Otavan Tähtihetket 2023

OTAVA-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2023

Tervetuloa mukaan katsomaan Otavan tähtihetkiä vuonna 2023. Monialaisessa sisältötalossa tapahtui paljon tähdellistä.

OTAVA PÄHKINÄNKUORESSA

Otava-konserni on Suomen kolmanneksi suurin monialainen mediakonserni, joka koskettaa jollain tavoin lähes jokaista suomalaista. Liiketoiminta-alueemme ovat Kirjat, Oppimisen palvelut ja Media.

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

”Lukemisen edistäminen on Otavan ydin.”

Otavan tehtävänä on yli 130 vuoden ajan ollut sivistyksen ja suomalaisen kulttuurin rakentaminen. Otavan historian alkuaikoina Suomella oli vahva tarve profiloitua irti Venäjästä itsenäiseksi kansakunnaksi, jolla on oma kieli ja kulttuuri.

Otavalla oli oma roolinsa tässä. Suomalaisista tulikin lukijakansaa, ja kirjallisuuden tuntemusta on arvostettu.

Nyt ympyrä on sulkeutunut: vuonna 2023 Suomesta tuli Naton jäsen. Olemme yksiselitteisesti osa länsimaita ja länsimaisen kulttuurin piirissä. Tässä uudessakin ajassa pieni kansakunta tarvitsee vahvan oman kulttuurin.

Lasten lukemisen edistäminen on yksi tärkeimmistä keinoista vaikuttaa oppimistuloksiin.

HENRIK EHRNROOTH


Suomalaisten lukuharrastus on vähentynyt ja erityisesti lasten lukuinto on laantunut. Silti maassamme nostetaan kirjojen arvonlisäveroa. Esimerkiksi Norjassa kirjoista ei makseta lainkaan arvonlisäveroa ja Ruotsissa suojellaan omaa kieltä ja kulttuuria niin, että kirjoja verotetaan yleistä arvonlisäverokantaa huomattavasti alhaisemmalla veroprosentilla.

Vuoden 2023 aikana yhteiskunnalliseen keskusteluun nousivat Suomen laskeneet PISA-oppimistulokset. Pudotus on ollut nopeaa ja erityisen paljon pudotusta on koululaisten lukutaidossa. Tieto on hälyttävä: jos oppilas ei opi kunnolla lukemaan, hän ei pysty myöskään opiskelemaan muita aineita. Lasten lukemisen edistäminen onkin yksi tärkeimmistä keinoista vaikuttaa oppimistuloksiin.

Suomen erityisvahvuus on ollut korkeasti koulutetut opettajat. Opettajankoulutus on edelleen laadukasta, mutta tutkimusten mukaan opettajien autonomiaa on rajattu liikaa ja heidän roolinsa opetuksessa on liian pieni.


Olemme Otavassa olleet huolissamme lasten lukuinnon vähentymisestä. Olemme tarttuneet ongelmaan jo ennen korona-aikaa ja olemme toteuttaneet erilaisia toimenpiteitä lasten lukuharrastuksen lisäämiseksi.

232.8

Meur

Otava-konsernin liikevaihto vuonna 2023

Otavan mission mukaisesti työskentelemme sen puolesta, että suomalaiset ovat jatkossakin lukijakansaa, että luemme suomenkielisiä lehtiä ja kirjoja ja opiskelemme suomen kielellä.

Tämä tehtävä ei koskaan ole ollut niin ajankohtainen kuin nyt.


Kuten Alvar Renqvist lausui yli sata vuotta sitten: ”Tietoisuus siitä, että vaikka yhtiömme onkin tavallinen osakeyhtiö, jonka toiminnan täytyy olla järjestetty niin, että se tuottaa voittoa, jotta jatkuva toiminta kävisi mahdolliseksi, on se samalla ylevien tarkoitusperien palveluksessa, joiden menestyminen on mitä likeisimmässä yhteydessä kansamme menestymisen kanssa kokonaisuudessaan. Tämä tietoisuus on elähyttänyt kaikkia tekemään parastansa yhteisen asian hyväksi.”


