TÄHTIHETKET 2023

Otava menestyi taloudellisesti hyvin ja ennusteita paremmin. Vuodesta ei odotettu helppoa, sillä sekä markkinatilanne että toimintaympäristö olivat haasteellisia.

Kirjankustantamisessa merkittävä tulosparannus

Otavan kirjankustannustoiminnan tulos parani merkittävästi vuonna 2023 edelliseen vuoteen verrattuna. Kustannusosakeyhtiö Otavan operatiivinen liikevoitto oli 10,4 (6,3) miljoonaa euroa. 

Liikevaihdon osalta yleisessä kirjallisuudessa painettujen kirjojen myynti kuitenkin laski edelliseen vuoteen verrattuna. Digitaalisessa myynnissä oli lievää kasvua. Ihmisten ajankäyttö on muuttunut, eikä painettujen kirjojen lukemiseen enää käytetä yhtä paljon aikaa kuin pandemiavuosina.

Yli puolet, 692, Otavan kustantamojen julkaisemista kirjoista oli painettuja, kun taas digitaalisia kirjoja julkaistiin 1179 kappaletta vuonna 2023. Yleisessä kirjallisuudessa lukuaikapalvelujen myynnin kasvu on tasaantunut. Noin puolet liikevaihdosta tuli digimyynnistä. 

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon voitti Magdalena Hai teoksellaan Sarvijumala. Se on nuorille suunnattua hyytävää kauhua teinipojasta, jonka elämä muuttuu auto-onnettomuuden myötä. Sarvijumala äänestettiin myös yleisön suosikiksi. Voittajan valinnut muusikko ja taiteilija Herra Ylppö vaikuttui Sarvijumalan kohdalla erityisesti sen tunnelmasta ja kirjan imusta.

Otavan kustantamojen kustannusohjelmien laadukkuudesta kertoo se, että kaikkien kustantamojen teoksia oli ehdolla jokaisessa Finlandia-palkinnon kategoriassa.

 Romantasia (eng. romantasy) on kirjamarkkinoiden suurin ilmiö pitkään aikaan.

Lukijoiden ja alan fanien ansiosta aiemmin marginaalissa olleista yksittäisistä teoksista on noussut suuren yleisön suosima kirjallisuuslaji.

Romantasia-kirjailmiöön kuuluu voimakas fanikulttuuri erityisesti sosiaalisen median palveluissa.

Kalevi Jäntin säätiön vuosittain nuorille kirjailijoille myöntämän kirjallisuuspalkinnon voitti Niko Hallikainen romaanista Suuri Märkä Salaisuus.

Epävarma maailmantilanne on luonut uutta kysyntää viihdekirjallisuudelle, joka on kansainvälisesti todella suosittua. Lukijat kaipaavat naurua ja iloa. Myös ääni- ja sähkökirjapalvelut ovat tuoneet viihdekirjallisuudelle uusia lukijoita. Digitaalisuuden myötä uuden kirjan tai lajin kokeiluun on matala kynnys. Sarjallisuus toimii äänikirjoissa erinomaisesti, kun kirjailijan koko tuotanto on helposti saatavilla. Erityisesti viihdettä ja jännitystä striimataan usein monta tuntia putkeen. Kun on striimattu yksi osa, kuunnellaan helposti perään koko sarja.

Epävarma maailmantilanne luo kysyntää viihdekirjallisuudelle.

Lisäksi viihteen arvostus on noussut selvästi esimerkiksi 1980-lukuun verrattuna. Suomessa käännösviihde on usein myynyt kotimaista paremmin, mutta viime vuosina kotimaisen viihteen suosio on kasvanut.

Romantasia (eng. romantasy) on kirjamarkkinoiden suurin ilmiö pitkään aikaan. Lukijoiden ja alan fanien ansiosta aiemmin marginaalissa olleista yksittäisistä teoksista on noussut suuren yleisön suosima kirjallisuuslaji, jonka lukijamäärät ovat jyrkässä kasvussa ja jonka erityisesti nuoret aikuislukijat ovat ottaneet omakseen.

Romantasia on pitkälle vietyä eskapismia, jossa romantiikan ja ihmissuhteiden lainalaisuudet ovat läsnä, mutta jonka fantasiaelementit mahdollistavat reaalimaailmaa kierteisempiä juonenkäänteitä. Romantasia-kirjailmiöön kuuluu voimakas fanikulttuuri erityisesti sosiaalisen median palveluissa.

Otavan Kirjapainon liikevaihto laski volyymin laskun myötä ja toiminnallinen tulos heikkeni. Kirjapaino valmisti 4,2 (5,1) miljoonaa kirjaa vuonna 2023. 

