Otavan Tähtihetket 2022

OTAVA-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2022

Tervetuloa mukaan katsomaan Otavan tähtihetkiä vuonna 2022. Monialaisessa sisältötalossa tapahtui paljon tähdellistä.

OTAVA PÄHKINÄNKUORESSA

Otava-konserni on Suomen kolmanneksi suurin monialainen mediakonserni, joka koskettaa jollain tavoin lähes jokaista suomalaista. Liiketoiminta-alueemme ovat Kirjat, Oppimisen palvelut ja Media.

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

”Otavan sivistystehtävä on edelleen ajankohtainen.”

Koronaeristys ja ­kasvokkaiskontaktien puute olivat osa arkeamme vielä vuoden 2022 alussa. Korona-ahdinko näkyi kuluttajien käyttäytymisessä, mikä vaikutti koko toimintaympäristöömme, erityisesti kauppa- ja kirjaliiketoimintaan.

Helmikuussa alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa muistutti meitä suomalaisia omasta historiastamme ja kulttuurin, sivistyksen ja oikeusvaltion merkityksestä. Suomi kasvoi itsenäiseksi valtioksi valistusajan ihanteiden perustalle. Näihin lukeutuvat oikeusvaltiokäsite, liberaali demokratia ja sanan­vapaus: kaikki asioita, jotka nyt erottavat Suomea ja Venäjää.

Rakennamme tulevaisuuttamme pitkäjänteisesti, seuraavaa 130 vuotta silmällä pitäen.

HENRIK EHRNROOTH

Kun Otava perustettiin vuonna 1890, Suomi oli vielä osa Venäjää. Maamme itsenäistymisestä tuli länsimainen menestystarina.

Iso merkitys onnistumisessa oli omalla suomalaisella kulttuurilla, joka rakentui ennen kaikkea kirjojen ja suomen kielellä tuotetun tiedon varaan.

Tämä historiallinen konteksti on jälleen ajankohtainen, kun Ukrainassa soditaan.  Lukutaito ja sananvapaus olivat keskeisiä tekijöitä Suomen itsenäistymiseen johtaneessa sivistyshankkeessa.

Otavalla on koko historiansa ajan ollut tässä tärkeä osa alkaen koulutuksesta, vapaasta kriittisestä lehdistöstä sivistäviin kirjoihin. 

Sivistystehtävä on säilynyt aikojen kuluessa ajankohtaisena, ja Otavan toiminnan ytimessä ovat edelleen kirjallisuus, koulutus ja sananvapaus. Otavan arvoista vastuullisuus tarkoittaa, että otamme osaltamme vastuun kulttuurin, kasvamisen ja oppimisen edistämistä.

Syksyllä 2022 pääsimme vihdoin juhlimaan Otavan 130-vuotista historiaa yhteisessä konsernipäivässä, koronarajoitusten vuoksi kaksi vuotta myöhässä.

239.6

Meur

Otava-konsernin liikevaihto vuonna 2022

Otavan missio jatkuu, vaikka toimintaympäristö ei ole viime aikoina päästänyt meitä helpolla. Rakennamme tulevaisuuttamme pitkäjänteisesti, seuraavaa 130 vuotta silmällä pitäen.

Yksi osa tulevaisuuteen valmistautumista on vuoden 2023 alussa perustettava osakasneuvosto, jonka tehtävä on ottaa nuorempi omistajasukupolvi mukaan Otavan toimintaan. Osakasneuvoston tavoitteena on tiivistää omistajien ja konsernin henkilöstön välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Yhdessä tekeminen kehittää konsernin toimintaa, ja toivon kaikilta aktiivista osallistumista keskusteluihin.

Henrik Ehrnrooth
Hallituksen puheenjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Toimintaympäristön heikkeneminen näkyi tuloksessa.”

Vuoden 2022 alussa ­koronapandemia rajoitti vielä arkea, mutta kevään kuluessa rajoituksista voitiin viimein luopua. Helmikuussa maailma järkyttyi: Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ja samalla länsimaista arvomaailmaa ja ilmaisunvapautta vastaan. Otava ja Suomalainen Kirjakauppa lahjoittivat maaliskuussa 50 000 euroa Suomen Punaiselle Ristille Ukrainan sodan uhrien tukemiseen. Lisäksi Otava julkaisi useampia teoksia, joiden tuotolla tuettiin Ukrainaa.

