YRITYSVASTUU

Vuosi 2023 oli ensimmäinen kokonainen vuosi vastuullisuusohjelman sekä vastuullisuustavoitteiden parissa.

Hiilijalanjälki laskettiin toisen kerran

Otavassa tehtiin 2022 laaja, uuteen vastuullisuusohjelmaan perustuva vastuullisuustyön uudistus. Otavan vastuullisuudesta haluttiin rakentaa selkeä, organisoitu kokonaisuus, jossa vastuullisuus tukee Otavan liiketoimintaa konkretian kautta. Vastuullisuutta tarkasteltiin niin Otava-konsernin kuin liiketoiminta-alueidenkin kautta.  

Vuosi 2023 oli ensimmäinen kokonainen vuosi vastuullisuusohjelman ja vastuullisuustavoitteiden parissa. Keväällä 2023 Otavassa laskettiin hiilijalanjälki toista kertaa. Kesäkuussa 2023 julkaistiin ensimmäinen vastuullisuusraportti ja samalla jatkettiin tulevaan lakisääteiseen kestävyysraportointiin valmistautumista.   

Laskimme hiilijalanjälkemme toisen kerran.

Toteutimme CSRD-direktiivin edellyttämän kaksoisolennaisuusanalyysin osana tulevaan kestävyysraportointiin valmistautumista.

Teimme myös CSRD- ja ESRS-kuiluanalyysin sekä arvioimme liiketoimintojemme taksonomiakelpoisuutta.

Vastuullisuuden tähtihetkiä 2023

Laskimme hiilijalanjälkemme toisen kerran.

Julkaisimme kesäkuussa 2023 Otava-konsernin historian ensimmäisen vastuullisuusraportin.

Toteutimme CSRD-direktiivin edellyttämän kaksoisolennaisuusanalyysin osana tulevaan kestävyysraportointiin valmistautumista. Teimme myös CSRD- ja ESRS-kuiluanalyysin sekä arvioimme liiketoimintojemme taksonomiakelpoisuutta. 

Liityimme loppuvuodesta 2023 maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen YK:n Global Compactiin. Verkostoon liittyminen tukee vastuullisuustyötämme ja vahvistaa entisestään sitoutumista kestävän liiketoiminnan käytäntöihin. 

Liiketoiminnat järjestivät esihenkilöilleen työkykyjohtamisen kokonaisuuden.

Vuonna 2023 liiketoiminnoissa tehtiin myös omien vastuullisuusohjelmien pohjalta omaan liiketoimintaan liittyviä konkreettisia toimia.

Suomalainen Kirjakauppa

Suomalaisessa Kirjakaupassa vähennettiin makuloitavien tuotteiden määrää uudistamalla poistoprosessia ja aloitettiin yhteistyö Finlandiakirjan kanssa makulointiin menevien tuotteiden osalta.

Suomalainen Kirjakauppa lähti kokeilemaan uutuuskirjojen kierrätystä liikkeissään. Kokeilu jatkuu.

Otavan Kirjapaino

Otavan Kirjapainolle myönnettiin loppuvuodesta 2023 FSC-merkin käyttöoikeus. Tämä takaa kirjoissa käyttämiemme raaka-aineiden vastuullisuuden.

Kustannusosakeyhtiö Otava:

Oppimisen palvelut julkaisi ensimmäisen vastuullisuusohjelmansa ja perusti sisäisen vastuullisuustiimin edistämän vastuullisuustavoitteitaan.

Kustantamo, Emo ja Kirjapaino järjestivät henkilöstölleen kyselyn monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja inklusiivisuudesta. Kyselyn tulosten pohjalta perustettiin Kustantamon ja emon yhteinen DEI-tiimi edistämään näiden aiheiden toteutumista työyhteisössä.

Otavamedia

Otavamedia kehitti sidosryhmäyhteistyötään luomalla työnkulun sujuvien kumppanuuskyselyjen tekemiseksi yhteistyökumppaneilleen.

Otavamedian henkilöstölle järjestettiin kolmen työpajan kokonaisuus, joissa mm. koulutettiin eettiset toimintaperiaatteet.