AVAINLUVUT 2023

Otava-konsernin vuoden 2023 operatiivinen tulos oli selvästi parempi kuin edellisvuonna, ja sitä voidaan pitää olosuhteisiin nähden hyvänä.

Tutustu tarkemmin tilinpäätökseen tästä:

Otava-konsernin liikevaihto
(239,6 M€ 2022)

232.8

M€

Otava-konsernin operatiivinen liikevoitto (8,8 M€ 2022)

17.1

M€

Operatiivisen liikevoiton osuus liikevaihdosta prosentteina
(3,7 %  2022)

7.3

%

Ihminen kuuntelee kuulokkeilla

Otava-konsernin omavaraisuusaste (87,9 %  2022)

81.1

%

Sijoitetun pääoman tuotto
(4,5 %  2022)

7.4

%

Oman pääoman tuotto
(4,1 %  2022)

6.1

%

Nainen ja lapsi lukevat kirjaa

Kirjat-liiketoiminnan liikevaihto (78,8 M€ 2022)

80.2

M€

Kauppa-liiketoiminnan liikevaihto (89,9 M€ 2022)

85.7

M€

Julkaistuja sähköisiä nimikkeitä (1864 kpl 2022)

1179

kpl

Media-liiketoiminnan liikevaihto (80,7 M€ 2022)

75.7

M€

 

Julkaistuja aikakauslehtinimikkeitä
(123 kpl 2022)

119

kpl