Otavan Tähtihetket 2021

OTAVA-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2021

Tervetuloa mukaan katsomaan Otavan tähtihetkiä vuonna 2021. Monialaisessa sisältötalossa tapahtui paljon tähdellistä.

OTAVA PÄHKINÄNKUORESSA

Otava-konserni on Suomen kolmanneksi suurin monialainen mediakonserni, joka koskettaa jollain tavoin lähes jokaista suomalaista. Liiketoiminta-alueemme ovat yleinen kirjallisuus, oppimisen palvelut, kauppa, aikakauslehtien kustantaminen ja verkkopalvelut.

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

”Otava on onnistunut koronastrategiassaan.”

Muistatko, missä olit ja mitä teit vuosi sitten? Tai mitä tapahtui viime kesänä? Globaalin koronaviruspandemian jatkuessa jo kolmatta vuotta voi tuntua siltä, kuin aika olisi pysähtynyt.

Mahdollisuudet ja uhat toimintaympäristössämme ovat samoja kuin vuosi sitten. Samat ilmiöt ovat pysyneet ja voimistuneet pandemia-aikana.

Näitä ovat esimerkiksi digitalisaation kiihtyminen, vähittäiskaupan murros, tarve laadukkaalle journalismille sekä kotimaisuuden ja luonnon arvostaminen.

Otava on onnistunut koronastrategiassaan. Se näkyy taloudellisen menestymisen jatkumisena sekä siinä, että työn tekemisen tapoja on pystytty muuttamaan ketterästi.

Keväällä 2021 toteutunut yrityskauppa, jossa NettiX Oy myytiin Alma Medialle, on onnistunut.

Alman strategia on selkiytynyt, ja sen osakekurssi on reagoinut muutoksiin myönteisesti. Alma Median pääomistajana Otava-konserni on tyytyväinen tähän kehitykseen. 

Mahdollisuudet ja uhat toimintaympäristössämme ovat samoja kuin vuosi sitten. Samat ilmiöt ovat pysyneet ja voimistuneet pandemia-aikana.

HENRIK EHRNROOTH

Kirjaliiketoiminnassa vuosi 2021 huipentui ainutlaatuiseen kustantamojemme kolmoisvoittoon, kun Jukka Viikilän Taivaallinen vastaanotto voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon, Osmo Tapio Räihälän Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa voitti tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon ja Anna-Maija Aallon Mistä valo pääsee sisään voitti lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandian.

Medialiiketoiminnassa laadukkaat aikakausmediat ovat edelleen löytäneet lukijansa.

Otavamedia on ainoa mediatalo, jonka yleisölehtien lukijamäärät kasvoivat vuonna 2021.  

Kauppaliiketoiminnassa poikkeusaika on muuttanut kuluttajien käyttäytymistä. Kulutustottumusten lisäksi maksuttoman oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa kirjakauppojen toimintamahdollisuuksiin.

Suomalainen Kirjakauppa tulee selviämään koronakriisistä, mutta monen pienen kirjakaupan kohtalo on vaakalaudalla.

Otavalle on tärkeää, että kirja-ala ja kirjakauppa instituutiona säilyvät elinvoimaisena Suomessa.

255.3

Meur

Otava-konsernin liikevaihto vuonna 2021

Lukeminen ja monipuolinen lukutaito ovat olennaisia oppimisen kannalta.

Hyvin koulutettu suomalainen opettaja, jolla on käytössään ammattimaisesti kustannettu oppimateriaali, takaa opetuksen laadun ja oppilaiden tasapuolisen kohtelun.

Laadukas oppimateriaali tukee opettajaa ja antaa rauhan keskittyä opetustyöhön.

Olemme onnistuneet monissa asioissa, mutta me-henki kärsii siitä, ettei näitä onnistumisia ole päästy jakamaan.

Tärkeät epämuodolliset kohtaamiset puuttuvat, eikä yhteisiä tilaisuuksia ole voitu järjestää.

Toivon, että tilanne muuttuu pian ja pääsemme kohtaamaan kasvokkain.

Henrik Ehrnrooth
Hallituksen puheenjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Kolmannen poikkeusvuoden alussa kaikkia askarruttava kysymys on, kuinka kauan koronapandemia vielä jatkuu.”