Kiitän koko henkilökuntaa työstä yhteisen asian hyväksi!

Henrik Ehrnrooth
Hallituksen puheenjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Perheyrityksenä tulevaisuutemme on vakaa ja menestyksemme omissa käsissämme.”

Otava menestyi vuonna 2023 taloudellisesti erittäin hyvin ja ennusteita paremmin. Vuodesta ei odotettu helppoa, sillä sekä markkinatilanne että toimintaympäristömme olivat haasteellisia. Suomen talous oli taantumassa. Lisäksi korkojen nousu, inflaatio sekä kuluttajien epävarmuus ja käyttäytymisen muutokset tekivät taloudellisesta tilanteesta vaikeasti ennustettavan.

Perheyrityksenä Otavan tulevaisuus on kuitenkin vakaa ja menestyksemme omissa käsissämme.

Hyvä tulos syntyi kaikissa liiketoiminnoissa hyvin tehdystä työstä, josta haluan kiittää koko Otava-konsernin henkilökuntaa. Yleisessä kirjallisuudessa tulos oli hyvä. Otava Oppimisen palveluissa on investoitu vahvasti digitaalisuuteen, erinomaisin tuloksin. Suomalaisen Kirjakaupan suurin myyntisesonki, joulu, sujui kohtuullisen hyvin ja yhtiön tulosparannus oli merkittävä. Otavamediassa saatiin aikaan hyvä tulos, ja mediamyynti menestyi muuta markkinaa paremmin. Kirjapainon tuloksessa näkyi painettujen oppimateriaalien määrän pieneneminen. Jotta menestymme myös jatkossa, on kaikkien liiketoimintojen toiminnan oltava tuloksellista.

Vuosien 2022 ja 2023 vaihteessa Otava investoi osuuteen lukuaikapalveluita tarjoavasta Storytelistä. Joulu-tammikuussa 2023–2024 tehdyillä kaupoilla Otava hankki noin 10 prosentin osuuden Enento Oyj:stä. Enenton pääliiketoimintana on luottotietopalveluiden tarjoaminen pohjoismaisilla markkinoilla. Alma Median osakkeista tehtiin kesällä pakollinen julkinen ostotarjous, ja Otavan omistusosuus kohosi 31,18 prosenttiin.

17.1

Meur

Otava-konsernin operatiivinen liikevoitto 2023

Tekoäly murtautui vuonna 2023 toden teolla ihmisten tietoisuuteen. Otavan eri liiketoiminnoissa on tehty kokeiluja tekoälyn hyödyntämisestä sekä tarjottu henkilöstölle koulutusta sen käyttöön. Tulemme hyödyntämään uusia teknologioita entistä enemmän ja hankimme lisää digitaalista osaamista. Tekoälyn tuomia mahdollisuuksia täytyy tarkastella avoimin mielin ja myös punnittava sen hyötyjä esimerkiksi prosessien sujuvoittamisessa. Vaikka tekoäly on jo kirjoittanut kirjoja, on epätodennäköinen vaihtoehto, että se alkaisi tehdä sisältöjä.

Syksyllä tehtiin päätös Otavamedian muutosta Uudenmaankadun historiallisiin tiloihin. Päätös otettiin vastaan innolla. Yhteiset tilat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia kohtaamisiin ja yhdessä tekemiseen. Yhteistyö eri toimintojen välillä tulee varmasti syvenemään.

Alexander Lindholm
Otava Oy:n toimitusjohtaja

AVAINLUVUT 2023

Otava-konsernin vuoden 2023 operatiivinen tulos oli selvästi parempi kuin edellisvuonna, ja sitä voidaan pitää olosuhteisiin nähden hyvänä.