Taloudellisen toimintaympäristön selvä heikkeneminen alkoi kesän jälkeen, kun korkotaso kääntyi nousuun ja inflaatio vaikutti merkittävästi kulutus­kysyntään. Otavan tulosta voidaan pitää välttävänä. Korkea omavaraisuusaste ja erinomainen likviditeetti antavat hyvän perustan osallistua mahdollisiin toimialajärjestelyihin ja toteuttaa suuriakin yritysostoja.

Kirjaliiketoiminnassa kohonneet kustannukset yhdessä digipanostusten kasvun ja kirjakaupan vaikeuksien kanssa heikensivät tulosta. Kokonaismyynnissä kaunokirjallisuuden myynti kasvoi ja lasten- ja nuortenkirjojen myynti säilyi edellisen vuoden tasolla, mutta tietokirjojen sekä yleisen kirjallisuuden painettujen kirjojen myynnit laskivat. Digimarkkinat kasvoivat, mutta kasvu hidastui selkeästi aiempiin vuosiin verrattuna.

Oppimisen palveluissa panostettiin voimakkaasti digipalveluiden toimintavarmuuteen, sillä uudesta lukiomyynnistä jo lähes kahdeksankymmentä prosenttia on digimyyntiä. Lisäksi panostuksia kohdennettiin uusien opetussisältöjen kehittämiseen.

Kirjapainon kehitystyö jatkui, ja vaikeasta tilanteesta huolimatta se teki edellisvuotta hieman paremman toiminnallisen tuloksen.

8.8

Meur

Otava-konsernin operatiivinen liikevoitto

Kauppaliiketoiminnalle vuosi oli erityisen vaikea. Koronarajoitusten päättyminen vaikutti yleisen kirjallisuuden kysynnän merkittävään heikkenemiseen. Oppimateriaalien kuluttajakysyntä hiipui ennustetusti. Inflaatiovaikutuksista polttoaineen hinnan nousu näkyi maakunnissa ja pienillä paikkakunnilla. Sen sijaan isot keskukset jatkoivat hienoista koronaelpymistä.

Medialiiketoiminnan näkymät heikkenivät vuoden loppua kohti. Alkuvuodesta kuluttajamyynti oli liki edellisvuoden tasolla ja mediamyynti selkeästi edellä. Syksyn aikana haasteet tilausmyynnissä kasvoivat, mediamyynti hiipui ja kustannukset nousivat. Mediamyynti onnistui kuitenkin yleistä markkinakehitystä paremmin, ja verkon mediamyynti ohitti printin ensimmäistä kertaa. Yhteistyö toimitusten ja myyntien välillä vahvistui, ja uudet toimintatavat olivat tuloksellisia.

Jotta Otavan tulos saadaan aikaisempien vuosien hyvälle tasolle, meidän on tehostettava toimintaamme ja kehitettävä uusia toimintatapoja. Yhdessä pystymme tähän.

Alexander Lindholm
Otava Oy:n toimitusjohtaja

AVAINLUVUT 2022

Kirjojen myynti pysytteli yleisessä kirjallisuudessa edellisen vuoden tasolla. Digitaalinen myynti kasvoi kymmenen prosenttia.

Tutustu tarkemmin tilinpäätökseen tästä:

Otava-konsernin liikevaihto (255,3 M€ 2021)

239.6

M€

Otava-konsernin operatiivinen liikevoitto (142,6 M€ 2021)

8.8

M€

Operatiivisen liikevoiton osuus liikevaihdosta prosentteina (55,9 %  2021)

3.7

%

Otava-konsernin omavaraisuusaste (83,9 %  2021)

87.9

%

Sijoitetun pääoman tuotto
(37,6 %  2021)

4.5

%

Oman pääoman tuotto (41,9 %  2021)

4.1

%

Kirjat-liiketoiminnan liikevaihto (77,9 M€ 2021)

78.8

M€

Kauppa-liiketoiminnan liikevaihto (102,2 M€ 2021)

89.9

M€

Julkaistuja sähköisiä nimikkeitä (2012 kpl 2021)

1864

kpl

Media-liiketoiminnan liikevaihto (82,9 M€ 2021)

80.7

M€

 

Julkaistuja aikakauslehtinimikkeitä (136 kpl 2021)

123

kpl

TÄHTIHETKET 2022

Vuonna 2022 merkittävimmin maailman tilanteeseen vaikutti helmikuussa alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

Kirjojen digimyynnissä kasvua

Venäjän hyökkäys Ukrainaan, paperin saatavuus ja hintakehitys, energiakriisi: kirjaliiketoiminnassa 2022 poikkesi edeltävistä, vahvasti koronan värittämistä vuosista. Ukrainan sodan vaikutukset muuttivat kuluttajien käyttäytymistä.