Otava-konserni selvisi toisesta koronapandemiavuodesta taloudellisesti hyvin. Pandemian alkaessa tehdyt synkimmät ennusteet eivät onneksi ole toteutuneet.

Myös yleinen taloudellinen tilanne Suomessa kehittyi vuonna 2021 myönteisesti, ja BKT:n kasvu pääsi toisella neljänneksellä vauhtiin pandemiatilanteen heikkenemisestä huolimatta.

Otava-konsernin talous on vakaammalla pohjalla kuin koskaan, mutta samalla toimintaympäristössä on paljon epävarmuutta.

Kolmannen poikkeusvuoden alussa kaikkia askarruttava kysymys on, kuinka kauan koronapandemia vielä jatkuu. Vähittäiskaupassa kuluttamisen kohteet ja tavat ovat muuttuneet, koska koronarajoitusten myötä ihmiset liikkuvat kaupoissa harvemmin ja matkustavat vähemmän. Vielä emme tiedä, onko tämä muutos pysyvä.

Myös median kuluttaminen on murroksessa.  Haasteena on löytää uusia liiketaloudellisia malleja perinteisen printtilehden tilauksen rinnalle.

Lisäksi paperin saatavuuteen ja lehtien jakeluun liittyvät ongelmat kertovat nykytilanteen epävarmuudesta.

Kirjaliiketoiminnassa äänikirjojen suosion kasvu on jatkunut vahvana, kuten edellisenäkin vuonna. Kuunteleminen ja pandemia-aika ovat tuoneet uusia yleisöjä kirjallisuuden ääreen.

Kouluissa on otettu pandemian nopeuttamana  valtava digiloikka. Oppimateriaalien kustantamisessa siirryttiin digiaikaan hyvin nopeasti, ja tällä hetkellä lukioiden oppimateriaalista jo 70 prosenttia on digitaalista.

Tämä on hieno saavutus, jonka on osaltaan mahdollistanut koulujen parantuneet tietotekniset valmiudet.

Kauppaliiketoiminnassa korona on tuonut paljon haasteita. Suomalaisessa Kirjakaupassa on tehty töitä muun muassa tuottavuuden sekä valikoiman kehittämiseksi. Asiakaslähtöisyys on nostettu keskiöön kaikessa tekemisessä.

142.6

Meur

Otava-konsernin operatiivinen liikevoitto

Medialiiketoiminnassa markkina piristyi toisena koronavuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna, ja Otavamedian mediamyynti on kasvanut muuta markkinaa paremmin.

Erityisesti verkkomediamyynti jatkaa kasvuaan.

Arkielämä pandemian keskellä on haastavaa. Perhe-elämän yhdistäminen etätyöhön sekä huoli ja epävarmuus omasta ja läheisten terveydestä on varmasti vaikuttanut jokaisen jaksamiseen.

Silti me otavalaiset olemme näyttäneet, että pärjäämme hyvin haasteista huolimatta. Emme ole lannistuneet vaan tehneet hyvää työtä ja tulosta jo toisena vuotena peräkkäin.

Lämmin kiitos siitä kuuluu koko henkilöstölle. 

Alexander Lindholm
Otava Oy:n toimitusjohtaja

AVAINLUVUT 2021

Kirjamyynti kasvoi yleisessä kirjallisuudessa. Myös oppimateriaaleissa ja oppimisen palveluissa markkinat kasvoivat edellisvuodesta.

Tutustu tarkemmin tilinpäätökseen tästä:

Otava-konsernin liikevaihto (277,7 M€ 2020)

255.3

M€

Otava-konsernin operatiivinen liikevoitto (31,6 M€ 2020)

142.6

M€

Operatiivisen liikevoiton osuus liikevaihdosta prosentteina (11,4 %  2020)

55.9

%

Otava-konsernin omavaraisuusaste (63,7 %  2020)

83.9

%

Sijoitetun pääoman tuotto
(11,3 %  2020)

37.6

%

Oman pääoman tuotto (11,8 %  2020)

41.9

%

Kirjat-liiketoiminnan liikevaihto (72,3 M€ 2020)

77.9

M€

Kauppa-liiketoiminnan liikevaihto (111,2 M€ 2020)

102.2

M€

Julkaistuja sähköisiä nimikkeitä (1089 kpl 2020)

2012

kpl

Media-liiketoiminnan liikevaihto (85,9 M€ 2020)

82.9

M€

 

Julkaistuja aikakauslehtinimikkeitä (157 kpl 2020)

136

kpl

TÄHTIHETKET 2021

Globaalin koronaviruspandemian vaikutukset tuntuivat elämässämme monin tavoin. Poikkeusoloissakin Otavassa luotiin tähtihetkiä – uusia tuotteita ja palveluita.

