viidenneksen. Keskiostos ja konversio kuitenkin kasvoivat edellisiin vuosiin nähden, ja myymälöissä panostettiinkin palvelun laatuun.

Asiakkaat hakivat iloa ja tekemistä lisääntyneeseen vapaa-aikaansa.

Myynnin pienentymistä myymälöissä korvasi voimakkaasti kasvanut verkkomyynti uudistuneella ja skaalautuvalla verkkokauppa-alustalla. Etenkin eri toimitustavat, kuten varaa ja nouda, toimitukset kotiin, myymälänoudot toimitusvaihtoehtoina sekä uusi Plus-suoratoistopalvelu tekivät Suomalaisesta Kirjakaupasta yhä monikanavaisemman kaupan.

”Suomalaisella Kirjakaupalla on asiakasdataa hyödyntämällä hyvät edellytykset palvella entistä henkilökohtaisemmin.”

SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY:N TOIMITUSJOHTAJA MINNA KOKKA

Suomalaisessa Kirjakaupassa kerätään käyttäjäkohtaista dataa myymäläostojen, verkkokaupan käytön sekä Suomalainen Plus -käyttödatan perusteella. Asiakkaalle voidaan sen perusteella suositella häntä kiinnostavia tuotteita Suomalaisen Kirjakaupan valikoimasta.

Dataa voidaan hyödyntää kaikissa Suomalaisen kanavissa, ja näin asiakkaille voidaan tarjota aidosti osuvia, räätälöityjä kirjasuosituksia, eikä aina sitä samaa. Datan ansiosta Suomalaisella on jatkossa hyvät edellytykset palvella asiakasta henkilökohtaisemmin.

Uusi askel kohti henkilökohtaisempaa palvelua otettiin helmikuussa 2020, kun e- ja äänikirjapalvelu Suomalainen Plus lanseerattiin.

Palvelussa yhdistyivät kirjan uudet formaatit, uusi myyntikanava sekä kanta-asiakassovellus.

Suomalainen Plussasta saadaan tarkkaa ja yksilöityä, teoskohtaista käyttödataa. Datan avulla parannetaan asiakaspitoa, optimoidaan valikoimaa, kehitetään palvelua ja asiakaskokemusta.

Suomalainen Plus -palvelussa yhdistyivät kirjan uudet formaatit, uusi myyntikanava sekä kanta-asiakassovellus.

Yksi Suomalainen Plus-palvelun optioista on tarjota dataa, jota voidaan hyödyntää muuallakin Otava-konsernissa palvelevamman sisällön kehittämiseksi.

Suomalainen Plus on muista suoratoistopalveluista poiketen keskeinen kanta-asiakassovellus, minkä puitteissa palveluun on mahdollista tuoda lukuisia kohdennettuja tarjouksia Plussan käyttäjille.

Lisäksi palvelussa on jatkossa tarjolla digilehtien ja podcastien kaltaista sisältöä, mikä tekee palvelusta monipuolisen. Kilpaillussa markkinassa Suomalainen Plussaa on tarkoitus kasvattaa kannattavasti erityisesti Suomalaisen asiakkaita palvellen.

Digitaalisuutta hyödynnettiin uudella tavalla myös kirjojen markkinoinnissa.

Koronan vuoksi kirjailijavierailuja ja tapahtumia jouduttiin perumaan. Ne ovat perinteisesti olleet tärkeitä kohtaamispaikkoja tekijälle ja lukijalle.

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Suomalaisessa Kirjakaupassa pohdittiin aktiivisesti uusia tapoja saada kirjailijat ja kirjat näkyviin. Tarpeeseen vastattiin kahdella konseptilla: Suomalaisen Kirjakaupan Kirjakahvila sekä Äänessä kirjailija -videosarja.

Suomalaisen Kirjakaupaan kolme myydyintä kirjaa vuonna 2020 olivat Barack Obaman Luvattu maa, Enni Mustosen Pukija sekä Anni Kytömäen Margarita.

Suomalainen Plussan kolme eniten kuunneltua kirjaa olivat Antti Holman Kaikki elämästä(ni), Elina Backmanin Kun kuningas kuolee sekä Michelle Obaman Minun tarinani.

