Otavan Tähtihetket 2019

OTAVA-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2019

Tervetuloa mukaan katsomaan Otavan tähtihetkiä vuonna 2019. Monialaisessa sisältötalossa tapahtui paljon tähdellistä.

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

”Sivistys, koulutus ja sananvapaus kuuluvat tasa-arvoisesti kaikille. Tämä on ajatus, jota tuskin kukaan Suomessa kyseenalaistaa.”

Sivistys, koulutus ja sananvapaus kuuluvat tasa-arvoisesti kaikille. Tämä on ajatus, jota tuskin kukaan Suomessa kyseenalaistaa. Nämä kolme ovat olleet maamme menestyksen peruspilareita yli sata vuotta. Kaikissa on nähtävissä murenemisen merkkejä, vaikkakin vain pieniä halkeamia. Otavan tehtävä on puolustaa näitä kaikkia.

Otava on vuoden 2019 päättyessä taloudellisesti siinä asemassa, että se voi itse päättää suunnastaan ja mahdollisista investointikohteistaan, vaikka toimintaympäristö ei sitä varsinaisesti suosikaan. Toimintaympäristö muuttuu kovaa vauhtia, kuten maailma ja yhteiskuntakin. Digitaalisuus lyö läpi aiempaa vahvemmin kaikilla aloilla, joilla Otava toimii. Kaikkia Otavassa työskenteleviä odottavat tähän liittyen uudet mahdollisuudet ja haasteet.

Laadukkaat sisällöt ovat Otavan valtti, olipa kyse kustannusohjelmista, oppimateriaaleista tai mediasisällöistä.

Yksi osoitus tästä on, että kaunokirjallisuuden Finlandian voitti Otavan kustantama Pajtim Statovcin Bolla ja tietokirjallisuuden Finlandian Liken kustantama Metsä meidän jälkeemme (tekijöinä Anssi Jokiranta, Pekka Juntti, Anna Ruohonen ja Jenni Räinä).

Myös historiallinen kirjallisuuden tupla-Nobel tuli Otavan kirjailijoille, kun Olga Tokarczuk sai vuonna 2018 jakamatta jääneen palkinnon ja Peter Handke vuoden 2019 palkinnon.  Lisäksi aikakausmediamme saivat useita palkintoja vuonna 2019.

Suomi tunnetaan maana, jossa jokaisella on mahdollisuus oppia, kouluttautua ja rakentaa omaa tulevaisuuttaan.

HENRIK EHRNROOTH

Suomi tunnetaan maana, jossa jokaisella on mahdollisuus oppia, kouluttautua ja rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Nyt tämä tasa-arvo on rapautumassa esimerkiksi koulujen ja kuntien erilaisten taloudellisten mahdollisuuksien myötä. Rakentamalla uusia oppimisen sisältöjä ja palveluita Otava haluaa jatkossakin olla tuomassa oppimisen mahdollisuudet kaikkien ulottuville.  

Suomen Pisa-maine on edelleen laadun tae ja avaa suomalaisille ovia koulutusviennin saralla. Otavalla on runsaasti potentiaalia kansainvälistymiseen oppimateriaaleissa.

Jo nyt oppimateriaalisisältöjä myydään ulkomaille ja lukuisia uusia hankkeita on vireillä.

On vaikea kuvitella sivistystä ilman kirjoja ja kirjoja ilman kirjakauppaa. Haluamme taata kirjojen saatavuuden koko maassa. Otavalla on hallussa molemmat myyntikanavat, sekä kirjojen verkko- että kivijalkakauppa.  

286.2

Meur

Otava-konsernin liikevaihto vuonna 2019

Otava on laadukkaan ja luotettavan journalistisen sisällön tuottaja. Lehtiemme kohdalla on pysäytetty laskeva trendi tilauksissa ja irtonumeromyynnissä. Sisältöjen hyvä laatu on tässä tärkein tekijä.  

Otavan markkinapaikkaliiketoiminnalla on paljon kehittymismahdollisuuksia. Markkinapaikoissa on panostettu teknologian ja alustan kehittämiseen. Tulevaisuuden alustalla kohtaaminen tapahtuu asiakkaan valitsemalla keinolla, oli kyseessä sitten kuluttaja-asiakas tai yritys.  