Heikko kysyntä, paperin hintakehitys ja muu kustannustason nousu heikensivät kirjaliiketoiminnan tulosta neljännekseen edellisvuoteen verrattuna.

Koronavuodet 2020–2021 toivat yleisen kirjallisuuden puolelle kasvua. Lukemiseen käytettiin enemmän aikaa kuin edeltävinä vuosina, ja painettujen kirjojen myynti kääntyi nousuun kymmenen vuoden laskukauden jälkeen. Ukrainan sodan alettua tilanne muuttui nopeasti.

Kirjojen myynti pysytteli yleisessä kirjallisuudessa edellisen vuoden tasolla. Digitaalinen myynti kasvoi kymmenen prosenttia, mutta kasvu hidastui selvästi muutamiin aiempiin vuosiin verrattuna. Painettujen kirjojen myynti laski seitsemän prosenttia edellisvuodesta.

Yleisen kirjallisuuden puolella noin viisikymmentä prosenttia liikevaihdosta tuli digitaalisista julkaisuista.

Äänikirjat ovat vakiinnuttaneet paikkansa kirjamarkkinoilla ja ottaneet harppauksen eteenpäin.

Maaliskuussa julkaistu Samu Haberin Forever yours deluxe -teos sisältää yli 2000 rikastetta ja toimii taidonnäytteenä siitä, missä äänikirjakustantamisessa ollaan menossa.

Rikasteiksi kutsutaan äänitehosteita, kuten musiikkia.

Äänikirjojen kehittyminen ja suosio eivät kuitenkaan tarkoita printtikirjan alasajoa, vaan digitaalinen ja painettu kirja tukevat toisiaan.

Yleisessä kirjallisuudessa digitaalinen myynti kasvoi kymmenen prosenttia.

Lasten- ja nuortenkirjojen myynti säilyi edellisen vuoden tasolla, mutta tietokirjojen myynti laski.

Vuoden myydyin kaunokirjailija oli Enni Mustonen, jonka teoksia myytiin kaikissa formaateissa yli 300 000 kappaletta.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi nousi maansa ja maanosansa vapaustaistelun johtajaksi, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopussa. Otava julkaisi jo kesäkuussa nopealla aikataululla elämäkerran Ukrainan puolustustaistelun karismaattisesta johtajasta. 

Äänikirjat ovat vakiinnuttaneet paikkansa kirjamarkkinoilla ja ottaneet harppauksen eteenpäin. Maaliskuussa julkaistu Samu Haberin Forever yours deluxe -teos sisältää yli 2000 rikastetta ja toimii taidonnäytteenä siitä, missä äänikirjakustantamisessa ollaan menossa. Rikasteiksi kutsutaan äänitehosteita, kuten musiikkia. Haberin teos löysi nopeasti kuuntelijansa ja nousi kuunneltuimpien joukkoon.

Erityisesti lastenkirjoissa on iso mahdollisuus rikasteiden käyttöön. Lorumaiseen kieleen esimerkiksi musiikki sopii erityisen hyvin. Otavassa onkin halu vastaisuudessa lisätä kirjoihin musiikkia ja kokeilla, mihin kaikkeen rikasteita voi käyttää.

Äänikirjojen kehittyminen ja suosio eivät kuitenkaan tarkoita printtikirjan alasajoa, vaan digitaalinen ja painettu kirja tukevat toisiaan.

Uusien sukupolvien innostaminen kirjojen maailmaan on Otavalle tärkeää. Otava tuki lasten ja nuorten lukemista ja lahjoitti 30 000 euroa lukemisen edistämiseen Lasten ja nuorten säätiölle. Säätiö käyttää lahjoituksen lasten ja nuorten lukuilon kasvattamiseen ja erilaisten työpajojen järjestämiseen kouluissa ja päiväkodeissa. Kirjan lukeminen antaa mahdollisuuden rauhoittua hetkeksi ja heittäytyä mielikuvituksen vietäväksi.