Otavamedian verkkomedioissa kävijäennätyksiä

Media-liiketoiminnassa odotettiin muuttoa uusiin toimitiloihin Pasilan Triplaan vuoden 2020 alussa. Uusiin tiloihin päästiin vihdoin muuttamaan helmikuussa, yksi mediaperhe ja yksikkö kerrallaan.

Nykyaikaisista, yhdessä tekemisen paremmin mahdollistavista tiloista ehdittiin nauttia vain muutaman viikon ajan, ennen kuin koronapandemia laittoi Otavamedian arjen uusiksi. Etätöihin siirryttiin maaliskuun puolivälissä. Kesällä alettiin työskennellä hybridimallilla, yhdistämällä etä- ja läsnätyö.  

Media-alalla koronan vaikutukset näkyivät erityisen paljon mainonnassa: toisen vuosikvartaalin aikana mainosmarkkina laski Suomessa historiallisen paljon, 27 prosenttia.

Otavamediassa reagoitiin koronaan nopeasti, ja sopeuttamistoimet onnistuivat. Sekä kuluttaja- että mediamyynnissä menestyttiin vuonna 2020 keväällä ennustettua paremmin.

Sekä kuluttaja- että mediamyynnissä menestyttiin keväällä ennustettua paremmin.

Isoimmat onnistumiset nähtiin verkossa. Kaikkien kahdeksan keskeisten verkkosivustojen kävijämäärät ja sivujen katselut nousivat uusiin ennätyksiin.

Myös verkkomainonnassa Otavamedia menestyi kilpailijoitaan paremmin vuonna 2020.

Laadukkalle sisällölle ja luotettavalle journalismille oli pandemia-aikana tarvetta entistä enemmän. Lukijat halusivat sekä ajanvietettä että faktatietoa.

Mediaperheet seurasivat paitsi koronan myös lukijoiden ja verkkokävijöiden liikkeitä ja mielialoja, ja muokkasivat sisältöjään niiden mukaisiksi.

Uudenlaista yhteistyötäkin kokeiltiin: Huhtikuussa päivänvalon näki TM-live, päivittäinen koronauutisointiin keskittyvä uutislähetys. TM-live oli Tekniikan Maailman ja Otavamedia OMAn kesäkuuhun asti jatkunut yhteishanke.

Otavamedian laadukkaat sisällöt myös voittivat useita palkintoja. Aikakausmedian Edit-kilpailuissa tuli voitto kolmessa eri kategoriassa.

Muutokset ravistelevat mediamarkkinaa jatkossakin. Maailma on muuttunut pysyvästi, ja se vaatii uudenlaista tekemistä myös Otavamedialta.

Otavamedian strategiana on vahvistaa asemaansa Suomen johtavana aikakausmediatoimijana.

”Otavamedian strategiana on vahvistaa asemaansa Suomen johtavana aikakausmediatoimijana.”

OTAVAMEDIA OY:N TOIMITUSJOHTAJA TIMO KOPRA

Tähän päästään tuottamalla ja tarjoilemalla Suomen parasta sisältöä tarkasti määritellyille kohderyhmille. Siksi Otavamediassa keskitytäänkolmeen tehtävään:

Ensiksikin olemaan ketterämpi. Asenne, halu ja kyky oppia uutta ja muuttaa omaa toimintaa yhdessä kumppaniemme kanssa on tärkeää kilpailuympäristön kiihtyvässä muutoksessa.

Tärkeää on myös asiakaskokemuksen parantaminen dataa hyödyntämällä. Näin sisältöjen laatu pysyy kaupallisesti kilpailukykyisenä, relevanttina sekä kiinnostavana lukijoille ja verkkokävijöille.

Kolmanneksi kiihdytetään digitaalista liiketoimintaa printtisisältöjen rinnalla. Otavamedian täytyy toimia aktiivisesti kohderyhmien laajentamisessa sekä printin että digitaalisten sisältöjen myynnissä ja markkinoinnissa ja tarjota B2C- ja B2B-asiakkaille mediaympäristö, jossa asiakkaiden tarpeista lähtevät mediaratkaisut toimivat tavoitteiden mukaisesti.