Olemme globaalissa maailmassa ja kilpailuympäristössä toimiva kotimainen yhtiö, jonka pääkilpailijat ovat kansainvälisiä yrityksiä. Ne toimivat globaalein säännöin eivätkä maksa verojaan Suomeen.  

Otava on sijoittanut Alma Mediaan, yritykseen, jonka toimiala on sille hyvin tuttu. Sijoitus on ollut erittäin kannattava.

130-vuotisjuhliaan vuonna 2020 juhliva Otava siirtyy uudelle vuosikymmenelle juurensa muistaen mutta samalla uudistuen.   

Elämme aikoja, jotka edellyttävät rohkeutta kyseenalaistaa vanhoja toimintamalleja ja valmiutta omaksua aivan uusia ideoita. Haluan kiittää kaikkia otavalaisia siitä, että olette rohkeasti ottaneet vastaan uusia haasteita. Ilman teidän panostanne emme olisi voineet menestyä näin hyvin alati muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Henrik Ehrnrooth
Hallituksen puheenjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Olemme markkinajohtaja kaikilla keskeisillä toimialoillamme ja onnistuimme vahvistamaan asemaamme. Samaan aikaan toimme uusia tuotteita ja palveluja markkinoille. ”

Otavan taloudellinen menestys oli vuonna 2019 erittäin hyvä markkinatilanne huomioon ottaen.  

Olemme markkinajohtaja kaikilla keskeisillä toimialoillamme ja onnistuimme vahvistamaan asemaamme. Samaan aikaan toimme uusia tuotteita ja palveluja markkinoille.  

Markkinamuutokset haastavat Otavaa ja korostavat uudistumistarvetta. Jatkossa uudenlaisen kasvun luominen on entistä tärkeämpää.  

On katsottava avoimin mielin tulevaisuuteen, vaikka muutosten vauhti saattaa tuntua kovalta. Data ja sen analysoiminen ovat jatkossa kaikkien liiketoimintojemme keskiössä. Tulemme panostamaan henkilöstön osaamiseen. Jatkuvasti osaamistaan päivittävä henkilöstö on kilpailuvalttimme.   

Muutokset työkulttuurissa koskevat koko Otavaa. Tiimityöskentely ja yhdessä tekeminen eri työryhmien välillä ovat jatkossa yhä tärkeämpiä. Uudet ja remontoidut toimitilat niin Uudenmaankadulla kuin Pasilan Triplassa myös mahdollistavat yhdessä tekemisen fyysisesti paremmin kuin aiemmin.  

Sähköiset kirjat ovat tehneet läpimurron. Varsinkin ladattavien äänikirjojen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti, samalla kun painetun kirjan laskevat myyntiluvut ovat haastaneet kustantajia jo usean vuoden ajan.

Otava aikoo nostaa markkinaosuuttaan sähköisessä kustantamisessa, ja oma äänikirjoihin keskittyvä liiketoimintatiimi julkaisee vuonna 2020 jo noin tuhat sähkö- tai äänikirjaa.

Kuuntele podcast: Otava Oy:n toimitusjohtaja Alexander Lindholm käy läpi tähtihetkiä ja antaa suuntaviivoja uudelle vuosikymmenelle.

Mediamaailma jatkaa murrostaan. Toimintaympäristön muutosvauhti vain kiihtyy. Siitä huolimatta olemme onnistuneet kasvattamaan lehtiemme irtonumeromyyntiä sekä tilausten uusmyyntiä vastoin alan yleistä kehitystä. Lisäksi monivuotinen yhteisprojekti tilausjärjestelmän uudistamiseksi on saatu onnistuneesti päätökseen. Tulostavoitteet vuodelle 2019 täyttyivät. Vaikka aikakauslehtimainonnan markkinat ovat edelleen haasteelliset, Otava on pärjännyt vuonna 2019 paremmin kuin kilpailijansa.

Otava Markkinapaikat Oy:n yhtiöt Ampparit Oy ja SL-Mediat Oy fuusioituivat NettiX Oy:öön. Fuusioituvat yhtiöt jatkavat NettiXin liiketoiminta-alueina, kun markkinapaikat saavat rinnalleen uutispalvelut ja ammattimediat. ​Otava Markkinapaikat Oy jatkaa hallinnollisena yhtiönä. Uusilla markkinointinimillä haetaan entistä vahvempaa asemoitumista markkinapaikka-alan toimijaksi.