Uudesta lukioiden oppimateriaalimyynnistä jo lähes 80 prosenttia on digimyyntiä. Myynnin kasvu edellytti voimakasta panostusta digipalveluiden toimintavarmuuteen.

Oppimisen palveluissa uuden opetussuunnitelman laajentuminen toiselle vuosiluokalle toi ennätysmyynnin. Uudesta lukioiden oppimateriaalimyynnistä jo lähes 80 prosenttia on digimyyntiä. Myynnin kasvu edellytti voimakasta panostusta digipalveluiden toimintavarmuuteen.

 Panostuksia kohdennettiin myös uuden opetussisällön kehittämiseen, kuten loppuvuonna onnistuneesti lanseerattuun uuteen alakoulun äidinkielen sarjaan Loikkaan. Näiden toimenpiteiden myötä Oppimisen palveluiden kannattavuus puolittui edelliseen vuoteen nähden.

Lisäksi Oppimisen palveluissa tehtiin rekrytointeja digiosaamisen varmistamiseksi. Suunnitelmallisesti tehdyt toimenpiteet ovat tulevaisuuteen varustautumista.

Otavan Kirjapainon vuoden 2022 tulos oli hyvä. Myönteinen kehitys on jatkunut jo pidempään, sillä Kirjapaino on onnistunut viemään nousseita kustannuksia myös tuotteiden hintoihin. Lisäksi sillä lähellä tuotettua kirjaa arvostetaan aiempaa enemmän. 

Haastavassa tilanteessa erityistä huomiota on kiinnitetty valikoimiin.

Kasvavia tuoteryhmiä ovat lasten tuotteet, luovuuden, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin tuotteet.

Näiden tuotteiden myynnit kehittyivät odotetusti.

Säästäminen näkyi asiakasmäärissä

Kauppaliiketoiminnassa vuosi 2022 oli haasteellinen. Kuluttajien luottamus talouteen heikentyi loppuvuotta kohden ollen nyt 2023 alkupuolella matalimmillaan sitten 1990-luvun laman. Ukrainan sodan negatiiviset vaikutukset ovat näkyneet etenkin energian hinnan nousuna ja kiihtyvänä inflaationa. Kesällä myös korkotaso kääntyi selvään nousuun. 

Vähittäiskaupan euromääräinen myynti kasvoi ennakkotietojen mukaan vuositasolla noin neljä prosenttia, mutta määrällisesti myynti laski saman verran. Joulumyynti oli vähittäiskaupassa pettymys. Verkkokaupan kasvu on kuitenkin edelleen jatkunut.

Kirjakauppojen määrä väheni edelleen, ja niiden osuus kirjamyynnistä pieneni markkinoita nopeammin maksuttoman toisen asteen opetuksen ja oppimateriaalimyynnin tyrehtymisen myötä.

Suomalaisella Kirjakaupalla oli vuoden 2022 lopussa 63 myymälää.

Suomalaisen Kirjakaupan asiakasmäärissä oli alkuvuonna 2022 nähtävissä pientä piristymistä pitkän koronaeristäytymisen jälkeen, mutta inflaatio ja sen vaikutuksena alkanut säästäminen alkoi näkyä kesäkuukausina. Säästäminen vaikutti sekä asiakasmääriin että kuluttajien käyttäytymiseen kirjamyymälöissä.

Koronarajoitusten päättymisen myötä kuluttajien ajankäyttö muuttui, mikä vaikutti erityisesti kotimaisen kirjallisuuden kysynnän merkittävään heikkenemiseen.

 Inflaation vaikutuksista polttoaineen hinnan nousu näkyi ensimmäisenä maakunnissa ja pienillä paikkakunnilla, missä ajomatkat myymälään ovat pidempiä. Hintojen nousu lisäsi asiakkaiden harkintaa ostoksissa konversion ja keskiostoksen pienentyessä ja heikensi asiakasmääriä kyseisillä alueilla.

Hintojen nousu lisäsi asiakkaiden harkintaa ostoksissa.