Laadukkaalle sisällölle ja luotettavalle journalismille oli pandemia-aikana tarvetta entistä enemmän. Lukijat halusivat sekä ajanvietettä että faktatietoa.

Kauppapaikat-yksikön tunnetuimmat tuotteet ovat Nettiauto ja Nettimoto.

Mainostaja-asiakkaille tarjotaan monipuolisempia markkinointiviestinnän ja myynnin ratkaisuja.

Markkinapaikat keskittyivät ydintuotteisiin

Vuosi 2020 alkoi Markkinapaikat-liiketoiminnassa fuusiolla. SL-Mediat ja Ampparit Oy fuusioitiin Nettixiin, ja muodostettiin kolme tulosyksikköä Kauppapaikat (Nettix), Ammattimediat (SL-mediat) ja Uutispalvelut (Ampparit). Otava Markkinapaikat toimii Nettix Oy:n nimissä.

Uusiin ajanmukaisiin toimitiloihin Triplaan muutettiin helmikuussa. Uusista tiloista ehdittiin nauttia muutama viikko ennen etätöihin siirtymistä.  

Korona vaikutti myös Nettixin liiketoimintaan, ja muutokset tapahtuivat nopeasti.

Nettixin liikevaihdosta merkittävä osa tulee mainosmarkkinoilta mediamyynnin kautta. Koska mainosala reagoi suhdanteisiin voimakkaasti ja ensimmäisten joukossa, myös Nettixissä jouduttiin koronakeväänä aloittamaan sopeuttamistoimet. Esimerkiksi palvelutarjontaan tuli muutoksia. Tekemisessä keskityttiin ydinliiketoimintaa lähellä oleviin tuotteisiin. Sen lisäksi organisoiduttiin uudelleen ja tarkennettiin tehtävänkuvauksia.

Muuttuneet kuluttamisen tavat näkyivät muun muassa Nettimökki-palvelussa, josta kasvoi vuoden aikana Suomen suosituin sivusto lomamökin vuokraukseen.

Markkinapaikkojen liikevaihto laski 3 prosenttia vuonna 2020, mutta sopeutustoimien ansiosta kannattavuus parani ja liiketulos oli 9,8 miljoonaa euroa eli 42,5 prosenttia liikevaihdosta.

Syksyllä 2020 Markkinapaikoissa uudistettiin toimintatapoja. Osa muutoksista liittyi fyysiseen työympäristöön ja osa muihin työn tekemisen tapoihin.

Koronan myötä muuttuneet kuluttamisen tavat näkyivät muun muassa Nettimökki-palvelussa, josta kasvoi vuoden aikana Suomen suosituin sivusto lomamökin vuokraukseen.  

Matkustusrajoitteiden myötä kiinnostus kotimaanmatkailuun kasvoi kesällä 2020 merkittävästi, ja muutos jäänee osin pysyväksi.

Nettixin Nettiauto-palvelussa vierailee noin 300 000 käyttäjää päivää kohti ja suoraan sivustolle tulevien käyttäjien osuus on noin puolet koko liikenteestä. Tämä kertoo niin sanotusta top of mind -asemasta kuluttajien mielissä: Suomalaiset tuntevat Nettiauton ja ovat tottuneet tulemaan sivustolle, kun ajatus auton vaihdosta herää.

Kävijäliikenteen kasvun lisäksi Nettiauton kautta tapahtunut kauppa oli vahvaa poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta. Kesällä nähtiin kaksi ennätyksellistä kuukautta, kun yli 140 000 autoa vaihtoi omistajaa heinä-elokuussa. Kasvua edelliseen vuoteen tuli 7,2 prosenttia.