31.4

Meur

Operatiivinen liikevoitto

Otavan kirjakerholiiketoiminta on siirtynyt Suomalaiseen Kirjakauppaan. Yhteisen tekemisen tiivistymisen myötä kirjakerho on tullut fyysisestikin, saati verkossa, yhä useamman ulottuville.

Kiitoksena hyvästä tuloksesta henkilökunnalle maksetaan kannustepalkkiota 1,8 miljoonaa euroa sosiaalikuluineen.

Otava jatkaa rohkeasti eteenpäin.

Alexander Lindholm
Otava Oy:n toimitusjohtaja

AVAINLUVUT 2019

Otavan taloudellinen menestys oli vuonna 2019 erittäin hyvä. Tästä huolimatta markkinamuutokset haastavat ja korostavat tarvetta uudistua. Tulevaisuudessa uudenlaisen kasvun luominen on entistä tärkeämpää.

Tutustu tarkemmin tilinpäätökseen tästä:

Otava-konsernin liikevaihto

286.2

M€

Otava-konsernin operatiivinen liikevoitto

31.4

M€

Liikevoiton osuus liikevaihdosta prosentteina

8.2

%

Otava-konsernin omavaraisuusaste

69

%

Sijoitetun pääoman tuotto

9

%

Oman pääoman tuotto

8.2

%

Kirjat-liiketoiminnan liikevaihto

70.4

M€

Kauppa-liiketoiminnan liikevaihto

102.2

M€

Julkaistuja sähköisiä nimikkeitä

914

kpl

Media-liiketoiminnan liikevaihto

90.5

M€

Otava Markkinapaikkojen liikevaihto

23.7

M€

Julkaistuja aikakauslehtinimikkeitä

156

kpl

TÄHTIHETKET 2019

Otava on oivallusten ja elämysten talo, jolla on vahvat juuret ja innostava tulevaisuus. Vuonna 2019 Otavassa koettiin lukuisia tähtihetkiä.

Ääni on kasvava sisältömuoto

Otavalla on keskeinen asema äänisisältöjen ja muiden kasvavien sisältömuotojen markkinassa.

Varsinkin ladattavien äänikirjojen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti. Otavan julkaisemien äänikirjojen liikevaihto kolminkertaistui vuonna 2019 verrattuna edelliseen vuoteen, ja niitä ostetaan tällä hetkellä jo enemmän kuin painettuja.

Otava aikoo nostaa markkinaosuuttaan sähköisessä kustantamisessa, ja oma äänikirjoihin keskittyvä liiketoimintatiimi julkaisee vuonna 2020 jo yli tuhat ääni- tai sähkökirjaa.

Äänikirjoja myös kuluttaa eri yleisö kuin painettuja kirjoja. Äänikirjoja kuuntelevat 25–35-vuotiaat, selvästi nuoremmat ikäluokat kuin painettuja teoksia lukevat.

Kirjan käyttötarkoitukset muuttuvat, kun kirjaa voi lukea samalla kun harrastaa tai tekee vaikka kotitöitä.

Kirjan käsite myös laajenee. Otava teki vuonna 2019 ensimmäinen audio only -kustannussopimuksen. Se tarkoittaa, että ”kirja” julkaistaan vaan äänitiedostona.

Otava teki vuonna 2019 ensimmäinen audio only -kustannussopimuksen. Se tarkoittaa, että ”kirja” julkaistaan vaan äänitiedostona.

Äänikirjoja kuuntelevat 25–35-vuotiaat, selvästi nuoremmat ikäluokat kuin painettuja teoksia lukevat.

Otavan kustantamoiden myynti painetuissa kirjoissa ei laskenut, ja markkinaosuus kasvoi kaikissa kirjallisuuslajeissa. Näin siitäkin huolimatta, että kuluttajien ajankäyttö suuntautuu enenemässä määrin esimerkiksi erilaisiin kuukausimaksullisiin suoratoistopalveluihin.