Kaikki Finlandiat Otavalle

Otavan kirjaliiketoiminnassa toinen koronavuosi 2021 jatkoi edellisen vuoden trendejä: pandemia-aikana lukeminen ja äänikirjojen kuuntelu olivat suosittua ajanvietettä.

Tämä näkyi yleisen kirjallisuuden tuloksessa, mikä oli positiivinen heti tammikuusta lähtien ensimmäistä kertaa yli neljännesvuosisataan. Sekä myynti että tulos kasvoivat kaikissa kirjallisuuslajeissa, niin painetussa kuin sähköisessä.

Kirjat-liiketoiminnan liikevaihto oli 77,9 (72,3) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua kahdeksan prosenttia. Operatiivinen liiketulos oli 12,6 (11,9) miljoonaa euroa eli 16,1 % (16,5 %) liikevaihdosta.

Myös lukuaikapalvelujen myynti kasvoi voimakkaasti.

Painetun kirjan suosio jatkui. Koronapandemia sai kuluttajat palaamaan kirjan pariin. Moni myös kaipasi vastapainoa digitaalisten ruutujen ääressä vietetylle ajalle.

Digitalisaatio eteni voimakkaasti kirja-alalla. Ääni- ja e-kirjojen määrä kasvoi merkittävästi, ja kasvu jatkuu. Vuonna 2021 Otava julkaisi jo 2012 ääni- ja e-kirjaa, kun vuonna 2020 niitä julkaistiin 1089 kappaletta.

Erityisesti kasvua on ollut kaunokirjallisuudessa ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden nimikkeissä.

Äänikirjat ovat myös tuoneet uusia yleisöjä kirjallisuuden pariin. Lapset ovat löytäneet äänikirjat, ja monelle nuorelle tubettajan tai sosiaalisen median vaikuttajan itse lukema äänikirja on avannut tien kirjallisuuden maailmaan.

Painetun kirjan suosio jatkui. Koronapandemia sai kuluttajat palaamaan kirjan pariin.

Yleisen kirjallisuuden tulos oli positiivinen heti tammikuusta lähtien ensi kertaa yli neljännesvuosisataan.

Sekä myynti että tulos kasvoivat kaikissa kirjallisuuslajeissa.

”Toinen koronavuosi jatkoi edellisen trendejä: pandemia-aikana lukeminen ja äänikirjojen kuuntelu olivat suosittua ajanvietettä.”

KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVAN TOIMITUSJOHTAJA PASI VAINIO

Otavan kirjat menestyivät vuonna 2021.

Historiallinen kolminkertainen Finlandia-voitto saavutettiin, kun kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto myönnettiin Jukka Viikilän romaanille Taivaallinen vastaanotto, lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon sai Anne-Maija Aallon teos Mistä valo pääsee sisään ja tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon Osmo Tapio Räihälän Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa.

Otavan, Liken ja Atenan kirjailijoille menivät myös kaikki lukija-Finlandiat. Kristiina Markkasen ja Leena Virtasen Wivi ja Hanna, Anne-Maija Aallon Mistä valo pääsee sisään sekä Rosa Liksomin Väylä nousivat lukijoiden suosikeiksi.

Vuoden myydyin kaunokirjallinen teos oli Enni Mustosen Näkijä. Lastenkirjallisuudessa myydyin oli Aino Havukaisen ja Sami Toivosen Tatu ja Patu kesäleirillä. Myydyin tietokirja oli Samu Haberin elämäkerta Forever Yours.