Tutustu tarkemmin tilinpäätökseen tästä:

Otava-konsernin liikevaihto
(239,6 M€ 2022)

232.8

M€

Otava-konsernin operatiivinen liikevoitto (8,8 M€ 2022)

17.1

M€

Operatiivisen liikevoiton osuus liikevaihdosta prosentteina
(3,7 %  2022)

7.3

%

Ihminen kuuntelee kuulokkeilla

Otava-konsernin omavaraisuusaste (87,9 %  2022)

81.1

%

Sijoitetun pääoman tuotto
(4,5 %  2022)

7.4

%

Oman pääoman tuotto
(4,1 %  2022)

6.1

%

Nainen ja lapsi lukevat kirjaa

Kirjat-liiketoiminnan liikevaihto (78,8 M€ 2022)

80.2

M€

Kauppa-liiketoiminnan liikevaihto (89,9 M€ 2022)

85.7

M€

Julkaistuja sähköisiä nimikkeitä (1864 kpl 2022)

1179

kpl

Media-liiketoiminnan liikevaihto (80,7 M€ 2022)

75.7

M€

 

Julkaistuja aikakauslehtinimikkeitä
(123 kpl 2022)

119

kpl

TÄHTIHETKET 2023

Otava menestyi taloudellisesti hyvin ja ennusteita paremmin. Vuodesta ei odotettu helppoa, sillä sekä markkinatilanne että toimintaympäristö olivat haasteellisia.

Kirjankustantamisessa merkittävä tulosparannus

Otavan kirjankustannustoiminnan tulos parani merkittävästi vuonna 2023 edelliseen vuoteen verrattuna. Kustannusosakeyhtiö Otavan operatiivinen liikevoitto oli 10,4 (6,3) miljoonaa euroa. 

Liikevaihdon osalta yleisessä kirjallisuudessa painettujen kirjojen myynti kuitenkin laski edelliseen vuoteen verrattuna. Digitaalisessa myynnissä oli lievää kasvua. Ihmisten ajankäyttö on muuttunut, eikä painettujen kirjojen lukemiseen enää käytetä yhtä paljon aikaa kuin pandemiavuosina.

Yli puolet, 692, Otavan kustantamojen julkaisemista kirjoista oli painettuja, kun taas digitaalisia kirjoja julkaistiin 1179 kappaletta vuonna 2023. Yleisessä kirjallisuudessa lukuaikapalvelujen myynnin kasvu on tasaantunut. Noin puolet liikevaihdosta tuli digimyynnistä. 

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon voitti Magdalena Hai teoksellaan Sarvijumala. Se on nuorille suunnattua hyytävää kauhua teinipojasta, jonka elämä muuttuu auto-onnettomuuden myötä. Sarvijumala äänestettiin myös yleisön suosikiksi. Voittajan valinnut muusikko ja taiteilija Herra Ylppö vaikuttui Sarvijumalan kohdalla erityisesti sen tunnelmasta ja kirjan imusta.

Otavan kustantamojen kustannusohjelmien laadukkuudesta kertoo se, että kaikkien kustantamojen teoksia oli ehdolla jokaisessa Finlandia-palkinnon kategoriassa.

 Romantasia (eng. romantasy) on kirjamarkkinoiden suurin ilmiö pitkään aikaan.

Lukijoiden ja alan fanien ansiosta aiemmin marginaalissa olleista yksittäisistä teoksista on noussut suuren yleisön suosima kirjallisuuslaji.

Romantasia-kirjailmiöön kuuluu voimakas fanikulttuuri erityisesti sosiaalisen median palveluissa.

Kalevi Jäntin säätiön vuosittain nuorille kirjailijoille myöntämän kirjallisuuspalkinnon voitti Niko Hallikainen romaanista Suuri Märkä Salaisuus.