Kirjakauppaliiketoiminnassakin on reagoitu kuluttajien ajankäytön muutoksiin. Suomalainen Kirjakauppa päätti panostaa oman suoratoistopalvelunsa rakentamiseen, Suomalainen Plussaan.

Suomalaisen valikoimaa kehitettiin kasvavien tuoteryhmien osalta. Näitä ovat esimerkiksi lelut, lauta- ja palapelit sekä käsillä tekemisen tuotteet.

Vapaa-ajan käyttötavaroiksi nimetyt tuoteryhmät ovat iso kasvualue, ja ne tuovat jo puolet kirjakauppaliiketoiminnan katteesta. Niissä uusina brändeinä Suomalaisessa näkyivät muun muassa Marimekko, Lapuan Kankurit ja Aarikka.

”Nykyaikainen verkkokauppa-alusta on asiakkaille helppokäyttöinen ja muille käyttäjille joustava, monipuolinen sekä helposti muotoiltavissa.”

SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY:N TOIMITUSJOHTAJA MINNA KOKKA

Kirjatuotteista myydyimmät olivat Thomas Eriksonin Idiootit ympärilläni, Jari Tervon Loiri, Pajtim Statovcin Bolla ja Enni Mustosen Sotaleski.

Kirjakaupan verkkokauppa-alusta uudistui vuonna 2019 vastaamaan ketterämmin asiakkaiden tarpeisiin. Nykyaikainen verkkokauppa-alusta on asiakkaille helppokäyttöinen ja muille käyttäjille joustava ja monipuolinen sekä helposti muotoiltavissa.

Video-, ääni- ja pelisisällön hyödyntäminen oppimisessa yleistyy.

Otavalla on lukiolle yhteensä noin 2 300 tuotetta, joista digin osuus on noin 43 prosenttia.

Oppiminenkin digitalisoituu harppauksin. Erityisesti uuteen opetussuunnitelmaan valmistautuvassa lukiossa digitaaliselle oppimateriaalille on entistä enemmän kysyntää. Video-, ääni- ja pelisisällön hyödyntäminen oppimisessa yleistyy.  

Otavalla on lukiolle yhteensä noin 2 300 tuotetta, joista digin osuus on noin 43 prosenttia. 

Myös Oppimisen palveluiden palveluliiketoiminta, esimerkiksi opettajien digivalmennukset, monipuolistavat Otavan tarjoamaa. Otava on opettajan kumppani arjessa. 

Laadukkaat sisällöt ovat kaiken ytimessä 

Otavan pitkäaikainen sitoutuminen laadukkaan sisällön tuottamiseen näkyi vuonna 2019 muun muassa saavutetuissa palkinnoissa. 

Kirjavuosi huipentui, kun Pajtim Statovcin Bolla voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon ja tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saivat Anssi Jokiranta, Pekka Juntti, Anna Ruohonen ja Jenni Räinä teoksellaan Metsä meidän jälkeemme.

Lisäksi Statovcin Tiranan sydän -romaani (englanniksi Crossing) oli yksi Yhdysvaltain National Book Award -palkinnon viidestä finalistista käännöskirjallisuuden sarjassa. Mikään muu suomalaisteos ei ole yltänyt vastaavaan.

Kirjavuosi huipentui, kun Pajtim Statovcin Bolla voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon ja tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saivat Anssi Jokiranta, Pekka Juntti, Anna Ruohonen ja Jenni Räinä teoksellaan Metsä meidän jälkeemme.

Suomalaisella kirjallisuudella on hyvä maine maailmalla, ja lukuisat palkinnot kertovat osaltaan Otavan kustannusohjelman laadukkuudesta.

J.P. Koskisen Tulisiipi voitti Savonia-kirjallisuuspalkinnon ja valittiin myös Suomalaisen Kirjakaupan Vuoden kirja 2019 -kirjallisuuspalkinnon voittajaksi. Kirja oli myös kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokas. 

Satakunnan taidetoimikunta jakoi vuoden 2019 taidepalkinnon porilaiselle kirjailija Hanna-Riikka Kuismalle. Kuisma on kirjoittanut novelleja ja viisi romaania, joista tuoreimpina Kerrostalo. Kerrostalo oli lisäksi kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokas.

Suomalaisella kirjallisuudella on hyvä maine maailmalla.