Isojen keskuksien kuten Helsingin, Tampereen ja Oulun, myymälät jatkoivat sen sijaan hienoista koronaelpymistä.

Suomalaisessa Kirjakaupassa pyrittiin vastaamaan haastavaan tilanteeseen esimerkiksi kiinnittämällä erityistä huomiota valikoimiin. Myymälöissä onkin panostettu asiakaspalvelun lisäksi kasvaviin tuoteryhmiin. Kasvutuoteryhmien, kuten lasten tuotteiden, luovuuden, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin tuotteiden myynnit kehittyivät odotetusti.

Voimakkaasti nouseva kiinnostus englanninkieliseen kirjallisuuteen nosti kyseisen tuoteryhmän uudeksi panostuskohteeksi.

Suomalaisen Kirjakaupan myynnistä viisikymmentä prosenttia koostui kirjatuotteista.

Verkkokaupan puolella uusi alevaltaus oli syksyllä lanseerattu Suomalainen Monitaito -palvelu. Suomalainen Monitaito on verkkopalvelu, joka kokoaa eri alojen huippukouluttajien verkkokurssit yhdelle sivustolle.

Suomalainen Monitaito tarjoaa iloa, oivalluksia ja inspiraatiota arkeen ja verkkokurssit sopivat kaikille, jotka haluavat oppia uutta. Nettikurssien aihepiireinä ovat muun muassa hyvinvointi, kädentaidot, itsensä kehittäminen ja muut harrasteet. Uusia kursseja lisätään valikoimaan jatkuvasti. Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin oman kodin rauhassa silloin, kun itselle sopii, ja kurssimateriaalit saa heti ostamisen jälkeen käyttöönsä.

Otavamediassa tuloksia tiiviimmän yhteistyön avulla

Medialiiketoiminnan toimintaympäristö oli vuonna 2022 jatkuvassa, isossa muutoksessa. Se vaikutti myös Otavamedian liiketoimintaan monin tavoin. 

Otavamedia pärjäsi edelleen kohtuullisesti sekä kuluttaja- että mediamyynnissä. Kaikkien Otavamedian digitaalisten sisältöjen kuluttaminen kasvoi. Mediamyynti onnistui markkinakehitystä paremmin, ja verkon mediamyynti ohitti printin mediamyynnin ensimmäistä kertaa. Annan mediamyynti oli yksi kasvun moottoreista, sillä sekä printin että verkon myynti oli huimassa kasvussa.

Yhteistyöhön toimitusten ja kuluttaja- ja mediamyyntien välillä panostettiin, ja uudet toimintatavat olivat tuloksellisia erityisesti digitaalisten palvelujen myynnissä.

Annan ja Kotilieden verkkopalvelut rikkoivat ennätyksiä sivulatauksissa, mikä kasvatti verkkomediamyyntiä.

Uudet toimintatavat olivat tuloksellisia erityisesti digitaalisten palvelujen myynnissä.

Kotiliesi onnistui 100-vuotisjuhlavuonnaan kasvattamaan tilausmyynnissä sekä volyymia että euroja niin lehden sisältöä kehittämällä kuin tiivistämällä yhteistyötä kuluttajamyynnin kanssa.

Myös Tekniikan Maailman digitilausten määrää kasvatettiin miltei kymmenen prosenttia toimituksen ja kuluttajamyynnin entistä tiiviimmän yhteistyön ansiosta.

Uudet markkinointipaikat sivustoilla sekä maksumuurin kehittäminen yhdessä toimitusten kanssa auttoivat tilausten uusmyynnin kasvuun omissa online-kanavissa. Kasvua oli kappaleissa kymmenen prosenttia edellisvuoteen verrattuna sekä euromääräisesti kaksikymmentä prosenttia.

”Työn tekemisen muutos on jatkunut, ja yhdessä koko henkilöstön kanssa laaditut monipaikkatyön pelisäännöt vaativat päivitystä.”

Työn tekemisen muutos on jatkunut, ja yhdessä koko henkilöstön kanssa laaditut monipaikkatyön pelisäännöt vaativat päivitystä. Organisaatiomuutosten myötä Triplan toimitilojen tiivistäminen tuli myös ajankohtaiseksi.

Osaamisen ja oppimisen kehityshankkeilla tuettiin toiminnan uudistumista ja vahvistetiin työntekijäkokemusta.