”Jatkamme Nettiauto-palvelun kehittämistä edelleen, jotta voimme auttaa hoitamaan tällaiset arjen kannalta merkittävät hankinnat mahdollisimman sujuvasti ja oikeaan hintaan. ”

NETTIX OY:N JOHTAJA JAAKKO HAAPAKANGAS

Nettiauto-palvelu täytti syksyllä 20 vuotta. Tasavuosien lisäksi tärkeä merkkipaalu saavutettiin, kun Nettiauto noteerattiin väkilukuun suhteutettuna maailman toiseksi suosituimmaksi autojen kauppapaikaksi (markkinapaikkoja analysoiva AIM Groupin 18.9. 2020 ilmestynyt 2020 Automotive Annual -raportti).

Suomessa Nettiautolla on selkeä markkinajohtajan asema.

Nettiauto-palvelun kehittämistä jatketaan edelleen, jotta Nettix voi auttaa hoitamaan arjen kannalta merkittävät hankinnat mahdollisimman sujuvasti ja oikeaan hintaan.

VASTUULLISUUS

Otava on suomalainen ja vastuullinen toimija, jolle kirja-alan elinvoimaisuus on tärkeää. Kun kaikki pisteet kustantamosta kauppaan ovat Suomessa, jäävät verotulot ja työpaikat kotimaahan.

Otava on täysin kotimainen toimija

Kaikki kirjatoimialan toimintapisteet ovat Otavan omissa käsissä kustannustoiminnasta myyntiin, ja kaikki tähän liittyvä työ tehdään Suomessa.

Valtaosa arvonlisästä jää Suomeen, jos verrataan esimerkiksi Kiinassa, Baltiassa tai Keski-Euroopassa painettavaan tuotteeseen. Tämä sisältää muun muassa painokulut, logistiikan sekä työllistävät vaikutukset.

Periaatteenamme on, että liiketoimintamme hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa. 

Otava onkin veronmaksajana 60. suurin Suomessa, vaikka on 200. suurin yritys.

Otava pitää huolta kirja-alan elinvoimaisuudesta.

Otavalla on ainoa koko Suomen kattava kirjakauppaketju – Helsingistä Rovaniemelle.

Koko kirja-alan menestyminen Suomessa on Otavalle tärkeää.

Otavan lisäksi tarvitaan myös muita toimijoita sekä kustannus- että kirjakaupan alalla.

Kirjapainon tuotannon sivutuotteista menee hyötykäyttöön 97 prosenttia, josta energiajätettä on noin viisi prosenttia. Kaatopaikalle päätyy vain alle prosentti kaikesta syntyvästä jätteestä.

Otava säästää resursseja ja luontoa

Olemme sitoutuneet ympäristötoimintamme jatkuvaan seuraamiseen ja kehittämiseen.

Otava pyrkii toimimaan vastuullisesti huomioiden kirjojen valmistusprosessissa käytetyt materiaalit, yhteistyökumppanien toimintatavat sekä Suomalaisen kirjakaupan sisäiset prosessit.

Suurimmat ympäristöön vaikuttavat toiminnot toimitusketjussa liittyvät pakkausmateriaaleihin sekä vaihto-omaisuuden kuljettamiseen.

Otavan Kirjapainossa käyttöönotettujen digipainokoneiden ja -tekniikan avulla voidaan painaa pienempiä painoseriä perinteiseen offset -painotekniikkaan. verrattuna.

Vaihto-omaisuusriskiä voidaan pienentää, kun kustannussyistä ei tarvitse ottaa riskejä isojen painosten tekemisessä, vaan painetaan nopeasti ja kustannuksiltaan järkevällä tavalla kysyntää vastaavia painoksia.

Hukkaa syntyy vähemmän. Samalla tuotteiden tuhoamisesta johtuvat ympäristövaikutukset pienenevät.

Hävittämisprossissa käytämme vastuullisia jätehuoltoyrityksiä, millä varmistetaan mahdollisimman vähän ympäristöä rasittava tuhoamistapa. Tällaisia ovat nykyään yleistyneiden energiajakeen polttolaitokset.

Kun kirjapaino ja logistiikkakumppani toimivat samoissa tiloissa, tuotteet saadaan suoraan jakelukanaviin ilman välivarastoja, mikä osaltaan vähentää kuljetuksia ja niistä aiheutuvia päästöjä.  

Kirjojen pakkausmateriaalin määrä onkin pienentynyt suhteessa volyymiin.