Myös Otavan kustantamien aikakauslehtien laadukas sisältö on huomattu. Lehdet voittivat vuonna 2019 useita palkintoja. Tekniikan Maailma ja Suomen Kuvalehti saivat Bonnierin Suuren Journalistipalkinnon.

Aikakausmedia myönsi Suomen Kuvalehdelle reportaasikuvapalkinnon.

Lisäksi Seura palkittiin Tutkivan journalismin yhdistyksen Lumilapio-palkinnolla. 

Digitaalinen liiketoiminta kasvussa 

Otavan mediabrändien vuosi oli onnistunut. Sekä lehtien irtonumeromyyntiä että tilausten uusmyyntiä onnistuttiin kasvattamaan vastoin alan yleistä kehitystä.

Tulostavoitteet vuodelle 2019 täyttyivät. 

Vaikka aikakauslehtimainonnan markkinat ovat edelleen haasteelliset, Otava on kuitenkin pärjännyt vuonna 2019 paremmin kuin kilpailijansa. 

Digitaalisen liiketoiminnan osalta vuosi oli hyvä. Kävijämäärät kasvoivat kaikilla Otavan mediabrändien keskeisillä verkkosivustoilla vuonna 2019. Verkkoalustat on uusittu, ja esimerkiksi Tekniikan Maailman verkkosivusto on kasvattanut sekä käyttäjämääriään että sivuston katseluita merkittävästi. 

Vuonna 2020 tullaan kiihdyttämään erityisesti digitaalista liiketoimintaa entisestään.

Vuonna 2020 tullaan kiihdyttämään erityisesti digitaalista liiketoimintaa entisestään.  Digitaalisessa liiketoiminnassa kohderyhmiä laajennetaan monikanavaisesti sekä printin että digitaalisten sisältöjen myynnissä ja markkinoinnissa. 

Otavamedia tarjoaa B2C- ja B2B-asiakkailleen mediaympäristön, jossa heidän tarpeistaan lähtevät mediaratkaisut toimivat asiakkaiden tavoitteiden mukaisesti. 

Otavan mediabrändien vuosi oli onnistunut. Sekä lehtien irtonumeromyyntiä että tilausten uusmyyntiä onnistuttiin kasvattamaan vastoin alan yleistä kehitystä.

Datan avulla parempi asiakaskokemus 

Data ja analytiikka tulee entistä suuremmaksi osaksi sisällöntuotantoa ja asiakaskokemusta Otavassa. 

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostetaan kilpailuympäristön kiihtyvässä muutoksessa. Tavoitteena on, että jokaisen asenne, halu ja kyky oppia uutta ja muuttaa omaa toimintaa yhdessä kumppanien kanssa on kohdallaan. 

Näin Otavan mediabrändien sisältöjen laatu pysyy kaupallisesti kilpailukykyisenä, relevanttina sekä kiinnostavana lukijoille ja verkkokävijöille.  

”Asiakaskokemusta tullaan parantamaan entisestään asiakasdatan avulla. Näin sisältöjen laatu pysyy kaupallisesti kilpailukykyisenä, relevanttina sekä kiinnostavana lukijoillemme ja verkkokävijöille.”

OTAVAMEDIA OY:N TOIMITUSJOHTAJA TIMO KOPRA

Asiakaskokemusta tullaan parantamaan entisestään esimerkiksi lehtitilauksista saatavaa asiakastietoa rikastamalla. Esimerkki tästä on maksumuurista tulleisiin tilauksiin automaattinen digipalveluihin rekisteröityminen eli Otavamedia-tilin luonti. 

Markkinapaikkojen liiketoiminnassa datan merkitys kasvaa edelleen. Markkinapaikoissa data on asiakastiedon lisäksi markkinatietoa ajoneuvoista ja muista myytävistä tuotteista. 

Asiakastiedon käsittely on GDPR:n vuoksi noussut Markkinapaikkojen organisaatiossa entistä merkittävämmäksi viime vuosina. Uusien säännösten voimaantulo ei jää tähän, vaan aluetta seurataan aktiivisesti. 

OmaNettix on yksi markkinapaikkojen alustan palveluista.