Kirjat-liiketoiminnassa hierarkian ja linjaorganisaation purkaminen sekä siirtyminen ketterään tiimiorganisaatiomalliin etenivät suunnitellusti, ja onnistumisia saatiin aikaan.

Otava Oppimisen Palveluissa panostettiin tulevaisuuteen muun muassa tuotannon uudistuksin ja rekrytoimalla.

Sähköiseen ylioppilastutkintoon ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuuteen siirtyminen saivat digitaalisten oppimateriaalien kysynnän kovaan kasvuun. Vuoden 2021 loppuun mennessä lukioiden oppimateriaaleista jo 70 prosenttia oli digitaalista.

Sähköiseen ylioppilastutkintoon ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuuteen siirtyminen saivat digitaalisten oppimateriaalien kysynnän kovaan kasvuun.

Lukioissa otettiin käyttöön uusi opintosuunnitelma elokuussa 2021. Kouluissa toteutetaan modulaarista, eli eri oppiaineita yhdistelevää opetusta, jonka digitaalisuus mahdollistaa. Modulaarisuus vaatii myös oppimateriaaleilta uudenlaista joustavuutta.

Tulevaisuudessa oppimateriaalien kehitystä ohjaavat myös analytiikan tärkeys ja automatisointi, jonka avulla opettajan työtä ja arkea pyritään helpottamaan. Esimerkiksi sisällöntuotantoa ja kotitehtävien tarkistusta voidaan tehostaa tekoälyn avulla.

Otavan Kirjapainossa shortrun-tuotannon käynnistämisessä on onnistuttu investointien myötä. Kirjapainon myynti kasvoi ja taloudellinen tulos oli vuonna 2021 erittäin hyvä.

Koronapandemian keskellä ja toisen asteen ilmaisuuden vähentäessä myyntiä kauppaliiketoiminnassa on tullut selväksi Suomalaisen Kirjakaupan muista yrityksistä erottavat tekijät, jotka turvaavat toiminnan jatkuvuuden muuttuvassa maailmassa.

Yhdeksi tärkeäksi erottavaksi tekijäksi kirkastui tapa toteuttaa asiakaspalvelua.

Parhaassa asiakaskohtaamisessa on mukana avoin keskusteluyhteys.

Asiakkaan ajatuksista saadaan kiinni, ja niiden perusteella voidaan keskustellen peilata asiakkaan tilannetta valikoimaan nähden.

Asiakaskohtaamisista kilpailuetua

Koronapandemia on nopeuttanut vähittäiskaupassa monia kehitystrendejä. Verkkokaupan kasvu on korona-aikana vauhdittunut ja kasvun vaikutukset kaupan rakenteisiin tulevat olemaan pysyviä.

Vähittäiskaupan myynti kasvoi ennakkotietojen mukaan vuositasolla noin kolme prosenttia, mutta joulumyynti supistui ja oli siten pettymys. Myynnin kehityksen erot kaupan eri alojen välillä olivat suuria.

Otavan kauppaliiketoiminnan liikevaihto laski kahdeksan prosenttia koronan vaikutuksesta ja oli 102,2 (111,6) miljoonaa euroa. Kirjakauppa-alan myynti laski korona-aikaan 21 % vuodesta 2019.

Koronapandemian keskellä ja toisen asteen ilmaisuuden vähentäessä myyntiä kauppaliiketoiminnassa on tullut selväksi Suomalaisen Kirjakaupan muista yrityksistä erottavat tekijät, jotka turvaavat toiminnan jatkuvuuden muuttuvassa maailmassa.

Suomalaisessa Kirjakaupassa aloitettiin elokuussa 2020 muutosprosessi, joka vie kauppaketjua kohti Suomen parasta asiakaskohtaamista.

Yhdeksi tärkeäksi erottavaksi tekijäksi kirkastui tapa toteuttaa asiakaspalvelua. Suomalaisessa aloitettiin elokuussa 2020 muutosprosessi, joka vie kauppaketjua kohti Suomen parasta asiakaskohtaamista.

Apuna käytettiin tutkimustietoa ja asiakashaastatteluja. Tärkeintä oli kuitenkin halu ymmärtää paremmin asiakkaita ja valjastaa valikoimaohjausta ja liiketoimintaa asiakaslähtöisemmäksi.