Otava Oppimisen palveluissa kasvua digimyynnistä

Otava Oppimisen palveluiden vuosi 2023 onnistui taloudellisesti erinomaisesti. Niin liikevaihto kuin operatiivinen liiketulos paranivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Kasvu on syntynyt erityisesti digimyynnistä. Erityisesti lukion oppimateriaaleissa digimyynti on kasvanut vuosi vuodelta ja on jo 80 prosenttia lukion myynnistä. Oppimisen palveluissa on investoitu digiosaamiseen ja -alustoihin ja kova työ alkaa kantaa hedelmää.

Oppimateriaaleilla on valtava yhteiskunnallinen merkitys, ja tämä vastuu on Oppimisen palveluissa aina tiedostettu. Nyt vastuullisuustyötä tuodaan entistä selkeämmin esiin.  Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus näkyivät vahvasti Otavan oppimateriaalien suunnittelussa. Tavoitteena on, että kaikenlaiset oppijat voivat löytää itsensä oppimateriaalien sivuilta.

Esimerkiksi uudessa alakoulun englannin Skylight-oppimateriaalissa monimuotoisuus kumpuaa konseptista, joka sisältää muun muassa juonen, hahmot ja kuvitusratkaisut. Yhden päähenkilön vanhemmat ovat eri etnisistä taustoista ja toisen päähenkilön leluotuksella on yksi käsi.

Kustannusosakeyhtiö Otava ja Otava Oppimisen palvelut käynnistivät syksyllä 2023 valtakunnallisen Tähtipöllö-lukukilpailun alakoululuokille.

Lasten ja nuorten lukutaito, lukemisen muutokset ja Suomen koulujen PISA-tulokset ovat viime vuosina olleet kestokeskustelunaiheita niin suomalaisissa koululuokissa, kodeissa kuin mediassakin. Kustannusosakeyhtiö Otava ja Otava Oppimisen palvelut käynnistivät syksyllä 2023 valtakunnallisen Tähtipöllö-lukukilpailun alakoululuokille. Kilpailun tavoitteena oli konkreettisesti kannustaa koululaisia lukemaan enemmän ja siten kehittää lukutaitoa. 

 Kilpailun voittanut luokka luki yhteensä 2 394 870 sivua. Yhteensä kilpailuun osallistuneet koululaiset lukivat huikeat 18 338 041 sivua. Tähtipöllö-kilpailu palaa innostamaan alakoululaisia syksyllä 2024.    

Kaunokirjallisuuden myynti kasvoi vuonna 2023 Suomalaisessa Kirjakaupassa.

Suomalaisen Kirjakaupan myynnistä noin viisikymmentä prosenttia koostui kirjatuotteista.

Suomalaisella Kirjakaupalla oli vuoden 2023 lopulla 58 myymälää.

Kirjakaupassa sijainnin merkitys korostuu

Kauppaliiketoiminta kärsi vuonna 2023 heikosta kuluttajakysynnästä. Kuluttajien luottamusindikaattorit olivat hyvin alhaiset ja suomalaisilla oli hyvin niukalti rahankäyttöaikeita kulutukseen. Tämä vaikutti myös Suomalaisen Kirjakaupan myyntiin. Suomalaisen Kirjakaupan liikevaihto laskikin kolme prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Operatiivinen tulos sen sijaan parani saneeraustoimenpiteiden ansiosta merkittävästi edellisvuodesta.

Suomalaisen Kirjakaupan verkkomyynti kasvoi merkittävästi koronapandemian aikaan. Pandemian jälkeen kulutustottumukset ovat muuttuneet, ja verkkomyynnissä on koettu pudotus. Kauppa käy parhaiten siellä, missä ihmiset liikkuvat muutenkin. Isojen kaupunkien, kuten Helsingin, Turun ja Tampereen, myymälät ja erityisesti ostoskeskukset ovat toimivia liikepaikkoja.

Kauppa käy parhaiten siellä, missä ihmiset liikkuvat muutenkin.

Myös Helsinki-Vantaan lentokentän myymälä on saatu auki matkailun jälleen lisäännyttyä. Pienimmillä paikkakunnilla, jossa myymälään on pidempi matka, asiakkaiden harkinta ostoksissa on noussut.

Suomalaisella Kirjakaupalla oli vuoden 2023 lopussa 58 myymälää.

Kaunokirjallisuuden myynti kasvoi vuonna 2023, mutta tietokirjallisuuden kysyntä puolestaan vähentyi. Suomalaisen Kirjakaupan myynnistä noin viisikymmentä prosenttia koostui kirjatuotteista.

