HENKILÖSTÖ

Arjessa oppiminen niin työssä kuin tekemällä yhdessä kollegoiden ja kumppaneiden kanssa on keskeinen osaamisen kehittämisen tapa Otavassa. Vuonna 2020 koronavirus pakotti koko henkilöstön opettelemaan ripeästi uudet työnteon välineet ja tavat.

Otavan henkilöstön määrä vuonna 2020 oli noin

1034

henkilöä

Otavalaisen keskimääräinen työuran pituus konsernissa on

10

vuotta

 

Työntekijöistä naisia on

76

%

Työntekijöistä miehiä on

24

%

 

Työntekijöiden keskimääräinen ikä on

42

vuotta

Monipaikkatyötä ja itsensä johtamisen taitoja

Otavassa reagoitiin maaliskuussa 2020 nopeasti koronaviruspandemian henkilöstölle aiheuttamaan terveysuhkaan. Noin puolet konsernin työntekijöistä siirtyi etätöihin maaliskuun puolivälissä.

Välttämättömyys sai luovuuden kukkimaan, ja uusia työtapoja ja jopa tuotteita syntyi poikkeusaikojen keskellä ympäri taloa.

Monialaisessa Otavassa on erilaisia työnkuvia, ja kaikki konsernin työntekijät eivät ole voineet tehdä töitä etänä. Suomalaisessa Kirjakaupassa ja Otavan kirjapainossa etätyöskentely ei ole mahdollista, joten työntekijöiden turvallisuudesta täytyi huolehtia työpaikalla.

Esimerkiksi kirjapainossa työvuorot eriytettiin niin, että jokaisen vuoron väliin jää tauko. Näin leimauslaitteelle ja pukuhuoneeseen ei syntynyt ruuhkia.   

Välttämättömyys sai luovuuden kukkimaan, ja uusia työtapoja ja jopa tuotteita syntyi poikkeusaikojen keskellä ympäri taloa.

Kesälomien jälkeen otettiin käyttöön hybridimalli, joka mahdollisti sen, että osa työntekijöistä teki halutessaan läsnäpäiviä. Työ-, neuvottelu- ja sosiaalitiloille asetettiin enimmäishenkilömäärät, jotka eivät saaneet ylittyä. Koronalukujen taas synkennyttyä on siirrytty uudelleen pääsääntöisesti etätyöskentelyyn, missä se on mahdollista.  

Vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla käännettiin katse tulevaisuuteen ja alettiin pohtia, miten työ tulee muuttumaan koronan vaikutuksesta ja miten Otavassa tehdään töitä tulevaisuudessa.  

Otavan tavoitteet toteutuvat vain osaavan henkilöstön voimin. Tärkeää on kehittää työtä yhdessä: näin hallinnan tunne ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön lisääntyvät.

Otavassa on alettu tehdä henkilökohtaisia suunnitelmia siitä, tehdäänkö jatkossa etätöitä vai sujuvatko työt paremmin omalla työpisteellä työpaikalla.

Työntekijän työnkuva käydään läpi, ja hänen kanssaan työntekijän kanssa tehtiin toistaiseksi voimassa oleva, tämänhetkiseen työnkuvaan pohjautuva henkilökohtainen suunnitelma siitä, jatkaako hän pääsääntöisesti etätyössä vai järjestetäänkö henkilökohtainen työpiste.

Työnkuvien ja tehtävien täytyy olla selvillä, jotta työt hoituvat itseohjautuvasti. Samalla työntekijän itsensä johtamisen taidot korostuvat.

Henkilökohtaisia suunnitelmia tehdään eri liiketoiminnoissa vuoden 2021 aikana.

Henkilöstön kehittämisen painopisteitä Otavassa vuonna 2020 ja 2021 ovat:

Hyvinvoinnista – erityisesti fyysisestä ja emotionaalisesta turvallisuudesta –huolehtiminen.

Uuden oppiminen ja olemassa olevan osaamisen jakaminen yli organisaatiorajojen.

Monipaikkatyön uudet vaatimukset esimiestyölle ja itsensä johtamisen taidoille.