Prosessissa syntyi SPA, Suomen Paras Asiakaskohtaaminen. Se tarkoittaa, että jokainen asia niin Suomalaisen Kirjakaupan myymälöissä kuin verkkokaupassakin, mietitään aidosti asiakkaan näkökulmasta. 

Myymälöissä kaiken keskiössä on asiakkaan kohtaaminen. Tutkimusten mukaan jopa yli puolet asiakkaista pistäytyvät ihan muuten vain etenkin kauppakeskuksissa, joissa jo viisikymmentä Suomalaisen myymälää sijaitsee – koska Suomalaisessa on kiva käydä.

Parhaassa asiakaskohtaamisessa on mukana avoin keskusteluyhteys. Asiakkaan ajatuksista saadaan kiinni, ja niiden perusteella voidaan keskustellen peilata asiakkaan tilannetta valikoimaan nähden. Eli tarjota ja suositella niitä asioita, mitkä asiakkaalle aidosti sopisivat.

Henkilöstöltä tämä on vaatinut uudenlaista osaamista, otetta ja rohkeutta arjen työhön. Myymälätyöskentelyssä korostuu näin nimenomaan palvelu, ihmisten aito kohtaaminen.

Kun myymälän asiakaskohtaamisten osaaminen on hyvällä tasolla, se näkyy myymälän korkeampana konversiona, asiakaspalautteissa sekä myyntituloksissa.

Verkkokaupassa oikean myyjän puuttuessa SPA tarkoittaa hyväntuulista kommunikaatiota ja visuaalista maailmaa, kykyä herättää tunteita ja tuoda esiin relevanttia valikoimaa tekoälyä hyödyntäen.

”Kun myymälän asiakaskohtaamisten osaaminen on hyvällä tasolla, se näkyy myymälän korkeampana konversiona, asiakaspalautteissa sekä myyntituloksissa.”

SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY:N TOIMITUSJOHTAJA MINNA KOKKA

Se tarkoittaa myös ylivertaisia henkilökunnan sekä muiden asiakkaiden suosituksia, joiden ansiosta ostokset sujahtavat ostoskoriin.

Yhä tärkeämmäksi nousee datan hyödyntäminen. Suomalaisessa Kirjakaupassa kerätään käyttäjäkohtaista dataa myymäläostojen, verkkokaupan käytön sekä Suomalainen Plus -käyttödatan perusteella. Asiakkaalle voidaan sen perusteella suositella häntä kiinnostavia tuotteita Suomalaisen Kirjakaupan valikoimasta. Tätä omaa asiakasdataa voidaan rikastaa edelleen ulkoisella datalla ja hyödyntää valikoimissa sekä markkinoinnissa entistä tarkemmin.

Asiakaskäyttäytymistä seurataan niin datan avulla kuin tarkasti kuunnellen, tutkien, kehittäen, reagoiden sekä verkossa, myymälöissä että asiakaspalvelussa. Näin pysytään ajan tasalla.

Tuottavuuden kehittäminen on ollut avainasemassa Kauppa-liiketoiminnassa pandemia-aikana. Myymälätyöskentelyä on tehostettu selkeyttämällä työtehtäviä, poistamalla arvoa tuottamattomia tehtäviä tai prosessinosasia, keskittymällä oleellisiin myyntiä kehittäviin toimiin, Suomalaisen kirjakaupan myymäläverkostoa muokataan tulevaisuuden näkymiä palveleviksi, ja myymäläprofiileja muokataan dataa hyödyntämällä asiakaslähtöisemmiksi.

Henkilöstöltä asiakaskohtaamiset ovat vaatineet uudenlaista osaamista, otetta ja rohkeutta arjen työhön.

Jatkossa verkkokauppa- ja kivijalka-asiointi menevät entistä enemmän limittäin. Myymälät ovat myös verkon jakelukanavia, sillä verkkokaupasta tilatut tuotteet voi halutessaan noutaa myymälästä – ja verkon valikoimaa voi tilata asiakkaalle myymälään.