Epävarma maailmantilanne on luonut uutta kysyntää viihdekirjallisuudelle, joka on kansainvälisesti todella suosittua. Lukijat kaipaavat naurua ja iloa. Myös ääni- ja sähkökirjapalvelut ovat tuoneet viihdekirjallisuudelle uusia lukijoita. Digitaalisuuden myötä uuden kirjan tai lajin kokeiluun on matala kynnys. Sarjallisuus toimii äänikirjoissa erinomaisesti, kun kirjailijan koko tuotanto on helposti saatavilla. Erityisesti viihdettä ja jännitystä striimataan usein monta tuntia putkeen. Kun on striimattu yksi osa, kuunnellaan helposti perään koko sarja.

Epävarma maailmantilanne luo kysyntää viihdekirjallisuudelle.

Lisäksi viihteen arvostus on noussut selvästi esimerkiksi 1980-lukuun verrattuna. Suomessa käännösviihde on usein myynyt kotimaista paremmin, mutta viime vuosina kotimaisen viihteen suosio on kasvanut.

Romantasia (eng. romantasy) on kirjamarkkinoiden suurin ilmiö pitkään aikaan. Lukijoiden ja alan fanien ansiosta aiemmin marginaalissa olleista yksittäisistä teoksista on noussut suuren yleisön suosima kirjallisuuslaji, jonka lukijamäärät ovat jyrkässä kasvussa ja jonka erityisesti nuoret aikuislukijat ovat ottaneet omakseen.

Romantasia on pitkälle vietyä eskapismia, jossa romantiikan ja ihmissuhteiden lainalaisuudet ovat läsnä, mutta jonka fantasiaelementit mahdollistavat reaalimaailmaa kierteisempiä juonenkäänteitä. Romantasia-kirjailmiöön kuuluu voimakas fanikulttuuri erityisesti sosiaalisen median palveluissa.

Otavan Kirjapainon liikevaihto laski volyymin laskun myötä ja toiminnallinen tulos heikkeni. Kirjapaino valmisti 4,2 (5,1) miljoonaa kirjaa vuonna 2023. 

Otava Oppimisen palveluissa kasvua digimyynnistä

Otava Oppimisen palveluiden vuosi 2023 onnistui taloudellisesti erinomaisesti. Niin liikevaihto kuin operatiivinen liiketulos paranivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Kasvu on syntynyt erityisesti digimyynnistä. Erityisesti lukion oppimateriaaleissa digimyynti on kasvanut vuosi vuodelta ja on jo 80 prosenttia lukion myynnistä. Oppimisen palveluissa on investoitu digiosaamiseen ja -alustoihin ja kova työ alkaa kantaa hedelmää.

Oppimateriaaleilla on valtava yhteiskunnallinen merkitys, ja tämä vastuu on Oppimisen palveluissa aina tiedostettu. Nyt vastuullisuustyötä tuodaan entistä selkeämmin esiin.  Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus näkyivät vahvasti Otavan oppimateriaalien suunnittelussa. Tavoitteena on, että kaikenlaiset oppijat voivat löytää itsensä oppimateriaalien sivuilta.

Esimerkiksi uudessa alakoulun englannin Skylight-oppimateriaalissa monimuotoisuus kumpuaa konseptista, joka sisältää muun muassa juonen, hahmot ja kuvitusratkaisut. Yhden päähenkilön vanhemmat ovat eri etnisistä taustoista ja toisen päähenkilön leluotuksella on yksi käsi.

Kustannusosakeyhtiö Otava ja Otava Oppimisen palvelut käynnistivät syksyllä 2023 valtakunnallisen Tähtipöllö-lukukilpailun alakoululuokille.

Lasten ja nuorten lukutaito, lukemisen muutokset ja Suomen koulujen PISA-tulokset ovat viime vuosina olleet kestokeskustelunaiheita niin suomalaisissa koululuokissa, kodeissa kuin mediassakin. Kustannusosakeyhtiö Otava ja Otava Oppimisen palvelut käynnistivät syksyllä 2023 valtakunnallisen Tähtipöllö-lukukilpailun alakoululuokille. Kilpailun tavoitteena oli konkreettisesti kannustaa koululaisia lukemaan enemmän ja siten kehittää lukutaitoa. 