Joulukuu on kirjakaupalle vuoden merkittävin myyntisesonki, ja joulumyynti sujui vuonna 2023 kohtalaisen hyvin, vaikka keskelle kuuta osunut lakkopäivä vaikuttikin ihmisten liikkumiseen ja sen myötä myyntiin.

Joulun alla henkilökohtainen myyntityö korostuu. Asiakkaat kyselevät suosituksia tavallista enemmän, ja siksi myyjien tuleekin olla perillä esimerkiksi siitä, mitkä ovat vuoden kysytyimmät teokset. Henkilökohtaisten suositusten lisäksi myyjät kirjoittavat kirjoihin ja peleihin myös pistokkaita eli suosittelulappuja. Nämä palvelevat asiakkaiden tarpeita samalla, kun säästävät myyjien aikaa.

Otavamedia hyvään tulokseen vaikeassa markkinassa

Otavamedian vuoden 2023 taloudellinen tulos oli hyvä vaikeassa markkinatilanteessa. Operatiivinen liikevoitto oli 11,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 alussa telemyyntiin tuli pakolliseksi lehtitilauksen kirjallinen jälkivahvistus, mikä söi merkittävästi kuluttajamyynnin myyntivolyymia. Aluksi vain 85 prosenttia tilauksista vahvistettiin jälkeen päin. Tilausprosessia kehitettiin keväällä merkittävästi, ja toimien tuloksena vahvistusprosentti nousi 92 prosenttiin.​

Omien verkkopalveluiden kautta tulleiden tilausten myynti kasvoi vuonna 2023 sekä euroissa että kappaleissa edellisvuoteen verrattuna. Kasvu on verkon uusien myyntipaikkojen sekä myynnin ja toimituksen hyvän yhteistyön ansiota. Erityisesti Tekniikan Maailman digitilausten määrä on noussut merkittävästi. ​

Mediamyynti menestyi laskevassa markkinassa hyvin. Edellisen vuoden taso saavutettiin ja Otavamedia pärjäsi selvästi markkinaa sekä kilpailijaryhmää paremmin. Erityisesti mediatilan suoramyyntiin panostettiin. Verkkomedian myynnissä oli merkittävää kasvua.

Liikenne Otavamedian verkkosivuille jatkoi kasvuaan Facebookin algoritmimuutoksista huolimatta. Suurin verkkopalvelu Kotiliesi kasvoi merkittävästi sekä kävijöissä (+21 %) että sivunkatseluissa (+27 %) verrattuna edellisvuoteen. Myös 90-vuotisjuhlavuoteen valmistautuva Seura kerrytti liikennettään yli neljäkymmentä prosenttia edellisvuotta enemmän. Otavamedian verkon mediamyynti kasvoi viime vuonna 13 prosenttia. ​

Toimituksen ja mediamyynnin yhteisponnistus Toukola by Kotiliesi, lyhytvideoihin keskittyvä lifestylemedia kotoilijoille, lanseerattiin loppusyksyllä.

Vuoden 2023 aikana uudistettiin Tekniikan Maailman sisällöt ja ulkoasu. Vuoden lopussa julkaistiin myös TM-mobiilisovellus.

Vuoden 2023 aikana uudistettiin Tekniikan Maailman sisällöt ja ulkoasu. Vuoden lopussa julkaistiin myös TM-mobiilisovellus. Tekniikan Maailman tekoälysovellus TM Tuuma julkaistiin marraskuussa 2023. Tuumalta voi kysyä mitä vain, ja Tuuma hakee vastauksia kysymyksiin Tekniikan Maailman artikkeleista. ​

Alkusyksystä tehtiin päätös keskittää Otavamedian toiminnot Uudenmaankadulle ja Pasilassa sijaitsevan TM-testilaboratorion läheisyyteen. Muutto uusiin toimitiloihin​ on mahdollisuus uudistaa työkulttuuria tilakustannussäästöjen lisäksi. Muuton suunnitteluun paneuduttiin huolella muutto-opasryhmässä, joka koostui eri työryhmien erilaisissa työrooleissa työskentelevistä työntekijöistä. ​

Heti vuoden 2023 alussa käynnistettiin Digioppimisen polulla -tietoiskut tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksista ja käytännön toteutuksista. ​

Pohjantähti-työpajoissa osallistettiin koko henkilöstö Otavamedian strategian arkeen viemisen. Pienryhmissä pohdittiin eri toimintojen haasteita ja ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseen. Työpajoissa käsiteltiin eettiset toimintaperiaatteet ja pienryhmäkeskustelujen pohjalta laadittiin Otavamedian eettiset toimintaohjeet.​

Toimituksen ja mediamyynnin yhteisponnistus Toukola by Kotiliesi, lyhytvideoihin keskittyvä lifestylemedia kotoilijoille, lanseerattiin loppusyksyllä.