HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

”Otava onnistui koronan aiheuttamista haasteista ja epävarmuudesta huolimatta pysymään merkittävänä kotimaisena toimijana kansainvälisen kilpailun paineessa.”

Globaali koronapandemia loi varjonsa vuoteen 2020 muuttaen samalla elämämme ja työn tekemisen tavat.

Otava onnistui koronan aiheuttamista haasteista ja epävarmuudesta huolimatta pysymään merkittävänä kotimaisena toimijana kansainvälisen kilpailun paineessa.

Kaikilla liiketoiminta-alueillamme pystyttiin ylläpitämään yhteys kuluttajiin ja muihin asiakkaisiin räätälöimällä ja luomalla uusia tuotteita ja palveluita, samalla kun jouduimme sopeutumaan uudenlaiseen arkeen ja etätyöskentelyyn.

Otavan taloudellinen tulos oli erittäin hyvä.

Tämä on hieno saavutus tilanteessa, jossa koko maailma oli uuden ja arvaamattoman viruksen kourissa. Taloussuhdanteet ja sananvapauden tila heikentyivät, geopoliittinen tunnelma kiristyi ja valeuutiset ja salaliittoteoriat levisivät.

Suomessakin talouden suhdannekuva heikentyi ja koulutuksen muutos kiihtyi muun muassa maksuttoman toisen asteen myötä. Lisäksi digitalisaatio ja kansainvälinen kilpailu media-alalla haastoivat meitä entistä kovemmin.

Tärkein rooli Otavan onnistumisessa on ollut henkilöstöllä. Otavassa on muutoshaluinen ja joustava henkilökunta, jolla on loistava asenne työhön ja hyvä keskinäinen henki. Otavan yrityskulttuuri näytti kyntensä poikkeusaikana.

Tärkein rooli Otavan onnistumisessa on ollut henkilöstöllä.

HENRIK EHRNROOTH

Otavan yleisen kirjallisuuden kustannusohjelma on laadukas ja asiakaslähtöinen. Kirjatoimiala digitalisoituu vahvasti, ja Otavassa lanseerattiin Digital First -kustannusohjelma, jonka teokset julkaistaan vain ääni- ja sähkökirjoina.

Vaikka ihmisten asiointi kirjakaupoissamme väheni koronarajoitusten vuoksi, kertaostos suureni. Kirja on harkittu ostos. Suomalaisella Kirjakaupalla on myös käytössään toimiva verkkokauppa-alusta ja uudistettu kanta-asiakasohjelma. Uusi avaus oli Suomalainen Plus, erityisesti mobiililaitteille suunniteltu e- ja äänikirjapalvelu.

Luotettavan journalismin tarve on kasvanut pandemia-aikana. Kevään aikana medialiiketoiminnassa muokattiin sisältöjä lukijoiden ja verkkokävijöiden tarpeiden mukaisiksi. Verkko- ja printtimediamme menestyivät muuta markkinaa paremmin. Uudenlaista yhdessä tekemistä kokeiltiin keväällä, kun Tekniikan Maailma aloitti päivittäisen koronaan keskittyvän liveuutislähetyksen.

Otava Markkinapaikkojen Nettiauto.com osoitti toimivuutensa, kun korona-aika vauhditti käytettyjen autojen kauppaa.

Otavaa auttoivat myös ennen koronaa aloitetut hankkeet, kuten kotimaisuutta korostanut brändiuudistus ja Oppimisen visio -työryhmän työ. Otavalla on arvokas tehtävä olla mahdollistamassa sitä, että suomalainen koulujärjestelmä, opettajat ja oppilaat menestyvät jatkossakin muita maita paremmin.

277.7

Meur

Otava-konsernin liikevaihto vuonna 2020

Menestyksessämme osansa on ollut tiimiorganisaatioon siirtymisellä sekä uusilla tai uudistetuilla toimitiloilla. Ne vähensivät hierarkiaa, paransivat yksiköiden välistä yhteistyötä ja nopeuttivat uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.

Mainitut uudistukset joutuivat nopeasti testiin koronan vuoksi, ja ne pitivät hyvin pintansa.

Ajatusleikkinä voi myös miettiä, entä jos koronaa ei olisi ollut? Väitän, että Otavan tulos ei olisi ollut merkittävästi parempi ilman pandemiaa. 

Toisen pandemiavuoden alussa on hyvä miettiä, mitä meidän pitää tehdä uudella tavalla, jotta menestymme jatkossakin? 