 Kilpailun voittanut luokka luki yhteensä 2 394 870 sivua. Yhteensä kilpailuun osallistuneet koululaiset lukivat huikeat 18 338 041 sivua. Tähtipöllö-kilpailu palaa innostamaan alakoululaisia syksyllä 2024.    

Kaunokirjallisuuden myynti kasvoi vuonna 2023 Suomalaisessa Kirjakaupassa.

Suomalaisen Kirjakaupan myynnistä noin viisikymmentä prosenttia koostui kirjatuotteista.

Suomalaisella Kirjakaupalla oli vuoden 2023 lopulla 58 myymälää.

Kirjakaupassa sijainnin merkitys korostuu

Kauppaliiketoiminta kärsi vuonna 2023 heikosta kuluttajakysynnästä. Kuluttajien luottamusindikaattorit olivat hyvin alhaiset ja suomalaisilla oli hyvin niukalti rahankäyttöaikeita kulutukseen. Tämä vaikutti myös Suomalaisen Kirjakaupan myyntiin. Suomalaisen Kirjakaupan liikevaihto laskikin kolme prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Operatiivinen tulos sen sijaan parani saneeraustoimenpiteiden ansiosta merkittävästi edellisvuodesta.

Suomalaisen Kirjakaupan verkkomyynti kasvoi merkittävästi koronapandemian aikaan. Pandemian jälkeen kulutustottumukset ovat muuttuneet, ja verkkomyynnissä on koettu pudotus. Kauppa käy parhaiten siellä, missä ihmiset liikkuvat muutenkin. Isojen kaupunkien, kuten Helsingin, Turun ja Tampereen, myymälät ja erityisesti ostoskeskukset ovat toimivia liikepaikkoja.

Kauppa käy parhaiten siellä, missä ihmiset liikkuvat muutenkin.

Myös Helsinki-Vantaan lentokentän myymälä on saatu auki matkailun jälleen lisäännyttyä. Pienimmillä paikkakunnilla, jossa myymälään on pidempi matka, asiakkaiden harkinta ostoksissa on noussut.

Suomalaisella Kirjakaupalla oli vuoden 2023 lopussa 58 myymälää.

Kaunokirjallisuuden myynti kasvoi vuonna 2023, mutta tietokirjallisuuden kysyntä puolestaan vähentyi. Suomalaisen Kirjakaupan myynnistä noin viisikymmentä prosenttia koostui kirjatuotteista.

Joulukuu on kirjakaupalle vuoden merkittävin myyntisesonki, ja joulumyynti sujui vuonna 2023 kohtalaisen hyvin, vaikka keskelle kuuta osunut lakkopäivä vaikuttikin ihmisten liikkumiseen ja sen myötä myyntiin.

Joulun alla henkilökohtainen myyntityö korostuu. Asiakkaat kyselevät suosituksia tavallista enemmän, ja siksi myyjien tuleekin olla perillä esimerkiksi siitä, mitkä ovat vuoden kysytyimmät teokset. Henkilökohtaisten suositusten lisäksi myyjät kirjoittavat kirjoihin ja peleihin myös pistokkaita eli suosittelulappuja. Nämä palvelevat asiakkaiden tarpeita samalla, kun säästävät myyjien aikaa.

Otavamedia hyvään tulokseen vaikeassa markkinassa

Otavamedian vuoden 2023 taloudellinen tulos oli hyvä vaikeassa markkinatilanteessa. Operatiivinen liikevoitto oli 11,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 alussa telemyyntiin tuli pakolliseksi lehtitilauksen kirjallinen jälkivahvistus, mikä söi merkittävästi kuluttajamyynnin myyntivolyymia. Aluksi vain 85 prosenttia tilauksista vahvistettiin jälkeen päin. Tilausprosessia kehitettiin keväällä merkittävästi, ja toimien tuloksena vahvistusprosentti nousi 92 prosenttiin.​