Suomalaisen Kirjakaupan myydyimmät kirjat vuonna 2021 olivat Rosa Liksomin Väylä ja Tatu ja Patu kesäleirillä. Suomalainen Plussan kuunnelluimmat äänikirjat 2021 olivat Carl-Johan Forssén Ehrlinin Kani, joka tahtoi nukahtaa ja Lucinda Rileyn Seitsemän sisarta -sarja.

Kauppa-liiketoiminnassa haetaan liikevaihdon kasvua erityisesti uusista tuoteryhmistä, kuten vapaa-ajan käyttötavaroista.

Vuoden 2022 alussa uutena tuoteryhmänä valikoimiin tulivat hyvinvointituotteet, kuten luonnonkosmetiikka, ravintolisät ja kodinpuhdistustarvikkeet. Kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävän valikoiman tuotteet ovat kotimaisia, vastuullisia, ekologisia ja laadukkaita.

Otavamedian digitaalinen liikevaihto kasvussa

Otavamedia menestyi viime vuonna markkinaan nähden kohtuullisesti sekä kuluttaja- että mediamyynnissä. Vaikka uusmyynnissä oli vaikeuksia, entistä useampi tilaaja uudisti tilauksensa tutustumisjakson jälkeen. Digitaalinen liikevaihto kuluttajamyynnissä kasvoi merkittävästi, mikä paikkasi osin printin tilaajamäärän laskua.

Mediamyynti kulki markkinakehitystä paremmin sekä printin että verkkomainonnan osalta. Mediaeuroja verkosta tuli 20 prosenttia edellisvuotta enemmän, mutta printti jäi kuusi prosenttia edellisvuodesta.

Sisältöjen kulutus verkossa kasvoi edellisvuoteen verrattuna, koska yhä useampi varttuneempikin kuluttaja siirtyi lukemaan sisältöjä verkosta.

Verkkosisältöjä tehtiin myös aikaisempaa enemmän ja nopeammassa rytmissä, sillä toimitusten työnkulkujen muutos kiihtyi verkko edellä -mallin mukaiseksi. Siinä artikkelit julkaistaan verkossa ja sosiaalisessa mediassa heti niiden valmistuttua, ja niistä paketoidaan printtiyleisölle laadukkaat kokonaisuudet sovittuina ilmestymispäivinä. Kilpailu kävijöistä on johtanut verkkopalvelujen uudistamiseen käyttökokemusta parantamalla ja kasvattamalla niiden kaupallista potentiaalia.

Sisältöjen kulutus verkossa kasvoi edellisvuoteen verrattuna, koska yhä useampi varttuneempikin kuluttaja siirtyi lukemaan sisältöjä verkosta.

Myös kivijalka on pidetty kunnossa: Annan ja Seuran printtilehdet uudistettiin alkuvuodesta 2021. 100-vuotisjuhliaan viettävän Kotilieden uudistettu versio ilmestyi vuodenvaihteessa 2022.

Perinteikäs Metsästys & Kalastus -lehti uudistui helmikuussa ja huhtikuussa lanseerattiin M&K:n verkkopalvelu. Tekniikan Maailman sisältöjä kehitettiin entistä lukijaystävällisemmiksi. Yhteisöllisyyttä on lisätty lukijoiden ja toimitusten välillä esimerkiksi Tekniikan Maailman Teamsin välityksellä järjestettyjen lukijatapaamisten muodossa.

Yhdessä tekemistä erityisesti toimitusten ja myynnin välillä on pystytty lisäämään koronan keskelläkin. Suomen Kuvalehdessä ja Tekniikan Maailmassa digitilausten määrää kasvatetaan tiiviissä yhteistyössä kuluttajamyynnin ja toimituksen kanssa. Annan ja Kaksplussan toimitukset tavoittelevat merkittävää verkkomediamyynnin kasvua yhdessä mediamyynnin kanssa.

Syksyllä 2021 rakennettiin uusi B2B-organisaatio, jossa mediamyynti, OMA ja golf-liiketoiminta yhdistettiin. Tavoitteena on kannattava kasvu monipuolisemman tekemisen ja tarjoaman avulla. 

”Otavamedia pärjäsi markkinakehitystä paremmin sekä printin että verkkomainonnan myynnissä vuonna 2021.”