Tiimityöskentely ja sisäinen yhteistyö auttavat meitä löytämään kasvu-uran digitaalisuudesta.

Vahva yrityskulttuuri ja osaava henkilöstö vievät Otavaa eteenpäin.

Henrik Ehrnrooth
Hallituksen puheenjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Otavan ydin on sisällöissä, ja koronakriisi osoitti, että luotettavalle ja laadukkaalle sisällölle on kysyntää poikkeusoloissakin.”

Vuosi 2020 oli koronaviruspandemian vuoksi poikkeuksellinen. Moni asia elämässämme muuttui, mutta on vielä vaikeaa ennustaa, mitkä muutoksista jäävät pysyviksi. Vuotta varjosti huoli omasta sekä läheisten terveydestä ja jaksamisesta. Perusarvot ovat nousseet jälleen tärkeiksi.

Suomessakin koronarajoitustoimet vähensivät erityisesti alkuvuonna kulutusta ja myös muuttivat kulutuksen tapoja ja kanavia. Digitaalisten sisältöjen ja palveluiden käyttö kasvoi merkittävästi.

Otava menestyi vuonna 2020 taloudellisesti erittäin hyvin. Otavan ydin on sisällöissä, ja koronakriisi osoitti, että luotettavalle ja laadukkaalle sisällölle on kysyntää poikkeusoloissakin. Lisäksi koronan myötä toteutetut tehostamistoimenpiteet ovat onnistuneet koko konsernissa. 

Kirjatoimiala digitalisoituu edelleen. Se on tuonut aiempaa nuorempia yleisöjä kirjallisuuden pariin. Yleisen kirjallisuuden puolella sähkö- ja äänikirjojen myynti on jatkanut voimakasta kasvuaan.

Osana pitkän aikavälin strategiaansa Kustannusosakeyhtiö Otava osti vuoden 2020 alussa Kariston ja lokakuussa Atena Kustannuksen. Yrityskaupoilla haettiin kasvua nykyistä kustannusohjelmaa täydentävällä toiminnalla. Otavalle on tärkeää, että kirja-ala säilyy elinvoimaisena Suomessa ja että markkinoilla on aitoa kilpailua.

Keväällä otettiin iso digiloikka, kun kouluissa siirryttiin nopealla aikataululla etäopetukseen. Otava Oppimisen palvelut avasi kevään ajaksi digituotteensa veloituksetta käyttöön, ja käyttäjämäärät palveluissa lähes kaksinkertaistuivat. Syksyllä tehtiin historiaa, kun vuoden alusta tilattujen lukion oppikirjojen digikappaleiden määrä ylitti ensi kertaa painettujen kappalemäärän.

Kauppaliiketoiminnassa myynti pieneni kivijalkamyymälöissä, jotka olivat auki supistetuin aukioloin. Keskiostos suureni edellisistä vuosista, ja myymälöissä panostettiin palvelun laatuun.

Myynnin pienentymistä korvasi voimakkaasti kasvanut verkkomyynti uudistuneella ja skaalautuvalla verkkokauppa-alustalla.

Medialiiketoiminnassa kaikkien keskeisten verkkosivustojen kävijämäärät ja sivulataukset kasvoivat. Menestyimme myös verkkomediamyynnissä toimialaa merkittävästi paremmin. Korona toi lisää haasteita printin mediamyyntiin, ja vuoden 2020 toisen kvartaalin aikana koettiin Suomen historian suurin mainosmarkkinan lasku. Tästäkin huolimatta olimme edellä muuta markkinaa.

Kuluttamisen muuttuneet tavat ja talouden suhdanteet näkyivät Otava Markkinapaikkojen toiminnassa. Fokusta tekemisessä siirrettiin tulevaisuuden kannalta ydinliiketoiminnan lähellä olevien tuotteiden tuotekehitykseen ja myyntiin.

31.6

Meur

Operatiivinen liikevoitto

Maaliskuun puolivälissä Otavassa siirryttiin etätöihin niissä työtehtävissä, joissa se oli mahdollista. Töitä tehtiin läpi vuoden yhdistämällä läsnä- ja etätyö. Uudet työtavat omaksuttiin nopeasti ja työskentely on sujunut mallikkaasti. 

Haluan kiittää Otavan henkilöstöä hyvästä työstä ja joustavuudesta poikkeuksellisena aikana.

Kiitoksena hyvästä tuloksesta henkilökunnalle maksetaan kannustepalkkiota 2,4 miljoonaa euroa sosiaalikuluineen.  

Alexander Lindholm
Otava Oy:n toimitusjohtaja