Omien verkkopalveluiden kautta tulleiden tilausten myynti kasvoi vuonna 2023 sekä euroissa että kappaleissa edellisvuoteen verrattuna. Kasvu on verkon uusien myyntipaikkojen sekä myynnin ja toimituksen hyvän yhteistyön ansiota. Erityisesti Tekniikan Maailman digitilausten määrä on noussut merkittävästi. ​

Mediamyynti menestyi laskevassa markkinassa hyvin. Edellisen vuoden taso saavutettiin ja Otavamedia pärjäsi selvästi markkinaa sekä kilpailijaryhmää paremmin. Erityisesti mediatilan suoramyyntiin panostettiin. Verkkomedian myynnissä oli merkittävää kasvua.

Liikenne Otavamedian verkkosivuille jatkoi kasvuaan Facebookin algoritmimuutoksista huolimatta. Suurin verkkopalvelu Kotiliesi kasvoi merkittävästi sekä kävijöissä (+21 %) että sivunkatseluissa (+27 %) verrattuna edellisvuoteen. Myös 90-vuotisjuhlavuoteen valmistautuva Seura kerrytti liikennettään yli neljäkymmentä prosenttia edellisvuotta enemmän. Otavamedian verkon mediamyynti kasvoi viime vuonna 13 prosenttia. ​

Toimituksen ja mediamyynnin yhteisponnistus Toukola by Kotiliesi, lyhytvideoihin keskittyvä lifestylemedia kotoilijoille, lanseerattiin loppusyksyllä.

Vuoden 2023 aikana uudistettiin Tekniikan Maailman sisällöt ja ulkoasu. Vuoden lopussa julkaistiin myös TM-mobiilisovellus.

Vuoden 2023 aikana uudistettiin Tekniikan Maailman sisällöt ja ulkoasu. Vuoden lopussa julkaistiin myös TM-mobiilisovellus. Tekniikan Maailman tekoälysovellus TM Tuuma julkaistiin marraskuussa 2023. Tuumalta voi kysyä mitä vain, ja Tuuma hakee vastauksia kysymyksiin Tekniikan Maailman artikkeleista. ​

Alkusyksystä tehtiin päätös keskittää Otavamedian toiminnot Uudenmaankadulle ja Pasilassa sijaitsevan TM-testilaboratorion läheisyyteen. Muutto uusiin toimitiloihin​ on mahdollisuus uudistaa työkulttuuria tilakustannussäästöjen lisäksi. Muuton suunnitteluun paneuduttiin huolella muutto-opasryhmässä, joka koostui eri työryhmien erilaisissa työrooleissa työskentelevistä työntekijöistä. ​

Heti vuoden 2023 alussa käynnistettiin Digioppimisen polulla -tietoiskut tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksista ja käytännön toteutuksista. ​

Pohjantähti-työpajoissa osallistettiin koko henkilöstö Otavamedian strategian arkeen viemisen. Pienryhmissä pohdittiin eri toimintojen haasteita ja ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseen. Työpajoissa käsiteltiin eettiset toimintaperiaatteet ja pienryhmäkeskustelujen pohjalta laadittiin Otavamedian eettiset toimintaohjeet.​

Toimituksen ja mediamyynnin yhteisponnistus Toukola by Kotiliesi, lyhytvideoihin keskittyvä lifestylemedia kotoilijoille, lanseerattiin loppusyksyllä.

YRITYSVASTUU

Vuosi 2023 oli ensimmäinen kokonainen vuosi vastuullisuusohjelman sekä vastuullisuustavoitteiden parissa.

Hiilijalanjälki laskettiin toisen kerran

Otavassa tehtiin 2022 laaja, uuteen vastuullisuusohjelmaan perustuva vastuullisuustyön uudistus. Otavan vastuullisuudesta haluttiin rakentaa selkeä, organisoitu kokonaisuus, jossa vastuullisuus tukee Otavan liiketoimintaa konkretian kautta. Vastuullisuutta tarkasteltiin niin Otava-konsernin kuin liiketoiminta-alueidenkin kautta.  