Uudistetuilla toimintatavoilla, oman tekemisen lisäämisellä sekä tiukalla kuluhallinnalla medialiiketoiminta ylitti tulosennusteensa.

Alkanut vuosi 2023 tulee olemaan vaikea sekä kuluttaja- että mediamarkkinassa.

Annan ja Kotilieden verkkopalvelut rikkoivat ennätyksiä sivulatauksissa, mikä kasvatti verkkomediamyyntiä.

YRITYSVASTUU

Syksyllä 2022 tehtiin olennaisuusanalyysi. Sen perusteella luotiin suuntaviivat tulevien vuosien vastuullisuustekemiselle.

Uusi vastuullisuusohjelma hyväksyttiin

Otavan uusi vastuullisuustyö käynnistyi syksyllä 2021, ja keväällä 2022 konsernin johtoryhmä hyväksyi vastuullisuusohjelman. Kumppanina vastuullisuusohjelman rakentamisessa, hiilijalanjäljen laskennassa ja konsernin vastuullisuustyön pohjan rakentamisessa oli Gaia Consulting. Lisäksi työhön osallistui henkilöitä konsernin eri toiminnoista.

Keväällä aloitettiin myös konsernin hiilijalanjäljen laskenta.

Syksyllä 2022 rakennettiin konsernitason vastuullisuusorganisaatio. Organisaatioon nimettiin vastuullisuuden omistaja, vastuullisuuspäällikkö, eri liiketoimintojen edustajista koostuva vastuullisuuden ohjausryhmä sekä liiketoimintakohtaiset vastuullisuuskoordinaattorit.

Keväällä 2022 aloitettiin hiilijalanjäljen laskenta. Laskenta tehtiin GHG-protokollan mukaisesti ja siinä laskettiin scope 1-, 2- ja 3-päästöt, eli sekä oman tuotannon että arvoketjun päästöt.

Otavan laskennallinen hiilijalanjälki vuonna 2021 oli yhteensä 27 196 tCO2e. Tulemme täsmentämään päästövähennystavoitteemme vuodelle 2030 ja samassa yhteydessä määrittelemään erikseen tavoitteet oman toiminnan Scope 1- ja 2 -päästöjen sekä arvoketjun Scope 3 -päästöjen vähentämiselle.

Laskenta on Gaia Consultingin validoima.

Syksyllä 2022 tehtiin myös sidosryhmähaastatteluiden ja -kyselyn perusteella olennaisuusanalyysi, joka auttaa priorisoimaan vastuullisuustekemistä. Olennaisuusanalyysin perusteella pyrittiin tunnistamaan keskeiset vastuullisuuteen liittyvät projektit ja tekeminen sekä kuvaamaan ja aikatauluttamaan ne vastuullisuuden tiekartaksi. Tiekartta kertoo, mitä teemme nyt ja mitä tulevaisuudessa vastuullisuuden saralla.

Lisäksi Otavan eettiset toimintaperiaatteet henkilöstölle sekä yhteistyökumppaneiden eettiset toimintaperiaatteet päivitettiin. Eettisten toimintaperiaatteiden pohjalta rakennetaan liiketoiminnoittain henkilöstön eettinen ohjeistus ja koulutus. 

Vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana julkaistaan Otavan ensimmäinen vastuullisuusraportti, jossa raportoimme vastuullisuudestamme kansainväliseen GRI-viitekehykseen viitaten.

Konsernin vastuullisuusteemat validoitiin sidosryhmillä

  • Yhteiskuntavastuu: Edistämme tietämystä, luovuutta ja kehittymistä ja luomme perustaa moniarvoiselle, demokraattiselle yhteiskunnalle.
  • Ympäristövastuu: Minimoimme haitalliset ympäristövaikutukset kaikessa toiminnassamme.
  • Taloudellinen vastuu: Luomme taloudellista hyvinvointia pitkäjänteisesti kannattavalla liiketoiminnalla.
  • Sosiaalinen vastuu: Olemme hyvä työnantaja, yhteistyökumppani ja asiakas. Edistämme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta. 

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön jatkuva, suunnitelmallinen ja uudistumiseen kannustava kehittäminen on osa Otavan strategiaa.