Autoa etsivälle kuluttajalle lanseerattiin alkuvuodesta OmaNettix-palvelu, jonka avulla voi myydä tai ostaa ajoneuvon vaivattomasti. Koko kauppa hoituu vaikka mobiililaitteella luontevasti ja helposti. Kun kauppahinta maksetaan Nettixin kehittämän Nettimaksun kautta, myyjä voi olla varma siitä, että rahat myös tulevat hänen tililleen. 

Ostaja puolestaan voi luottaa siihen, että ajoneuvon tiedot ovat oikein ja että myyjä on varmistettu rekisteriin merkityksi omistajaksi. 

Digitaalinen ympäristö tarjoaa alustatalouden toimijoille mahdollisuuden kehittää uusia palveluita ilman suuria investointeja. Tässä trendissä Nettix on vahvasti mukana. 

Palvelukokemus asiakkaalle on tavoiteltava. Digitaalinen maksaminen liittyy vahvasti palvelukokemukseen.    

Kauppapaikat-yksikön tunnetuimmat tuotteet ovat Nettiauto ja Nettimoto.

Mainostaja-asiakkaille tarjotaan monipuolisempia markkinointiviestinnän ja myynnin ratkaisuja.

Tuotekehityksen ohjenuorana toimii tavoite mahdollistaa helpot ja luotettavat kaupat kaikille osapuolille.

Palveluissa huomioidaan tekoälyn yhdistäminen palvelun asiakastietoon ja ajoneuvotietoihin. Näin esimerkiksi autoa etsivälle kuluttajalle voidaan tarjota entistä helppokäyttöisempi käyttöliittymä.

Teknologinen osaaminen ja henkilöstön datakyvykkyys on tunnistetttu kilpailuetu, jota ylläpidetään tiedon jakamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämisen keinoin.

”Käyttöliittymän tulee olla entistä älykkäämpi. Kuluttajalle täytyy tarjota aiempaa parempi alusta, kun yhdistetään tekoäly, kävijätieto ja ajoneuvotieto. Teknologinen osaaminen on kilpailuetu.”

OTAVA MARKKINAPAIKAT OY:N JOHTAJA JAAKKO HAAPAKANGAS

Katsausvuoden lopulla Otava Markkinapaikat Oy:n yhtiöt Ampparit Oy ja SL-Mediat Oy fuusioituivat Nettix Oy:öön.

Nykyisen Nettix Oy:n markkinapaikat ja sen tuotenimet jatkavat fuusion jälkeen omina tulosyksikköinään: Kauppapaikat, Ammattimediat ja Uutispalvelut. Kauppapaikat-yksikön tunnetuimmat tuotteet ovat Nettiauto ja Nettimoto, Ammattimedioiden ykköstuote on Konepörssi, ja Uutispalveluiden keihäänkärkenä on Ampparit-uutisaggregaatti.

Uuden kokonaisuuden myötä markkinapaikkaliiketoiminnassa pystytään jatkossa tarjoamaan myös mainostaja-asiakkaille monipuolisempia markkinointiviestinnän ja myynnin ratkaisuja. Asiakkaiden suuntaan toimitaan Nettix-nimellä.

Jatkossa asiakkuudet halutaan nähdä kokonaisuutena, jossa tiedon jakaminen eri yksiköiden kesken on merkityksellistä.

HENKILÖSTÖ

Otava panostaa ihmisten osaamisen kehittämiseen ja henkilökohtaisiin urapolkuihin. Jatkuvasti uutta osaamista vaativassa toimintaympäristöissämme osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta on myös kilpailuetu.

Otavan henkilöstön määrä vuonna 2019 oli noin

1102

henkilöä

Otavalaisen keskimääräinen työuran pituus konsernissa on

10

vuotta

Vuonna 2019 Otavalla aloitti uusina työntekijöinä 

372

henkilöä

Työntekijöistä naisia on

77

%

Työntekijöistä miehiä on

23

%

Tehtäväkierrossa oli vuonna 2019

50

henkilöä

Työntekijöiden keskimääräinen ikä on

41

vuotta

Huolenpitoa jokaisen kilpailukyvystä

Monialainen Otava-konserni on vastuullinen työnantaja, joka osallistuu vakaan yhteiskunnan edistämiseen tukemalla työn tekemistä sekä työllisyyttä ja maksamalla veronsa Suomeen.