Vuosi 2023 oli ensimmäinen kokonainen vuosi vastuullisuusohjelman ja vastuullisuustavoitteiden parissa. Keväällä 2023 Otavassa laskettiin hiilijalanjälki toista kertaa. Kesäkuussa 2023 julkaistiin ensimmäinen vastuullisuusraportti ja samalla jatkettiin tulevaan lakisääteiseen kestävyysraportointiin valmistautumista.   

Laskimme hiilijalanjälkemme toisen kerran.

Toteutimme CSRD-direktiivin edellyttämän kaksoisolennaisuusanalyysin osana tulevaan kestävyysraportointiin valmistautumista.

Teimme myös CSRD- ja ESRS-kuiluanalyysin sekä arvioimme liiketoimintojemme taksonomiakelpoisuutta.

Vastuullisuuden tähtihetkiä 2023

Laskimme hiilijalanjälkemme toisen kerran.

Julkaisimme kesäkuussa 2023 Otava-konsernin historian ensimmäisen vastuullisuusraportin.

Toteutimme CSRD-direktiivin edellyttämän kaksoisolennaisuusanalyysin osana tulevaan kestävyysraportointiin valmistautumista. Teimme myös CSRD- ja ESRS-kuiluanalyysin sekä arvioimme liiketoimintojemme taksonomiakelpoisuutta. 

Liityimme loppuvuodesta 2023 maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen YK:n Global Compactiin. Verkostoon liittyminen tukee vastuullisuustyötämme ja vahvistaa entisestään sitoutumista kestävän liiketoiminnan käytäntöihin. 

Liiketoiminnat järjestivät esihenkilöilleen työkykyjohtamisen kokonaisuuden.

Vuonna 2023 liiketoiminnoissa tehtiin myös omien vastuullisuusohjelmien pohjalta omaan liiketoimintaan liittyviä konkreettisia toimia.

Suomalainen Kirjakauppa

Suomalaisessa Kirjakaupassa vähennettiin makuloitavien tuotteiden määrää uudistamalla poistoprosessia ja aloitettiin yhteistyö Finlandiakirjan kanssa makulointiin menevien tuotteiden osalta.

Suomalainen Kirjakauppa lähti kokeilemaan uutuuskirjojen kierrätystä liikkeissään. Kokeilu jatkuu.

Otavan Kirjapaino

Otavan Kirjapainolle myönnettiin loppuvuodesta 2023 FSC-merkin käyttöoikeus. Tämä takaa kirjoissa käyttämiemme raaka-aineiden vastuullisuuden.

Kustannusosakeyhtiö Otava:

Oppimisen palvelut julkaisi ensimmäisen vastuullisuusohjelmansa ja perusti sisäisen vastuullisuustiimin edistämän vastuullisuustavoitteitaan.

Kustantamo, Emo ja Kirjapaino järjestivät henkilöstölleen kyselyn monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja inklusiivisuudesta. Kyselyn tulosten pohjalta perustettiin Kustantamon ja emon yhteinen DEI-tiimi edistämään näiden aiheiden toteutumista työyhteisössä.

Otavamedia

Otavamedia kehitti sidosryhmäyhteistyötään luomalla työnkulun sujuvien kumppanuuskyselyjen tekemiseksi yhteistyökumppaneilleen.

Otavamedian henkilöstölle järjestettiin kolmen työpajan kokonaisuus, joissa mm. koulutettiin eettiset toimintaperiaatteet.

HENKILÖSTÖ

Otavan tärkein menestystekijä on sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Otavan henkilöstön määrä vuonna 2023 oli noin

869

henkilöä

 

 

Työntekijöistä naisia on

76

%

Työntekijöistä miehiä on

24

%

Henkilöstön vaihtuvuus  vuonna 2023

21.6

%

 

Työkykyjohtamisen koulutus tarjosi työkaluja arjen työhön

Otavan merkittävin menestystekijä on sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Otavassa huolehditaan työntekijöiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä luodaan puitteet kannustavalle työympäristölle ja yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistämiselle. 