HENKILÖSTÖ

Arjessa oppiminen niin työssä kuin tekemällä yhdessä kollegoiden ja kumppaneiden kanssa on keskeinen osaamisen kehittämisen tapa Otavassa. Vuonna 2020 koronavirus pakotti koko henkilöstön opettelemaan ripeästi uudet työnteon välineet ja tavat.

Otavan henkilöstön määrä vuonna 2020 oli noin

1034

henkilöä

Otavalaisen keskimääräinen työuran pituus konsernissa on

10

vuotta

 

Työntekijöistä naisia on

76

%

Työntekijöistä miehiä on

24

%

 

Työntekijöiden keskimääräinen ikä on

42

vuotta

Monipaikkatyötä ja itsensä johtamisen taitoja

Otavassa reagoitiin maaliskuussa 2020 nopeasti koronaviruspandemian henkilöstölle aiheuttamaan terveysuhkaan. Noin puolet konsernin työntekijöistä siirtyi etätöihin maaliskuun puolivälissä.

Välttämättömyys sai luovuuden kukkimaan, ja uusia työtapoja ja jopa tuotteita syntyi poikkeusaikojen keskellä ympäri taloa.

Monialaisessa Otavassa on erilaisia työnkuvia, ja kaikki konsernin työntekijät eivät ole voineet tehdä töitä etänä. Suomalaisessa Kirjakaupassa ja Otavan kirjapainossa etätyöskentely ei ole mahdollista, joten työntekijöiden turvallisuudesta täytyi huolehtia työpaikalla.

Esimerkiksi kirjapainossa työvuorot eriytettiin niin, että jokaisen vuoron väliin jää tauko. Näin leimauslaitteelle ja pukuhuoneeseen ei syntynyt ruuhkia.   

Välttämättömyys sai luovuuden kukkimaan, ja uusia työtapoja ja jopa tuotteita syntyi poikkeusaikojen keskellä ympäri taloa.

Kesälomien jälkeen otettiin käyttöön hybridimalli, joka mahdollisti sen, että osa työntekijöistä teki halutessaan läsnäpäiviä. Työ-, neuvottelu- ja sosiaalitiloille asetettiin enimmäishenkilömäärät, jotka eivät saaneet ylittyä. Koronalukujen taas synkennyttyä on siirrytty uudelleen pääsääntöisesti etätyöskentelyyn, missä se on mahdollista.  

Vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla käännettiin katse tulevaisuuteen ja alettiin pohtia, miten työ tulee muuttumaan koronan vaikutuksesta ja miten Otavassa tehdään töitä tulevaisuudessa.  

Otavan tavoitteet toteutuvat vain osaavan henkilöstön voimin. Tärkeää on kehittää työtä yhdessä: näin hallinnan tunne ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön lisääntyvät.

Otavassa on alettu tehdä henkilökohtaisia suunnitelmia siitä, tehdäänkö jatkossa etätöitä vai sujuvatko työt paremmin omalla työpisteellä työpaikalla.

Työntekijän työnkuva käydään läpi, ja hänen kanssaan työntekijän kanssa tehtiin toistaiseksi voimassa oleva, tämänhetkiseen työnkuvaan pohjautuva henkilökohtainen suunnitelma siitä, jatkaako hän pääsääntöisesti etätyössä vai järjestetäänkö henkilökohtainen työpiste.

Työnkuvien ja tehtävien täytyy olla selvillä, jotta työt hoituvat itseohjautuvasti. Samalla työntekijän itsensä johtamisen taidot korostuvat.

Henkilökohtaisia suunnitelmia tehdään eri liiketoiminnoissa vuoden 2021 aikana.

Henkilöstön kehittämisen painopisteitä Otavassa vuonna 2020 ja 2021 ovat:

Hyvinvoinnista – erityisesti fyysisestä ja emotionaalisesta turvallisuudesta –huolehtiminen.

Uuden oppiminen ja olemassa olevan osaamisen jakaminen yli organisaatiorajojen.

Monipaikkatyön uudet vaatimukset esimiestyölle ja itsensä johtamisen taidoille.