Otavan henkilöstön määrä vuonna 2022 oli noin

958

henkilöä

Otavalaisen keskimääräinen työuran pituus konsernissa on

7.3

vuotta

 

Työntekijöistä naisia on

76

%

Työntekijöistä miehiä on

24

%

Työntekijöiden keskimääräinen ikä on

41

vuotta

Mentorointiohjelman avulla jaettiin osaamista

Henkilöstön jatkuva, suunnitelmallinen ja uudistumiseen kannustava kehittäminen on osa Otavan strategiaa. Keskeisiä osaamisen kehittämisen tapoja ovat arjessa oppiminen sekä yhteistyö kollegoiden ja kumppaneiden kanssa.

Vuonna 2022 toteutettiin koko konsernissa oman työn kehittämiseen tähtäävä mentorointiohjelma Kulmia Group Oy:n asiantuntijoiden fasilitoimana.

Mentorointi perustuu kahden tasa-arvoisen henkilön luottamukselliseen vuorovaikutukseen, jossa tietotaitoa siirretään säännöllisten ja tavoitteellisten keskustelujen avulla.

Mentoroinnin tavoitteena oli tuoda uusia ideoita ja näkemystä arjen työhön haastamalla asiantuntijat jakamaan osaamistaan käytännönläheisesti. Lisäksi ohjelmalla pyrittiin sitouttamaan huippuammattilaisia omaan organisaatioonsa.

Mentoroinnin tavoitteena oli tuoda uusia ideoita ja näkemystä arjen työhön haastamalla asiantuntijat jakamaan osaamistaan käytännönläheisesti.

Ohjelmassa haettiin joko aktorin tai mentorin rooliin, mutta työskentely perustui kuitenkin vahvasti kaksisuuntaiseen osaamisen jakamiseen ja vertaisoppimiseen.

Ohjelma oli suunnattu erityisesti henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita uransa pitkäjänteisestä kehittämisestä, kaipaavat uusia vastuita tai sparrausta hankalaan työtilanteeseen tai ovat hakemassa uusia verkostoja ja näkökulmia omaan työhönsä.

Aktori ja mentori tapasivat toisensa kerran kuussa yhdeksän kuukauden aikana ja yhteisiä tapaamisia koko verkostolla oli kolme. Mentorointiryhmien jäsenet tapasivat yhteisissä valmennuksissaan yhteensä kolme kertaa yhdeksän kuukauden aikana ja jokainen pari tapasi oman aikataulunsa mukaan noin kerran kuukaudessa.

Mentorointiohjelmalta alun perin uusia verkostoja hakemaan lähtenyt Jari Vehola kuvasi matkaansa mentorin roolissa näin:

 ”Sanoin jo viimeisessä yhteisessä tapaamisessa, että tämä oli paljon enemmän, mitä osasin odottaa. Sen sijaan että suunta olisi ollut ainoastaan mentorilta aktorille, sain myös aktoriltani paljon. Opin kuuntelemisen taidon, ja se on suurin asia, jonka sain. Eikä tämä pääty kohdallamme tähän, vaan tulemme tapaamaan parini kanssa jatkossakin.”

Jos tulisi uusi toteutus, Jari kehottaisi osallistumista harkitsevaa kollegaa ehdottomasti lähtemään mukaan, sillä vaikka mentorointi vei aikaa, sen hyödyt olivat paljon käytettyä aikaa suuremmat.

Otavan strategiassa henkilöstön kehittämisen painopisteet ovat:

Panostetaan henkilöstön jatkuvaan suunnitelmalliseen ja uudistumiseen kannustavaan kehittämiseen.

Jokaiselle työntekijälle laaditaan kehittymissuunnitelma.

Ennakoidaan osaamis- ja rekrytointitarpeita ja etsitään aktiivisesti ratkaisuja.

Vahvistetaan osaamista kumppaniverkostolla.

Mahdollistetaan urapolut eri liiketoiminnoissa sekä olemassa olevan osaamisen jakaminen yli organisaatiorajojen.

Lisätään liiketoimintojen henkilöstötoimintojen yhteistyötä.

Tunnistetaan eri liiketoiminnoissa olevat kyvykkyydet ja tulevaisuuden lupaukset ja tuetaan heidän kehittymistään.

Lisätään vuoropuhelua opiskelijoiden kanssa ja kokeillaan internship-ohjelmia.