Markkinan haasteet ja niiden vaikutus liiketoimintaan värittivät osaltaan myös vuotta 2023. Osassa yhtiöitä jouduttiin tekemään välttämättömiä sopeutustoimia, jotta pohja yhteiselle onnistumiselle tulevaisuudessa olisi kunnossa. Ilman osaavaa, sitoutunutta ja muutoskyvykästä henkilöstöä tämä ei olisi ollut mahdollista.

Vuosi 2023 konkretisoi myös koronapandemian vauhdittaman, pysyvän muutoksen työn tekemisessä. Monipaikkatyö oli jo vakiintunut osaksi otavalaisten päivittäistä työtekoa, ja tarve toimitilojen tiivistämiselle oli ilmeinen. Uudenmaankadun toimitilat palvelevat jatkossa suurinta osaa Otavan työntekijöistä, kun Triplan toimitiloista päätettiin luopua.

Opintopoluilla käsiteltiin työkykyjohtamisen teemoja, mielen hyvinvointia tukevaa johtamista ja työkyvyttömyyden vaikutuksia liiketoimintaan.

Henkilöstön oppimisen ja kehittymisen edistäminen on Otavalle tärkeää. Työntekijöiden kilpailukyvystä ja työmarkkina-arvosta huolehditaan tarjoamalla oppimismahdollisuuksia ja kannustamalla oman osaamisen kehittämiseen. Arjessa oppiminen ja yhteistyö kollegoiden sekä kumppaneiden kanssa ovat siinä keskeistä. Yksilölliset osaamisen kehittämisen askeleet suunnitellaan kunkin työntekijän tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Kehittymistä tuetaan ja seurataan säännöllisillä keskusteluilla, jotka tarjoavat mahdollisuuden myös työn merkityksellisyyden vahvistamiseen.

Vuonna 2023 kaikissa Otavan yhtiöissä aloitettiin esihenkilöiden työkykyjohtamisen opintopolut, joiden tavoitteena oli vahvistaa työkykyjohtamisen osaamista ja tarjota työkaluja työkyvyn johtamiseen arjessa sekä työn muutoksessa.

Opintopolut koostuivat niin yhteisistä valmennushetkistä kuin itsenäisistä tai pienryhmissä toteutettavista välitehtävistä. Opintopoluilla käsiteltiin työkykyjohtamisen teemoja, mielen hyvinvointia tukevaa johtamista ja työkyvyttömyyden vaikutuksia liiketoimintaan.

Otavamedian henkilöstölle järjestettiin keväällä kolmen kerran strategiatyöpajakokonaisuus. Osana kokonaisuutta tutustuttiin myös Otavan eettisiin toimintaperiaatteisiin, jotka henkilöstön rakentamien case-esimerkkien pohjalta syvennettiin Otavamedian eettisiksi ohjeiksi verkkokurssin muodossa. Digioppimisen polulla otavamedialaiset syventyivät tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin ja hyödyntämiseen työssä koulutuksissa sekä asiantuntijoiden johdolla.

Kustannusyhtiö Otavassa, Otava Oy:ssä ja Suomalaisessa Kirjakaupassa toteutettiin oman työn kehittämiseen ja osaamisen jakamiseen tähtäävä mentorointiohjelma myös vuonna 2023.

Otavassa mitataan henkilöstökokemusta 2–4 kertaa vuodessa.

Tulokset puretaan työryhmätasolla, ja kehittämistoimenpiteet johdetaan tulosten sekä saadun palautteen pohjalta.

Vuonna 2023 tehtyjen mittausten perustella työelämän laatua mittaava QWL-indeksi oli Otava-konsernissa keväällä 74,8 ja syksyllä 77,4 prosenttia.