Korona on muuttanut työn tekemistä pysyvästi. Vuonna 2021 laadittiin yhdessä koko henkilöstön kanssa monipaikkatyön pelisäännöt, joissa korostuvat johtaminen ja esihenkilötyö, työntekijän hyvinvointi, yhteisöllisyys sekä osaaminen ja oppiminen.

Triplan toimitiloja tiivistettiin ja muutettiin uusiin työn tekemisen tilatarpeisiin paremmin soveltuviksi. Vastuullisuus teoiksi, työnantajalupaus toimenpiteiksi -ohjelmassa jatketaan esihenkilötyön, oppimisen muotojen ja hyvinvointia tukevien palvelujen kehittämistä henkilöstökokemuksen mittauksen tulosten ohjaamina.

Vuosi 2022 on lähtenyt käyntiin kohtuullisen hyvin, mutta kasvun tekeminen tulee olemaan sekä kuluttaja- että mediamarkkinassa vaikeaa. Lisähaasteita vuoteen tuovat paperin saatavuusongelmat ja hintakehitys.

Useita Otavamedian lehtibrändejä uudistettiin. Kotilieden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi uudistettu versio julkaistiin vuodenvaihteessa 2022.

YRITYSVASTUU

Otava-konsernin kaikissa toimipaikoissa käytettiin vuonna 2021 alkuperäsertifioitua sähköä.

Hiilijalanjälkeä pienentämässä

Energiankulutus on keskeisessä asemassa Otava-konsernin ympäristövastuuta. Konsernin kaikissa toimipaikoissa käytettiin vuonna 2021 alkuperäsertifioitua sähköä.

 Alkperäsertifioitu sähkö on tuotettu bio- ja tuulivoimalla Suomessa.

Otavan käyttämä sähkö on alkuperäsertifikaatin varmistamana tuotettu täysimääräisesti uusiutuvista energialähteistä ja ilman suoria hiilidioksidipäästöjä.

Hankinta koskee kaikkia konsernin toimipaikkoja ja myös kirjakauppoja. Vastaava hankinta tehdään myös vuodelle 2022.

Otava-konsernin ympäristövastuussa keskeisessä asemassa on myös paperin kulutus ja hankinta. Otavan Kirjapainossa käytetystä paperista ja kartongista merkittävä osa on kotimaisia, serfitioituja laatuja. Kirjapainossa käytetään kasviöljypohjaisia painovärejä.

Otavamedia keskitti aikakauslehtien painatuksen PunaMustaan lokakuusta 2021 alkaen edistäen samalla ympäristövastuullista toimintaa. PunaMustassa painettavien Otavamedian aikakauslehtien hiilineutraali tuotanto käynnistyi vaiheittain vuoden 2021 aikana.

EECS RES-GO sähkön alkuperätakuut ovat Euroopan unionin Uusiutuvan Energian Direktiivin 2018/2001/EU mukaisia sähkön alkuperätakuita, joilla sähkön alkuperä varmennetaan tuotetuksi täysimääräisesti uusiutuvilla energialähteillä.

Sähkö tuotetaan ilman suoria hiilidioksidipäästöjä.

Hankinta täyttää EKOenergia merkin 19.6.2013 hyväksytyn “EKOenergy Network and Label” -kriteeristön mukaiset vaatimukset.

Otavan alkuperätakuut ovat EKOenergia-ympäristömerkitty. EKOenergia-merkittyä sähköä kohden vähintään 0,10 €/MWh maksetaan EKOenergian ilmastorahastoon.

Rahasto investoi uuteen vastuulliseen uusiutuvan energian tuotantoon ja energiansäästöhankkeisiin.

EKOenergia on yleiseurooppalainen voittoa tavoittelematon sähkön ympäristömerkki. Sen taustalla on ympäristöasioihin erikoistuneiden eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen verkosto.

YRITYSVASTUU

Aktiivinen oppilaitosyhteistyö on osa Otavan yhteiskuntavastuuta. Tarjoamme runsaasti erilaisia mahdollisuuksia tutustua työelämään.

Otava on monen nuoren ensimmäinen työpaikka

Aktiivinen yhteistyö oppilaitosten kanssa on osa Otavan yhteiskuntavastuuta.