Otava-konserni sitoutuu työntekijöihinsä huolehtimalla muun muassa työn ja muun elämän yhteensovittamisesta.

Muuttuvassa, jatkuvasti uutta osaamista vaativassa toimintaympäristössämme osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta on kilpailuetu, sillä konsernin tavoitteet toteutuvat vain osaavan henkilöstön voimin.

Jatkuva osaamisen päivitys on myös huolenpitoa jokaisen kilpailukyvystä. Otavassa panostetaan ihmisten osaamisen kehittämiseen ja henkilökohtaisiin urapolkuihin.

Henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteitä vuonna 2019 olivat muun muassa:

Uudet ja uudistetut toimitilat – monitilatoimisto tukemaan työkulttuurin muutosta ja yhdessä tekemistä.

Esimiestyön kehittäminen muuttuvassa työkulttuurissa.

Digitaalisen osaamisen vahvistaminen ja yhteishankkeet muun muassa uudistumisen ja LEANin teemoista.

VASTUULLISUUS

Monialainen Otava osallistuu vakaan yhteiskunnan edistämiseen tukemalla työn tekemistä sekä työllisyyttä ja maksamalla veronsa Suomeen.

Otava kantaa vastuunsa ympäristöstä

Haluamme jättää maailman seuraaville sukupolville hyvässä kunnossa.

Ympäristöasioiden hyvä hoitaminen omissa toimipisteissämme ja arkipäivän työssä on keskeistä ympäristövastuussamme.

Työskentelemme ympäristöhaittojen pienentämiseksi esimerkiksi kiinnittämällä huomiota paperin kulutukseen ja hankintaan, tuotteidemme energiatehokkuuteen sekä kierrätykseen ja toimintamme sertifiointiin.

Otava Oy:n hallituksen puheenjohtajalle Henrik Ehrnroothille on myönnetty arvostettu kansainvälinen Energy Globe -kunniapalkinto hänen merkittävästä kansainvälisestä työstään ja uutta luovasta toiminnastaan kestävän kehityksen ja ilmastoystävällisten ratkaisujen edistäjänä.

Välittäminen ympäristöstä näkyy myös konkreettisesti tuottamissamme sisällöissä.

Viime vuosina on käyty valtavasti julkista keskustelua ilmastonmuutoksen syistä, seurauksista ja torjumiseen tarvittavista toimenpiteistä.

Oikealle tiedolle on tarvetta, ja Otava haluaa olla osa ilmastonmuutoksen ratkaisua.

Vuoden 2019 aikana jokaisessa Tekniikan Maailman numerossa julkaistiin vähintään 4–8 sivun perusteellinen artikkeli käytännön ratkaisuista, joilla ilmastonmuutosta torjutaan.

Toimintamme jatkuvuus tarkoittaa työpaikkojen pysyvyyttä ja vastuullisia investointeja. Tavoittelemme kannattavuutta pitkällä aikavälillä, emme hae pikavoittoja.

Noudatamme Corporate Governancea sekä Perheyritysten liiton suositusta hyvästä hallintotavasta perheyrityksissä.

Maksamme veromme Suomeen. Osallistumme vakaan yhteiskunnan edistämiseen tukemalla työn tekemistä Suomessa.

Teemme vastuullisia yrityskauppoja.

Otava kantaa vastuunsa yhteiskunnallisesti

Olemme rohkea ja aktiivinen yhteiskunnallinen toimija.

Tuemme oppimista ja sivistystä.

Mahdollistamme sananvapauden ja mediakentän monimuotoisuuden edistämällä suomalaista ja suomenkielistä kustannustoimintaa sekä vaalimalla suomalaista kulttuuria ja suomen kieltä.

Yhteiskuntavastuu on ollut yksi Otavan perusarvoista yhtiön perustamisesta lähtien.

”Yhtiön menestyminen on mitä likeisemmässä yhteydessä kansamme menestymisen kanssa kokonaisuudessaan”, muotoili yhtiön perustaja Alvar Renqvist jo vuonna 1915.

Tällä vakaalla arvopohjalla Otava jatkaa jälleen uudelle vuosikymmenelle.