Otava-konserni tarjoaa runsaasti erilaisia mahdollisuuksia tutustua työelämään ja auttaa osaltaan nuoria löytämään paikkansa elämässä.

Samalla saadaan tilaisuus esitellä konsernin tarjoamia  vaihtoehtoja.

Konsernin eri liiketoiminnot osallistuvat opintosuunnitelmien tekoon ja niiden asiantuntijat luennoivat oppilaitosten kursseilla.

Otava tarjoaa yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille myös kesätyö- ja harjoittelupaikkoja sekä osallistuu oppilaitosten rekrytointitapahtumiin. 

Otavan kustantamoissa ja Otavamediassa oli vuonna 2021 yhteensä yli neljäkymmentä harjoittelijaa. Heistä osa oli korkeakouluopiskelijoita, osa työelämään tutustuvia peruskoululaisia ja loput kesätyökampanjassa mukana olevia koululaisia.

Myös Suomalaisessa Kirjakaupassa on vuosittain harjoittelijoita useampia kymmeniä. TET-harjoittelijat ja tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelijat muodostavat määrästä noin puolet. Suomalainen oli mukana maailman suurimmassa Etä-TETissä vuonna 2021. 

HENKILÖSTÖ

Työntekijöiden henkilökohtaisesta kilpailukyvystä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on osa Otavan työnantajalupausta.

Otavan henkilöstön määrä vuonna 2021 oli noin

987

henkilöä

Otavalaisen keskimääräinen työuran pituus konsernissa on

10

vuotta

 

Työntekijöistä naisia on

76

%

Työntekijöistä miehiä on

24

%

Työntekijöiden keskimääräinen ikä on

41

vuotta

Vastuullinen työnantaja huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista

Otava huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista. Konsernin strategiaan kuuluu henkilöstön suunnitelmallinen ja uudistumiseen kannustava kehittäminen. Työntekijöiden henkilökohtaisesta kilpailukyvystä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on osa Otavan työnantajalupausta.

Vuoden 2021 aikana Otava-konsernissa työskenneltiin pandemiatilanteen aaltoillessa hybridimallilla etä- ja lähityöskentelyä yhdistellen niissä työtehtävissä, missä etätyö on mahdollista.

Kaikissa Otavan liiketoiminnoissa poikkeusaika loi entistä suuremman tarpeen työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittämiselle.

Etätyöaikana on korostunut, kuinka tärkeää on jutella säännöllisesti työn sisällöstä ja siitä, miten työssä jaksaa.

Vuonna 2021 jokaisella otavalaisella oli käytössä henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, johon kuuluvat kahdenkeskiset teemoitetut keskustelut esihenkilön kanssa.

 Etätyöaikana on korostunut, kuinka tärkeää on jutella säännöllisesti työn sisällöstä ja siitä, miten työssä jaksaa. Kahdenkeskisissä keskusteluissa palautteen antaminen puolin ja toisin on luontevaa. Esimiestyöhön on kiinnitetty erityistä huomiota.

Lisäksi Otava-konsernissa ovat käytössä henkilöstökokemuksen mittaus sekä Mehiläisen hyvinvointikyselyt. Kaikilla näillä työkaluilla saadaan ajantasaista tietoa henkilöstön hyvinvoinnista ja työtilanteesta, mikä mahdollistaa nopean reagoimisen asioihin.

Monipaikkatyön pelisäännöt

Korona on muuttanut työn tekemistä pysyvästi.

Vuonna 2021 laadittiin yhdessä koko henkilöstön kanssa monipaikkatyön pelisäännöt, joissa korostuvat johtaminen ja esihenkilötyö, työntekijän hyvinvointi, yhteisöllisyys sekä osaaminen ja oppiminen.

Toimitiloja muutettiin uusiin työn tekemisen tilatarpeisiin paremmin soveltuviksi.

Henkilöstön kehittämisen painopisteitä Otavassa vuonna 2021 olivat:

Hyvinvoinnista – erityisesti fyysisestä ja emotionaalisesta turvallisuudesta –huolehtiminen ja esimiestyö.

Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, johon kuuluvat kahdenkeskiset teemoitetut keskustelut esihenkilön kanssa.

Monipaikkatyön uudet säännöt.